2015

 • 21.12.2015
  Stramt 2016-budsjett vedtatt

  Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag budsjettet for 2016. – For å holde omstillingskravet på et gjennomførbart nivå for klinikkene, har vi måttet redusere ambisjonsnivået på investeringssiden, sier styreleder Milian Myraunet.

 • 18.12.2015
  Kontraster viskes ut

  Blogg - Nils Kvernmo: Det nye universitetssykehuset er bygd uten arealer for psykisk helse. Ved utgangen av 2015 er det spesielt gledelig for meg å konstatere at vi har begynt jobben med å gjøre opp for denne uretten.

 • 18.12.2015
  Prisdryssende inngang til jula

  Hele tre priser ble delt ut på årets siste fredagsmøte. De som sto igjen som vinnere var Torgrim Tandstad ved Kreftklinikken, Team Elektiv på ortopedisk og Avdeling for patologi og medisinsk genetikk. Vi gratulerer!

 • 17.12.2015
  - Framtiden, folkens!

  – Det skal være et Alzheimer-senter på Øya før jeg dør, sprudlet May-Britt Moser under åpningen av Nobelutstillingen på St. Olavs Hospital.

 • 09.12.2015
  Barn på sykehus før og nå

  Museumsutstillingen Ung helse åpnet 1. desember i Medisinsk museum ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet ved NTNU. Her kan du oppleve og lære mer om hvordan det var å være barn på sykehus før og hvordan det er i dag.

 • 09.12.2015
  Arne Sunde blir konstituert klinikksjef ved Kvinneklinikken

  – Da jeg sto i kjelleren og sorterte skruer, så skjønte jeg at jeg måtte finne på noe, spøker den nylig avgåtte St. Olav-lederen, kanskje mest kjent for å lage barn.

 • 09.12.2015
  Det starter med deg selv

  Blogg - Nils Kvernmo: Det er viktig at alle ansatte og ledere på St. Olavs Hospital har viljen og evnen til å bli bedre for pasientene.

 • 26.11.2015
  Utlysning av forskningsmidler for 2016

  St. Olavs Hospital utlyser nå midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs Hospital med søknadsfrist 15. januar 2016. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs Hospitals forskningsstrategi.

 • 25.11.2015
  Be fastlegen om medisinliste

  Det bidrar til riktig behandling, og kan redde livet ditt.

 • 24.11.2015
  Har du hørt at høyhæla sko skader foten din?

  En ny studie ved St. Olav støtter ikke påstanden om at langvarig bruk av høye hæler er årsak til skjev stortå. Forskeren vil likevel ikke anbefale bruk av høye hæler.

 • 24.11.2015
  Nytt system øker pasientsikkerheten

  Kirurgisk klinikk innfører nå Early warning score og ISBAR kommunikasjonsmodell. Det skal gi enda bedre sikkerhet for innlagt pasienter.

 • 23.11.2015
  Nytt brukerutvalg for St. Olav oppnevnt

  Nye representanter til Brukerutvalget for 2016 og 2017.

 • 17.11.2015
  Store mirakler kan være ganske små

  De fleste barn som fødes for tidlig går det veldig bra med, og selv blant barn født i uke 24 overlever nesten 70 prosent. I dag markeres Verdens prematurdag internasjonalt.

 • 16.11.2015
  «Prektigere sykehus finnes ikke i dette land»

  I 2015 er det 80 år siden det nåværende Røros sykehus åpnet sine dører. Siden 1976 har sykehuset overlevd 22 nedleggingsvedtak. Gratulerer med vel overstått!

 • 16.11.2015
  Runa Heimstad blir fagdirektør

  Runa Heimstad (59) er ansatt som ny fagdirektør ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har bakgrunn som fødselslege, og har de siste seks årene vært klinikksjef for Kvinneklinikken på St. Olav.

 • 11.11.2015
  Litt ekstra hjelp i hverdagen?

  Mørketiden bringer med seg en rekke gjøremål. Noen gleder vi oss til. Andre kan være et ork. Fra 15. november til 15. desember tilbyr Kreftforeningen i Trondheim gratis hverdagshjelp til deg som er under aktiv behandling for brystkreft elle...

 • 09.11.2015
  – Vi trenger ikke å være dårlige for å bli bedre

    – Vi ønsker å styrke kompetansen i forbedringsarbeid ved St. Olav, og kvalitet og forbedring utvikles, skapes og eies av de som er der som pasienten er, sier kvalitetssjef ved St. Olav, Merete Blokkum.

 • 04.11.2015
  Led hjernen din når du er på jobb

  – Du evner ikke å ta vare på andre over tid, hvis du ikke tar vare på deg selv. Det var et av budskapene på mindfulnesskurs til ansatte ved St. Olavs Hospital denne uken.  

 • 29.10.2015
  – Pasienter med ruslidelser finnes i alle avdelinger

  Opptil 20 prosent av alle somatiske innleggelser på St. Olav er alkoholrelaterte. For rusklinikken er utfordringen å finne dem.

 • 15.10.2015
  Felles språk hever sikkerheten

  PedSAFE innføres nå ved Barne- og ungdomsklinikken. Dette skal øke ansattes kompetanse i systematisk vurdering av syke barn og ungdommer og kommunikasjonen mellom ulike fagmiljøer bedres og trygges.

 • 15.10.2015
  - Gir en følelse av å behandle levende vev

  – Fremtiden for sikker opplæring av kirurger, mener nevrokirurg og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer, Øystein Petter Nygaard, om ny simulator for spinalkirurgi.  

 • 15.10.2015
  Hvite ambulanser i bybildet

  Prosjekt tester ut transport av ferdigbehandlede pasienter i hvite biler. - Det handler om rett ressurs til rett pasient, og å styrke akuttambulansenes tilstedeværelse, sier ambulansesjef Erlend Sundland.  

 • 15.10.2015
  Listeria funnet i kyllingkjøtt

  En rutinekontroll på St. Olav avdekket bakterien listeria i sluk på kjøkkenet i Kunnskapssenteret. Kilden viste seg å være kyllingkjøtt fra Nortura.  

 • 06.10.2015
  Nytt livredningskurskurs tilbys ansatte

  – Det ligger en forventing om at helsepersonell skal kunne hjerte- og lungeredning. Derfor er det vår plikt å gi ansatte faglig oppdaterte kurs, sier Nina Brå.

 • 06.10.2015
  Felles journal gir tryggere pasientbehandling

  Bedre tilgang til helseopplysninger fører til at pasienter får en raskere og tryggere behandling. Sykehusene i Helse Midt-Norge etablerer fra 5. oktober felles journal.

 • 02.10.2015
  De nærmeste

  De er ikke syke, men de bærer likevel på smerte og sorg. Hvordan skal vi ivareta de pårørende?

 • 02.10.2015
  Sykehusene har ikke nok penger

  Dagens ambisjonsnivå krever at sykehusene må få en større andel av veksten i offentlig sektor, skriver Kvernmo.  

 • 08.09.2015
  Folkehelseprofiler for Trondheim og Sør-Trøndelag

  Folkehelseprofiler for kommuner i Norge og de fire største byene er nå tilgjengelige for nedlasting fra Folkehelseinstituttets nettsider. Det er første gang FHI publiserer folkehelseprofiler for bydeler. Nedenfor finner du direkte inngang t...

 • 08.09.2015
  Hent skal bygge nytt psykiatribygg på Østmarka

  Prosjekteringen av det nye akuttbygget på Østmarka går etter planen. Det ble levert fire anbud på bygget og det er nå bestemt at Hent skal være entreprenør. – Det er godt å se at vi har truffet på kostnadsestimatet, sier administrerende dir...

 • 08.09.2015
  – Til inspirasjon for byutvikling i hele landet

  Onsdag 17. juni ble Trondheim offisielt Norges mest attraktive by, da statsråd Jan Tore Sanner overrakte prisen «Attraktiv by» i Kunnskapssenteret.

 • 08.09.2015
  50 millioner til NorCRIN

  Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN), som driftes fra St. Olavs Hospital, er tildelt 50 millioner kroner fra Forskningsrådet.

 • 04.09.2015
  - En tryggere overgang

  Det aller første kullet med traineesykepleiere er på plass på St. Olav fra og med denne uken. 

 • 01.09.2015
  Nytt telefonnummer til Legevakta 116117

  Fra 1. september 2015 har Legevakta samme nummer over hele landet. Det sekssifrede nummeret er 116117. Når du ringer dette nummeret, kommer du til legevakta der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret fungerer både...

Fant du det du lette etter?