Nyheter

Nyheter

 • 22.05.2017
  Spør oss om kliniske studier

  Visste du at du gjennom forskningsprosjekt kan få prøve nye medisiner eller utstyr? Vet du hvordan du kan be om å få delta i en slik klinisk studie, og dermed få tilgang til ny og utprøvende behandling?

 • 15.05.2017
  Ønsker overvektige deltakere til ny studie

  Har du BMI mellom 30 – 40kg/m2, er frisk og ønsker vektreduksjon, kan dette være noe for deg.

 • 11.05.2017
  Endringer i innleggelsesrutiner ved Medisinsk avdeling Orkdal sommer 2017

  Vi reduserer antall senger i drift på Orkdal i sommerferien, og holder derfor flere senger åpne i Trondheim for å kunne ta i mot økt antall pasienter.

 • 09.05.2017
  Ny e-postadresse post@stolav.no

  St. Olavs Hospital har ny e-postadresse: post@stolav.no

 • 05.05.2017
  Bekjemp sykehusinfeksjoner - det ligger i dine hender

  BLOGG: Håndhygiene er ingen privat sak, ikke noe man avgjør selv. Bare du kan jobbe med den mannen eller den kvinnen du ser i speilet, skriver regional smittevernrådgiver Anita Wang Børseth.

 • 05.05.2017
  St. Olav ut i verden

  BLOGG: Vi skal bli et internasjonalt orientert universitetssykehus.

 • 28.04.2017
  Hudsjekkdagen 23. mai

  Har du en mistenkelig føflekk? På hudsjekkdagen 23. mai kan du få sjekket den på sykehuset uten henvisning fra lege. Booking starter 2. mai.

 • 28.04.2017
  Portør på papiret

  De møter og bringer 170 000 pasienter i året. Endelig kan portørene ved St. Olav skilte med eget fagbrev for yrkesgruppen.

 • 19.04.2017
  – Små endringer kan gi tryggere behandling

  St. Olav-gynekolog Christian Tapperts sterke engasjement for pasientsikkerhet har gjort ham til en viktig ressurs både på lokalt og nasjonalt plan. Nå har han også tatt fatt på vervet som leder av Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.

 • 07.04.2017
  Fullt sykehus

  BLOGG: Etterjulsvinteren 2017 har vært den mest krevende noensinne for St. Olavs Hospital. 13 år på rad med krav til effektivisering merkes, skriver direktør Nils Kvernmo.

 • 05.04.2017
  2016 i pluss

  Aktiviteten har aldri vært høyere og ventetiden har ikke vært lavere. Samtidig landet regnskapet 30 millioner kroner bedre enn budsjett. – Dette er gode resultater for St. Olavs Hospital og pasientene, sier styreleder Anne Breiby.

 • 05.04.2017
  Påske og sol

  Sen påske betyr at sola står høyere på himmelen, og strålene blir mer intense. Refleksjon fra snøen kan øke UV-nivået med over 50 prosent. Går du med sola i ryggen, får du altså likevel en del UV-stråling i ansiktet.

 • 27.03.2017
  – Samme mekanismer som i rusmisbruk

  Mange spilleavhengige ender opp med milliongjeld som følge av gambling på nettkasinoer og andre typer pengespill på nett. Nå satser Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Nidaros DPS hardt på denne pasientgruppen, og tror det nystartede gruppeti...

 • 24.03.2017
  Verdens tuberkulosedag 24. mars

  Verdens tuberkulosedag faller på 24. mars hvert år. Dagen markeres årlig for å rette oppmerksomheten mot at det fremdeles er tuberkuloseepidemier i store deler av verden. Tuberkulose forårsaker rundt 2 millioner dødsfall hvert år, for det m...

 • 20.03.2017
  Verdensdagen for Down Syndrom 21. mars

  Datoen henspeiler på kromosompar 21. Down syndrom forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21. Cirka 1 av 1000 barn fødes med Down syndrom.

 • 16.03.2017
  TV-innspilling på fødeavdelingen

  De kommende månedene vil produksjonsselskapet ITV Studios følge jordmødre og utvalgte fødende på St. Olavs Hospital for å lage en ny sesong av FEM-programmet «Fødeavdelingen».

 • 15.03.2017
  Vil du trene luktesansen din?

  Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.

 • 06.03.2017
  Slik søker pasienter om å få dekket reisen sin

  1. oktober 2016 ble regelverket for pasientreiser endret. Pasienten får utbetalt en fast sats per reiste kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er benyttet. 

 • 21.02.2017
  Endring i betalingsløsning for pasienter på sykehuset

  For pasientene som ikke betaler med kort blir det endrede faktureringsrutiner fra onsdag 1. mars 2017. For pasienter som betaler med kort blir det ingen endring.

 • 16.02.2017
  Oppretter bufferpost for nyfødt intensiv

  Et bakterieutbrudd ved Nyfødt intensiv har vist seg vanskelig å bli kvitt. For å unngå at nyfødte med intensivbehov smittes, opprettes en midlertidig kuvøseavdeling i et bufferområde i Gastrosenteret.

 • 13.02.2017
  Forskningen sto i sentrum da St. Olavs Hospital og NTNU feiret det nye PET-senteret

  Rita Ottervik, sykehusdirektør Nils Kvernmo og dekan Bjørn Gustafsson takket bergenseren Trond Mohn og Norsk Forskningsråd for svært rause gaver.

 • 06.02.2017
  Statsminister Erna Solberg besøkte St. Olavs Hospital

  Statsminister Erna Solberg (H) besøkte 6. februar Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital for å høre om tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander (CFS/ME) hos barn og unge.

 • 03.02.2017
  Verdens kreftdag 4. februar

  Kreft er en av de vanligste dødsårsakene globalt.  8,2 millioner mennesker dør årlig av kreft. Tema for verdensdagen 2017 er "We can. I can".

 • 31.01.2017
  – Vi starter med helt blanke ark

  Eiendomssjef Åge Lien var med da det i 2002 ble lagt frem planer for nytt sikkerhetsbygg på Østmarka. Disse ble det ikke noe av. 15 år senere vil han se fremover og ikke tilbake på de gamle planene.

 • 30.01.2017
  Ungdomsråd er opprettet ved St. Olavs Hospital

  Styret for St. Olavs Hospital vedtok i sitt møte 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.

 • 27.01.2017
  Retningen klar for St. Olavs Hospital i Orkdal

  Styret vedtok fredag en tydelig retning for den fremtidige driften i Orkdal. – Det innebærer en flertrinnsmodell som tar utgangspunkt i tidligere føringer og mange års samarbeid med kommunene i Orkdalsregionen, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

 • 23.01.2017
  – Klart mål om færre komplikasjoner

  Tonsilleregisteret er det første nasjonale kvalitetsregisteret som opprettes innenfor øre, nese, hals-faget. Det nasjonale registeret driftes ved St. Olav, og planen er at innen to år vil informasjon fra 80 prosent av alle halsmandeloperasj...

 • 16.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • 10.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 05.01.2017
  Ønsker du å bli mer aktiv?

  De fleste vil gjerne være mer aktive, men mange opplever at det å komme i gang er den største utfordringen. Her får du flere tips til å komme i gang. Sjansen for å lykkes er større om du har en plan.

 • 21.12.2016
  Artroseskolen satser på bedre informasjon til pasienter

  -Målet er at alle pasienter som blir henvist til ortopedspesialist på St. Olavs Hospital skal gjennomgå undervisningen i artroseskolen. På litt sikt er målet at fastlegen henviser direkte til undervisningen før ev. henvisning til ortoped, f...

 • 16.12.2016
  Budsjett 2017 vedtatt

  Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag et stramt budsjett for 2017. – Nå blir det viktig å fortsette med alt det bra forbedringsarbeidet som skjer. Det skal hjelpe oss å nå mål, sier styreleder Anne Breiby.

 • 16.12.2016
  Prisdryss ved årets slutt

  St. Olavs-direktør Nils Kvernmo brukte årets siste fredagsforelesning til å dele ut priser både for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt. Vinnerne ble hedret med pengepremier, rosende ord og ruvende applaus.

 • 16.12.2016
  Styrker kompetansen i akuttmottaket

  St. Olavs Hospital forsterker legekompetansen i front, og setter i verk nye tiltak for å sikre en god og forsvarlig akuttbehandling. – Tiltakene er helt nødvendige for å håndtere en stor økning i antall pasienter og sikre at vi gir trygg og...

 • 09.12.2016
  Viktige tiltak mot antibiotika-resistens

  Antibiotika-teamet ved St. Olavs Hospital presenterte fredag sin plan for å hindre overforbruk og feilbruk av antibiotika ved sykehuset. – Det er en nasjonal målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, sier direktør Nils Kvernmo.

 • 06.12.2016
  Debatt om fremragende behandling

  BLOGG: Er vår praksis med behandling av hoftebrudd, hjerneslag og antibiotikabruk i tråd med ambisjonen om fremragende behandling?

 • 30.11.2016
  Verdens aids-dag 1. desember

  Aids-dagen er solidaritetsdagen for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke. Den aller største reduksjonen i antall hiv-smittede har funnet sted blant barn. Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet. Dette er hovedsakl...

 • 30.11.2016
  Gangbru stenges midlertidig

  Det legges opp til alternativ pasienttransport mellom Øya Helsehus og St. Olavs Hospital de to neste ukene på grunn av byggearbeid.

 • 29.11.2016
  Viktige tall for trygg og god behandling

  Onsdag 30. november er St. Olavs Hospital for første gang vertskap for et regionalt seminar om medisinske kvalitetsregistre. Der skal blant annet St. Olavs-overlege Arne Kristian Myhre presentere tall fra de ni første månedene med eget regi...

 • 25.11.2016
  – Tidskapselen markerer et vendepunkt i psykiatrihistorien

  Denne uka ble deler av fortida låst inne og «begravd» på Østmarka for å markere at vi nå går inn i en ny tid med et nytt, moderne og samlende akuttbygg for psykiatrien.

 • 22.11.2016
  Den europeiske testuka for HIV og hepatitter

  Under den europeiske HIV- og hepatitt-testuka  fra 18. til fredag 25. november 2016 kan du bestille time direkte og teste deg på St. Olav. Du trenger ikke henvisning. Drop in 23. og 24. november 2016 kl 15 - 18.

 • 17.11.2016
  Verdens antibiotikadag 18. november

  Verden står overfor en stor utfordring idet stadig flere bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. I de kommende ukene vil flere tiltak implementeres også i klinikkene ved St. Olavs Hospital.

 • 15.11.2016
  – Kan ha stor overføringsverdi

  Ved regional sikkerhetsavdeling på Brøset er det lagt ned et stort arbeid for å samle den «tause» og erfaringsbaserte kunnskapen som finnes om forebygging og håndtering av voldsrisiko i avdelinga. Nå sitter de med en ferdig manual full av f...

 • 14.11.2016
  Antall personer med diabetes øker

  Tall som presenteres på verdendagen for diabetes 14. november viser at 7.8 prosent av norske menn har diabetes, mens tilsvarende for kvinner er 5.5. Nitti prosent av de som har diabetes i verden har type 2.

 • 09.11.2016
  Vil du trene luktesansen din?

  Øre-nese-hals-avdelingen ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.

 • 08.11.2016
  Kreftsykdom i et kulturelt perspektiv

  Kreft er den mest fryktede sykdommen i Palestina. Ordet cancer unngås, og sannheten holdes skjult for pasienten.

 • 04.11.2016
  Skyldes fødselsboomen om sommeren kun barnehageopptaket?

  Er du en av de stadig færre som skal føde nå i «lavsesongen», altså i november og desember? Da trenger medisinstudentene Helene Heggheim og Trine Jonhaugen din hjelp.

 • 02.11.2016
  Magasinet Helse tilgjengelig på nett

  Du kan nå lese Magasinet Helse i PDF-utgave. Magasinet er produsert av Helse Midt-Norge RHF. 

 • 28.10.2016
  – Midt-Norge ligger helt i front nasjonalt

  Om det var en åpning, reåpning, feiring av nye lokaler var noe uklart, men Biobank1 høstet mange lovord fra både nært og fjernt under deres egen markering onsdag. Deriblant fra helsepolitisk talsmann fra Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen.

 • 28.10.2016
  Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.