Nyheter


 • .
  31.03.2020
  ​Pressemelding: Ni koronaprøver feilanalysert

  En menneskelig svikt førte til at det ble gitt feil svar på ni koronaprøver natt til søndag 29. mars. Svikten ble oppdaget av laboratoriets kontrollrutiner. Alle som fikk feil svar ble kontaktet umiddelbart.

 • 30.03.2020
  – Vi har plass til alle!

  – Vi har plass til alle som trenger øyeblikkelig hjelp, selv om vi er i en spesiell situasjon. Du må ikke vente med å ta kontakt, oppfordrer administrerende direktør Grethe Aasved.

 • 25.03.2020
  – Skal ikke gi et dårligere tilbud til andre pasienter

  St. Olavs hospital forbereder seg nå på mange fronter for å kunne håndtere et større antall koronapasienter. På ortopeden får leger og sykepleiere opplæring i lungesykdommer for å avlaste lungemedisinsk avdeling når den fylles opp av Covid-19-smittede.

 • 25.03.2020
  Psykososial støtte til ansatte

  St. Olavs hospital oppretter psykososial støttetelefon for ansatte fra og med onsdag 25. mars.

 • 23.03.2020
  Reduserer planlagt aktivitet til over påske

  St. Olavs hospital har besluttet å forlenge perioden der man utsetter planlagt aktivitet som kan vente. Perioden er nå forlenget til over påske.

 • 18.03.2020
  Etablerer reserve-venteareal på Orkanger

  St. Olavs hospital ønsker ikke at Orkdal Sjukehus skal ha pasienter med covid-19-smitte. Dersom pågangen av pasienter blir stor, kan det bli aktuelt å bruke teltlokalet på utsiden av sykehuset i påvente av transport til St. Olavs hospital i Trondheim.

 • 17.03.2020
  – Vi kan stå overfor vår største utfordring

  VIDEOBLOGG: Direktør Grethe Aasved påpeker at vi alle står i en krevende situasjon som utfordrer oss, og at vi som jobber i helsesektoren har et spesielt og stort ansvar i møte med koronapandemien.

 • Bilde av en gravidmage
  16.03.2020
  Informasjon til fødende

  Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

 • 15.03.2020
  Reduserer planlagt aktivitet

  Fra mandag 16. mars vil St. Olavs hospital utsette en del planlagte operasjoner og polikliniske timer som kan vente. – Dette gjør vi for å prioritere de sykeste og være i stand til å ta imot pasienter med covid-19-smitte, sier administreren...

 • video
  13.03.2020
  Oppfordrer til bruk av videokonsultasjoner

  I konsultasjoner hvor fysiske undersøkelser ikke er nødvendig, skal videokonsultasjon vurderes.

 • 12.03.2020
  Nye tiltak knyttet til koronapandemien

  Regjeringen innførte 12. mars tiltak for å redusere smitten av koronavirus. Følgende tiltak gjelder for alle ansatte på St. Olavs hospital.

 • 12.03.2020
  Hjemsendte studenter skal møte på jobb på sykehuset

  Studenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på St. Olavs hospital, selv om all praksis avsluttes etter at NTNU har avlyst alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis.

 • 12.03.2020
  Nye smitteverntiltak på sykehuset

  Besøk til inneliggende pasienter skal nå begrenses til et minimum, og kantinene tar grep for å unngå at folk sitter for tett.

 • 09.03.2020
  Koronasmittet innlagt på St. Olavs hospital

  Mandag 09. mars ble en person innlagt på St. Olavs hospital med Covid-19.

 • koronavirus
  08.03.2020
  Ikke håndhils eller klem

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

 • koronavirus
  01.03.2020
  Råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt koronasmitte

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

 • 27.02.2020
  Forberedt på koronautbrudd

   St. Olavs hospital er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset.

 • åpning akutten
  27.02.2020
  – Et akuttmottak for framtida

  Akutten på St. Olavs hospital åpnet i ny drakt 27. februar 2020. Flere grep er gjort for å bedre pasientopplevelsen og behandlingstilbudet. Se hvilke endringer du som innbygger bør få med deg. 

 • 05.02.2020
  Feiret åpning av Felles Mottaksavdeling

  5. februar 2020 åpnet Felles Mottaksavdeling på Orkdal sjukehus. Her jobber interkommunal legevakt, øyeblikkelig hjelp og St. Olavs hospital sammen for et bedre akuttilbud for innbyggerne i Orkdalsregionen. 

 • 03.02.2020
  – Akkurat nå er vi best i landet på innovasjon

  Administrerende direktør Grethe Aasved mener at St. Olavs hospital er best i landet på innovasjon. Hvordan kan vi bli enda bedre? 

 • illustrasjonsfoto
  31.01.2020
  Følger situasjonen rundt Corona-viruset med årvåkenhet

  Utbruddet av det nye Coronaviruset i Kina har økt i omfang. WHO har valgt å erklære det til en folkehelsekrise av internasjonal betydning (Public Health Emergency of International Concern), noe som betyr at de påtar seg koordinering av til...

 • 27.01.2020
  Fullblodig livredder

  Luftambulansen i Trondheim har nå tatt inn fullblod om bord for å kunne gi livreddende behandling til blødende pasienter under transport til sykehus. Det anslås at mellom fem og ti pasienter kan få behov for fullblod årlig.

 • 24.01.2020
  St. Olav følger situasjonen rundt coronaviruset nøye

  Det nye coronaviruset i Kina skaper nyheter over hele verden, men utbruddet er enn så lenge kun et stort lokalt utbrudd i Kina.   - St. Olavs hospital har beredskapsplaner og prosedyrer for å ta imot pasienter med luftveissymptomer fra områ...

 • 24.01.2020
  Nær målet om 30 prosent antibiotikareduksjon

  Nye tall fra Antibiotikateamet ved St. Olavs hospital viser at vi ved utgangen av 2019 har redusert forbruket av bredspektrede antibiotika med hele 24 prosent siden utgangsåret i 2012. Det gir god tro på at St. Olav kan bli det første store...

 • 13.01.2020
  – Dette vil utgjøre en stor forskjell for oss

  Etter en vellykket studie og med god opplæring har sykepleiere på øyeavdelingen på St. Olavs hospital tatt over en av de mest tidkrevende oppgavene til legene. Nå kommer sykepleiere også fra andre sykehus dit for å lære, den første helt fra Hammerfest.

 • St. Olav-ansatte på Samoa 2019
  30.12.2019
  Bekjemper meslingutbrudd på Samoa

  Seks St. Olav-ansatte har som en del av et internasjonalt Emergency Medical Team (EMT) tilbragt hele desember og julehøytiden på stillehavsøya Samoa. Nå deler de sine opplevelser gjennom videohilsen og reisebrev!

 • Årets publikasjon 2018 Medisinsk klinikk
  20.12.2019
  Priser til årets publikasjon og beste forbedringsprosjekt

  Tradisjonen tro ble siste fredagsforelesning før jul brukt til å ønske god jul og gjøre stas på ansatte. St. Olav-direktør Grethe Aasved delte ut priser og takket for året som har gått før hun satte seg ned ved pianoet for å spille opp til...

 • 18.12.2019
  Forbedringsprogrammet videreføres

  Tjenesteinnovasjon, sykehusinfeksjoner, brukererfaringer og varekostnader fortsetter som satsingsområder i 2020. – Det er stort engasjement rundt Forbedringsprogrammet, og vi ser allerede gode resultater for pasientbehandlingen. Det blir vi...

 • illustasjonsfoto
  18.12.2019
  17 innovasjonsprosjekter får støtte

  17 innovasjonsprosjekter ved St. Olavs hospital får til sammen 12,75 millioner kroner i innovasjonsmidler for 2019. 

 • influensavaksinering på hovedintensiv
  16.12.2019
  Vi har nådd målet!

  For første gang i historien har St. Olavs hospital nådd målet om å vaksinere over 75 % av ansatte. – En formidabel innsats av alle ansatte og vaksinatører, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

 • Grethe Aasved
  11.12.2019
  Møter kritikk med tiltak

  Bedre kapasitet og rutiner er svaret når Fylkesmannen i Trøndelag kritiserer sykehuset i forbindelse med et nasjonalt tilsyn. Tilsynet omhandler pasienter som må flyttes til andre sengeposter enn der de hører hjemme på grunn av plassmangel.

 • Jordmor foran seng
  09.12.2019
  St. Olav åpner fødestue

  St. Olavs hospital gjør som andre store sykehus i landet, og åpner fødestue for friske kvinner med forventet normal fødsel. Tilbudet vil gjelde for rundt 20 prosent av fødende. 

 • 06.12.2019
  Vil ha mer forskning på bønders helse

  Prosjektet «Unge bønder og psykisk helse» ble nominert til Helseprisen 2019. Nå vil Ruralis-forsker Brit Logstein koordinere forskning på alle aspekter ved bønders helse, gjennom Nasjonalt fagkompetansesenter for landsbrukshelse.

 • bilde av skilt
  05.12.2019
  Overgrepsenheten er 30 år

  Mer enn 100 voksne og 200 barn oppsøker Overgrepsenheten på St. Olavs hospital årlig. I år markerer enheten 30 år med omsorg for en spesielt sårbar pasientgruppe. 

 • 02.12.2019
  Morten Troøyen (53) blir sjef for bildediagnostikken i Trøndelag

  St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har nå ansatt leder for den nye, felles klinikken for bildediagnostikk. Den nye klinikksjefen er i dag avdelingssjef i radiologi i Trondheim.

 • 02.12.2019
  Fører ekspertene sammen for en bedre helsetjeneste

  To sammensatte grupper med klinikere og forskere fra helseforetak, universiteter og høgskoler i Midt-Norge skal nå jobbe på tvers av sektorene med konkrete mål for å bedre helsetjenestene innen sine fagfelt. De nyopprettede Clinical Academi...

 • Administrerende direktør Grethe Aasved
  27.11.2019
  Utreder Helse Trøndelag

  Helse Midt-Norge vil vurdere ett foretak i Trøndelag. – Tilbudet til pasientene må være det førende grunnlaget i denne vurderingen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved. – Det er jo dem vi er til for.

 • To leger
  05.11.2019
  Kardiologisk spisskompetanse i front i akuttmottaket

  Brystsmerter kan oppstå ved en rekke tilstander. For noen av disse tilstandene er det svært viktig å komme tidlig til behandling.

 • 01.11.2019
  Charlotte blir hele Norges bamselege

  Hele Norges bamselege bor i Trondheim og jobber ved St. Olavs hospital. 1.november kommer Bamselegen på NRK 1 og NRK Super. Bamselegen er et læringsprogram for barn mellom 2-6 år. Serien på åtte episoder handler om den fantastiske kroppen o...

 • Influensavaksinesprøyte
  28.10.2019
  Myter om influensavaksinen

  Stemmer det at du får sterkere immunforsvar av å gjennomgå en influensa? Eller at du blir syk av å ta influensavaksinen? Smittevernoverlege Andreas Radtke gir deg svarene. 

 • 16.10.2019
  Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør

  Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør og fagdirektør for psykisk helsevern og rus. Det skjer etter at Tor Åm blir fungerende sykehusdirektør i Helse Nord-Trøndelag. Skomsvoll tar over fra 21. oktober 2019.

 • 16.10.2019
  Nye samarbeidsrutiner mellom fastleger og sykehusleger på St.Olavs på plass

  Det har i lengre tid vært behov for å klargjøre arbeid og ansvarsoppgaver mellom fastleger og sykehusleger ved  St. Olavs hospital for å sikre lik praksis innen medisinsk behandling. Nå er nye kjøreregler på plass og man håper retningslinje...

 • Grethe Aasved
  07.10.2019
  Rekordlavt antall infeksjoner på St. Olav

  Antallet infeksjoner som oppstår mens pasienter er innlagt på St. Olav er på et historisk lavt nivå i 2019.

 • 03.10.2019
  Gi tid i oktober

  Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse. Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss a...

 • Grethe Aasved foran gravemaskin
  30.09.2019
  Nå starter byggingen av sikkerhetsbygget

  Brøset blir historie når sikkerhetspsykiatrien flytter inn i nye lokaler på Østmarka i 2022. ­­– Endelig får de mest sårbare pasientene våre et bygg som legger til rette for god behandling, sier administrerende direktør Grethe Aasved, som s...

 • 27.09.2019
  Møtes i riktig retning

  I uke 38 ble de første retningsmøtene i arbeidet med Helseplattformen holdt. Til sammen skal det i høst holdes 271 slike møter for å sikre at den nye pasientjournalløsningen planlegges og settes opp riktig i samarbeid med leverandøren.

 • 24.09.2019
  Leder for felles bildediagnostikk i Trøndelag

  St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har nå lyst ut stillingen som klinikkleder for den nye, felles klinikken for bildediagnostikk. Den nye klinikken realiseres 1. januar 2020 og sammenslåingen er et resultat av en grundig prosess i d...

 • 24.09.2019
  Forskning på PVK bærer trønderske frukter

  En trøndersk trio bestående av St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og NTNU har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

 • Anne Breiby og Halvard Kjelås klipper snor
  20.09.2019
  – Et steg nærmere visjonen om fremragende behandling

  Styret ved St. Olavs hospital åpnet den nye Medisin- og lunge overvåkning (MLO) 20. september 2019. Den nye overvåkninga vil avlaste Hovedintensiven og sengepostene, og vil dermed sørge for bedre pasientflyt og behandling, mener styreleder Anne Breiby. 

 • 12.09.2019
  Se video fra høyrisikosmitteøvelsen

  Denne uka har St. Olavs hospital sammen med OUS øvd i full skala på mottak, isolering og transport av høyrisikosmittepasient. Få et innblikk i hvordan dette foregår!

Fant du det du lette etter?