Nyheter

Nyheter

27.03.2017

– Samme mekanismer som i rusmisbruk

Mange spilleavhengige ender opp med milliongjeld som følge av gambling på nettkasinoer og andre typer pengespill på nett. Nå satser Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Nidaros DPS hardt på denne pasientgruppen, og tror det nystartede gruppeti...
24.03.2017

Verdens tuberkulosedag 24. mars

Verdens tuberkulosedag faller på 24. mars hvert år. Dagen markeres årlig for å rette oppmerksomheten mot at det fremdeles er tuberkuloseepidemier i store deler av verden. Tuberkulose forårsaker rundt 2 millioner dødsfall hvert år, for det m...
20.03.2017

Verdensdagen for Down Syndrom 21. mars

Datoen henspeiler på kromosompar 21. Down syndrom forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21. Cirka 1 av 1000 barn fødes med Down syndrom.
16.03.2017

TV-innspilling på fødeavdelingen

De kommende månedene vil produksjonsselskapet ITV Studios følge jordmødre og utvalgte fødende på St. Olavs Hospital for å lage en ny sesong av FEM-programmet «Fødeavdelingen».
15.03.2017

Vil du trene luktesansen din?

Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.
06.03.2017

Slik søker pasienter om å få dekket reisen sin

1. oktober 2016 ble regelverket for pasientreiser endret. Pasienten får utbetalt en fast sats per reiste kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er benyttet. 
21.02.2017

Endring i betalingsløsning for pasienter på sykehuset

For pasientene som ikke betaler med kort blir det endrede faktureringsrutiner fra onsdag 1. mars 2017. For pasienter som betaler med kort blir det ingen endring.
16.02.2017

Oppretter bufferpost for nyfødt intensiv

Et bakterieutbrudd ved Nyfødt intensiv har vist seg vanskelig å bli kvitt. For å unngå at nyfødte med intensivbehov smittes, opprettes en midlertidig kuvøseavdeling i et bufferområde i Gastrosenteret.
13.02.2017

Forskningen sto i sentrum da St. Olavs Hospital og NTNU feiret det nye PET-senteret

Rita Ottervik, sykehusdirektør Nils Kvernmo og dekan Bjørn Gustafsson takket bergenseren Trond Mohn og Norsk Forskningsråd for svært rause gaver.
06.02.2017

Statsminister Erna Solberg besøkte St. Olavs Hospital

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte 6. februar Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital for å høre om tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander (CFS/ME) hos barn og unge.
03.02.2017

Verdens kreftdag 4. februar

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene globalt.  8,2 millioner mennesker dør årlig av kreft. Tema for verdensdagen 2017 er "We can. I can".
31.01.2017

– Vi starter med helt blanke ark

Eiendomssjef Åge Lien var med da det i 2002 ble lagt frem planer for nytt sikkerhetsbygg på Østmarka. Disse ble det ikke noe av. 15 år senere vil han se fremover og ikke tilbake på de gamle planene.
30.01.2017

Ungdomsråd er opprettet ved St. Olavs Hospital

Styret for St. Olavs Hospital vedtok i sitt møte 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.
27.01.2017

Retningen klar for St. Olavs Hospital i Orkdal

Styret vedtok fredag en tydelig retning for den fremtidige driften i Orkdal. – Det innebærer en flertrinnsmodell som tar utgangspunkt i tidligere føringer og mange års samarbeid med kommunene i Orkdalsregionen, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.
23.01.2017

– Klart mål om færre komplikasjoner

Tonsilleregisteret er det første nasjonale kvalitetsregisteret som opprettes innenfor øre, nese, hals-faget. Det nasjonale registeret driftes ved St. Olav, og planen er at innen to år vil informasjon fra 80 prosent av alle halsmandeloperasj...
16.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
10.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
05.01.2017

Ønsker du å bli mer aktiv?

De fleste vil gjerne være mer aktive, men mange opplever at det å komme i gang er den største utfordringen. Her får du flere tips til å komme i gang. Sjansen for å lykkes er større om du har en plan.
21.12.2016

Artroseskolen satser på bedre informasjon til pasienter

-Målet er at alle pasienter som blir henvist til ortopedspesialist på St. Olavs Hospital skal gjennomgå undervisningen i artroseskolen. På litt sikt er målet at fastlegen henviser direkte til undervisningen før ev. henvisning til ortoped, f...
16.12.2016

Budsjett 2017 vedtatt

Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag et stramt budsjett for 2017. – Nå blir det viktig å fortsette med alt det bra forbedringsarbeidet som skjer. Det skal hjelpe oss å nå mål, sier styreleder Anne Breiby.
16.12.2016

Prisdryss ved årets slutt

St. Olavs-direktør Nils Kvernmo brukte årets siste fredagsforelesning til å dele ut priser både for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt. Vinnerne ble hedret med pengepremier, rosende ord og ruvende applaus.
16.12.2016

Styrker kompetansen i akuttmottaket

St. Olavs Hospital forsterker legekompetansen i front, og setter i verk nye tiltak for å sikre en god og forsvarlig akuttbehandling. – Tiltakene er helt nødvendige for å håndtere en stor økning i antall pasienter og sikre at vi gir trygg og...
09.12.2016

Viktige tiltak mot antibiotika-resistens

Antibiotika-teamet ved St. Olavs Hospital presenterte fredag sin plan for å hindre overforbruk og feilbruk av antibiotika ved sykehuset. – Det er en nasjonal målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, sier direktør Nils Kvernmo.
06.12.2016

Debatt om fremragende behandling

BLOGG: Er vår praksis med behandling av hoftebrudd, hjerneslag og antibiotikabruk i tråd med ambisjonen om fremragende behandling?
30.11.2016

Verdens aids-dag 1. desember

Aids-dagen er solidaritetsdagen for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke. Den aller største reduksjonen i antall hiv-smittede har funnet sted blant barn. Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet. Dette er hovedsakl...
30.11.2016

Gangbru stenges midlertidig

Det legges opp til alternativ pasienttransport mellom Øya Helsehus og St. Olavs Hospital de to neste ukene på grunn av byggearbeid.
29.11.2016

Viktige tall for trygg og god behandling

Onsdag 30. november er St. Olavs Hospital for første gang vertskap for et regionalt seminar om medisinske kvalitetsregistre. Der skal blant annet St. Olavs-overlege Arne Kristian Myhre presentere tall fra de ni første månedene med eget regi...
25.11.2016

– Tidskapselen markerer et vendepunkt i psykiatrihistorien

Denne uka ble deler av fortida låst inne og «begravd» på Østmarka for å markere at vi nå går inn i en ny tid med et nytt, moderne og samlende akuttbygg for psykiatrien.
22.11.2016

Den europeiske testuka for HIV og hepatitter

Under den europeiske HIV- og hepatitt-testuka  fra 18. til fredag 25. november 2016 kan du bestille time direkte og teste deg på St. Olav. Du trenger ikke henvisning. Drop in 23. og 24. november 2016 kl 15 - 18.
17.11.2016

Verdens antibiotikadag 18. november

Verden står overfor en stor utfordring idet stadig flere bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. I de kommende ukene vil flere tiltak implementeres også i klinikkene ved St. Olavs Hospital.
15.11.2016

– Kan ha stor overføringsverdi

Ved regional sikkerhetsavdeling på Brøset er det lagt ned et stort arbeid for å samle den «tause» og erfaringsbaserte kunnskapen som finnes om forebygging og håndtering av voldsrisiko i avdelinga. Nå sitter de med en ferdig manual full av f...
14.11.2016

Antall personer med diabetes øker

Tall som presenteres på verdendagen for diabetes 14. november viser at 7.8 prosent av norske menn har diabetes, mens tilsvarende for kvinner er 5.5. Nitti prosent av de som har diabetes i verden har type 2.
09.11.2016

Vil du trene luktesansen din?

Øre-nese-hals-avdelingen ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.
08.11.2016

Kreftsykdom i et kulturelt perspektiv

Kreft er den mest fryktede sykdommen i Palestina. Ordet cancer unngås, og sannheten holdes skjult for pasienten.
04.11.2016

Skyldes fødselsboomen om sommeren kun barnehageopptaket?

Er du en av de stadig færre som skal føde nå i «lavsesongen», altså i november og desember? Da trenger medisinstudentene Helene Heggheim og Trine Jonhaugen din hjelp.
02.11.2016

Magasinet Helse tilgjengelig på nett

Du kan nå lese Magasinet Helse i PDF-utgave. Magasinet er produsert av Helse Midt-Norge RHF. 
28.10.2016

– Midt-Norge ligger helt i front nasjonalt

Om det var en åpning, reåpning, feiring av nye lokaler var noe uklart, men Biobank1 høstet mange lovord fra både nært og fjernt under deres egen markering onsdag. Deriblant fra helsepolitisk talsmann fra Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen.
28.10.2016

Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
25.10.2016

Kanskje kommer kongen?

Til sin egen store overraskelse, ble Arne Sunde mandag hedret med Kongens fortjenstmedalje. Denne får han blant annet for sin lange og gode tjeneste ved Fertilitetsseksjonen.
25.10.2016

Dette skjer i kroppen når du kutter røyken

Røykeslutt reduserer risikoen for kreft og mange andre sykdommer, for eksempel hjertesykdommer og kols, forårsaket av røyking. Her kan du se hvilke helsegevinster du får kort tid etter røykeslutt.
10.10.2016

Fordi livet forandrer seg

Verdensdagen for psykisk helse 2016 har som mål å øke bevisstheten rundt betydningen av endringer i livet og samfunnet, egen identitet og hvordan tilhørighet og meningsfulle aktiviteter kan bidra til bedre psykisk helse.
10.10.2016

Streik og mulige forsinkelser av prøvesvar

I forbindelse med den pågående konflikten mellom Spekter og Akademikerne, er leger ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi tatt ut i streik fra mandag 10. oktober 2016. Pasienter og de som bestiller prøver må påregne mulige forsinkelser når...
04.10.2016

Opptrapping av streiken ved St. Olav fra mandag 10. oktober

St. Olav har mottatt varsel om opptrapping av streiken. Ti nye medlemmer omfattes av uttaket som gjelder med virkning fra arbeidstidens begynnelse mandag 10. oktober 2016. Samtlige ti er leger.
26.09.2016

Konsekvenser av streiken ved St. Olavs Hospital

Pr 11. oktober 2016 er det avlyst totalt 48 operasjoner inklusive dagkirurgi, 647 polikliniske konsultasjoner, 15 undersøkelser til bildediagnostikk (røntgen) og 6 ikke igangsatte behandlinger fertilitet. Det er 61 ansatte som er i streik.
23.09.2016

301 dager uten trykksår

Økt bevissthet, forebyggende tiltak og enkle grep i arbeidshverdagen har gitt imponerende resultater for Avdeling for nyresykdommer ved St. Olavs Hospital.
22.09.2016

Streiken trappes opp

St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken fra og med arbeidstidens begynnelse tirsdag 27. september 2016 med én ansatt.
19.09.2016

Streiken trappes opp ytterligere

St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken fra og med arbeidstidens begynnelse fredag 23. september 2016 med fem ansatte.
15.09.2016

– Etterspurt verktøy for helsepersonell

Kostverktøyet er designet slik at det er nyttig både for helsepersonell og for personer som har behandlingstrengende fedme. Verktøyet er utviklet ved St. Olavs Hospital og lanseres 15. september.
12.09.2016

St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken

Uttaket av ni ansatte ved St. Olavs Hospital gjelder med virkning fra arbeidstidens begynnelse fredag 16. september 2016. Samtlige ni er leger.
09.09.2016

Verdensdagen for selvmords-forebygging 10. september

Selvmordsproblematikk er en konsekvens av flere livsbetingelser og rammer mennesker i alle aldre og berører alle sosiale grupper. Selvmordet har aldri en enkel forklaring.
Se flere nyheter()