Nyheter


 • 03.07.2020
  Alle vikarer fra utlandet skal testes

  Alle skal testes så snart som mulig etter ankomst. Ingen skal starte i jobb før negativ test foreligger. Les om smittevernråd, gjennomføring av prøvetaking og regler for karantene.

 • TC Martinsen
  29.06.2020
  Martinsen blir viseadministrerende direktør

  Tom Christian Martinsen (50) blir ny viseadministrerende direktør og får samhandling som sitt hovedansvarsområde. 

 • 24.06.2020
  Ønsker automatisk overvåkning av pasientene

  Pasienter på akutten ved St. Olavs hospital kan i fremtiden få målt blant annet blodtrykk, puls og temperatur via en sensor i taket. Med midler fra Innovasjon Norge, skal Akutten samarbeide med næringslivet for å finne en løsning som raskt...

 • 11.06.2020
  Har egen donortelefon

  Behovet for sæddonorer er stort. De som ønsker å bidra, kan enkelt sende en SMS til sykehusets egen donortelefon.

 • 09.06.2020
  Nye retningslinjer for besøk ved St. Olavs hospital fra 10. juni

  St. Olav legger fra 10. juni 2020 til rette for at pasienter kan få besøk på sykehuset. Av smittevernhensyn kan vi ikke slippe inn mange samtidig, og det vil fortsatt være restriksjoner og adgangskontroll.

 • 05.06.2020
  St. Olavs hospital åpner for mer besøk 10. juni

  Nå blir det mulighet for flere å besøke sine syke som er på sykehus. 10. juni kommer det nye retningslinjer for besøk på St. Olav.

 • 04.06.2020
  – En stor merkedag

  Fra og med 4. juni er ikke St. Olav lenger avhengig av radioaktive legemidler i privatfly fra Oslo for å gjennomføre PET-undersøkelser.

 • 02.06.2020
  Forsker for styrket pasientsikkerhet

  De fleste pasienter ved norske sykehus får rutinemessig ett eller flere perifere venekatetre (PVK). Et forskningssamarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital skal sørge for en best mulig praksis for pasientene. 

 • 02.06.2020
  Over én milliard investert i forskning og innovasjon

  Forskning og innovasjon i helsetjenestene får fram ny kunnskap til beste for pasienter og pasientbehandlingen. I fjor gikk over én milliard regionale forskningskroner til forskning og innovasjon i helseforetakene i landet, og det er kreftfo...

 • 29.05.2020
  Åpner for mer besøk

  St. Olavs hospital åpner for mer besøk når vi er sikre på at det kan gjøres på en trygg og god måte. 

 • 28.05.2020
  Fagforbundsfaderen

  Etter 11 helseministere og 13 sykehusdirektører, er det på tide å kjøre litt mer firhjuling i Selbu for fagforeningsveteran Sigmund Eidem.

 • 25.05.2020
  – 2000 videokonsultasjoner i uka

  VIDEOBLOGG: – St. Olav har nå god tilgang på smittevernutstyr og aktiviteten er tilbake på over 90 prosent. I tillegg får 2000 pasienter konsultasjon på video hver uke. Det er en formidabel økning fra i fjor, da kun 200 pasienter fikk dette...

 • 05.05.2020
  Håndhygiene og basale smittevernrutiner, det er nå det gjelder!

  Årets markering av verdens håndhygienedag 5. mai er en hyllest til alt helsepersonell som den siste tiden har vært - og er - ivrige brukere av hånddesinfeksjon, og som har skjønt at dette er et viktig tiltak for å forebygge kryssmitte.

 • 24.04.2020
  Mot normal aktivitet på St. Olav

  St. Olavs hospital tar nå opp den planlagte aktiviteten betydelig. Det skjer etter en grundig analyse av kapasiteten og tilgangen på smittevernutstyr, bildediagnostikk og forbruksutstyr til anestesi- og intensivbehandling.

 • 22.04.2020
  Innfører felles screeningprogram

  St. Olavs hospital innfører felles screeningprogram for å avdekke eventuell smitterisiko blant studenter, lærlinger, vikarer, nyansatte og andre som skal inn i sykehuset for å jobbe eller å ha praksis. Screeningen skal verne pasienter og an...

 • 21.04.2020
  Grønn beredskap på St. Olav

  Sykehuset endret i dag, 21.04.2020, beredskapsnivået fra gult til grønt. Det betyr fortsatt skjerpet beredskap.

 • Laboratoriesenteret
  20.04.2020
  Bes om å øke testkapasiteten betydelig

  St. Olavs hospital skal fra neste uke teste en langt større del av befolkningen for koronavirus. Det ble klart i dagens foretaksmøte med Helse Midt-Norge. – Oppdraget er omfattende, men Laboratoriemedisinsk klinikk har allerede lagt en plan...

 • 16.04.2020
  – Koronapandemien gjør driften uforutsigbar

  St. Olav øker aktiviteten igjen, men vi må regne med at den vil gå både opp og ned i tiden som kommer. Samtidig må vi har en god beredskap, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

 • .
  31.03.2020
  ​Pressemelding: Ni koronaprøver feilanalysert

  En menneskelig svikt førte til at det ble gitt feil svar på ni koronaprøver natt til søndag 29. mars. Svikten ble oppdaget av laboratoriets kontrollrutiner. Alle som fikk feil svar ble kontaktet umiddelbart.

 • 30.03.2020
  – Vi har plass til alle!

  – Vi har plass til alle som trenger øyeblikkelig hjelp, selv om vi er i en spesiell situasjon. Du må ikke vente med å ta kontakt, oppfordrer administrerende direktør Grethe Aasved.

 • 25.03.2020
  – Skal ikke gi et dårligere tilbud til andre pasienter

  St. Olavs hospital forbereder seg nå på mange fronter for å kunne håndtere et større antall koronapasienter. På ortopeden får leger og sykepleiere opplæring i lungesykdommer for å avlaste lungemedisinsk avdeling når den fylles opp av Covid-19-smittede.

 • 25.03.2020
  Psykososial støtte til ansatte

  St. Olavs hospital oppretter psykososial støttetelefon for ansatte fra og med onsdag 25. mars.

 • 23.03.2020
  Reduserer planlagt aktivitet til over påske

  St. Olavs hospital har besluttet å forlenge perioden der man utsetter planlagt aktivitet som kan vente. Perioden er nå forlenget til over påske.

 • 18.03.2020
  Etablerer reserve-venteareal på Orkanger

  St. Olavs hospital ønsker ikke at Orkdal Sjukehus skal ha pasienter med covid-19-smitte. Dersom pågangen av pasienter blir stor, kan det bli aktuelt å bruke teltlokalet på utsiden av sykehuset i påvente av transport til St. Olavs hospital i Trondheim.

 • 17.03.2020
  – Vi kan stå overfor vår største utfordring

  VIDEOBLOGG: Direktør Grethe Aasved påpeker at vi alle står i en krevende situasjon som utfordrer oss, og at vi som jobber i helsesektoren har et spesielt og stort ansvar i møte med koronapandemien.

 • Bilde av en gravidmage
  16.03.2020
  Informasjon til fødende

  Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

 • 15.03.2020
  Reduserer planlagt aktivitet

  Fra mandag 16. mars vil St. Olavs hospital utsette en del planlagte operasjoner og polikliniske timer som kan vente. – Dette gjør vi for å prioritere de sykeste og være i stand til å ta imot pasienter med covid-19-smitte, sier administreren...

 • video
  13.03.2020
  Oppfordrer til bruk av videokonsultasjoner

  I konsultasjoner hvor fysiske undersøkelser ikke er nødvendig, skal videokonsultasjon vurderes.

 • 12.03.2020
  Nye tiltak knyttet til koronapandemien

  Regjeringen innførte 12. mars tiltak for å redusere smitten av koronavirus. Følgende tiltak gjelder for alle ansatte på St. Olavs hospital.

 • 12.03.2020
  Hjemsendte studenter skal møte på jobb på sykehuset

  Studenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på St. Olavs hospital, selv om all praksis avsluttes etter at NTNU har avlyst alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis.

 • 12.03.2020
  Nye smitteverntiltak på sykehuset

  Besøk til inneliggende pasienter skal nå begrenses til et minimum, og kantinene tar grep for å unngå at folk sitter for tett.

 • 09.03.2020
  Koronasmittet innlagt på St. Olavs hospital

  Mandag 09. mars ble en person innlagt på St. Olavs hospital med Covid-19.

 • koronavirus
  08.03.2020
  Ikke håndhils eller klem

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

 • koronavirus
  01.03.2020
  Råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt koronasmitte

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

 • 27.02.2020
  Forberedt på koronautbrudd

   St. Olavs hospital er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset.

 • åpning akutten
  27.02.2020
  – Et akuttmottak for framtida

  Akutten på St. Olavs hospital åpnet i ny drakt 27. februar 2020. Flere grep er gjort for å bedre pasientopplevelsen og behandlingstilbudet. Se hvilke endringer du som innbygger bør få med deg. 

 • 05.02.2020
  Feiret åpning av Felles Mottaksavdeling

  5. februar 2020 åpnet Felles Mottaksavdeling på Orkdal sjukehus. Her jobber interkommunal legevakt, øyeblikkelig hjelp og St. Olavs hospital sammen for et bedre akuttilbud for innbyggerne i Orkdalsregionen. 

 • 03.02.2020
  – Akkurat nå er vi best i landet på innovasjon

  Administrerende direktør Grethe Aasved mener at St. Olavs hospital er best i landet på innovasjon. Hvordan kan vi bli enda bedre? 

 • illustrasjonsfoto
  31.01.2020
  Følger situasjonen rundt Corona-viruset med årvåkenhet

  Utbruddet av det nye Coronaviruset i Kina har økt i omfang. WHO har valgt å erklære det til en folkehelsekrise av internasjonal betydning (Public Health Emergency of International Concern), noe som betyr at de påtar seg koordinering av til...

 • 27.01.2020
  Fullblodig livredder

  Luftambulansen i Trondheim har nå tatt inn fullblod om bord for å kunne gi livreddende behandling til blødende pasienter under transport til sykehus. Det anslås at mellom fem og ti pasienter kan få behov for fullblod årlig.

 • 24.01.2020
  St. Olav følger situasjonen rundt coronaviruset nøye

  Det nye coronaviruset i Kina skaper nyheter over hele verden, men utbruddet er enn så lenge kun et stort lokalt utbrudd i Kina.   - St. Olavs hospital har beredskapsplaner og prosedyrer for å ta imot pasienter med luftveissymptomer fra områ...

 • 24.01.2020
  Nær målet om 30 prosent antibiotikareduksjon

  Nye tall fra Antibiotikateamet ved St. Olavs hospital viser at vi ved utgangen av 2019 har redusert forbruket av bredspektrede antibiotika med hele 24 prosent siden utgangsåret i 2012. Det gir god tro på at St. Olav kan bli det første store...

 • 13.01.2020
  – Dette vil utgjøre en stor forskjell for oss

  Etter en vellykket studie og med god opplæring har sykepleiere på øyeavdelingen på St. Olavs hospital tatt over en av de mest tidkrevende oppgavene til legene. Nå kommer sykepleiere også fra andre sykehus dit for å lære, den første helt fra Hammerfest.

 • St. Olav-ansatte på Samoa 2019
  30.12.2019
  Bekjemper meslingutbrudd på Samoa

  Seks St. Olav-ansatte har som en del av et internasjonalt Emergency Medical Team (EMT) tilbragt hele desember og julehøytiden på stillehavsøya Samoa. Nå deler de sine opplevelser gjennom videohilsen og reisebrev!

 • Årets publikasjon 2018 Medisinsk klinikk
  20.12.2019
  Priser til årets publikasjon og beste forbedringsprosjekt

  Tradisjonen tro ble siste fredagsforelesning før jul brukt til å ønske god jul og gjøre stas på ansatte. St. Olav-direktør Grethe Aasved delte ut priser og takket for året som har gått før hun satte seg ned ved pianoet for å spille opp til...

 • 18.12.2019
  Forbedringsprogrammet videreføres

  Tjenesteinnovasjon, sykehusinfeksjoner, brukererfaringer og varekostnader fortsetter som satsingsområder i 2020. – Det er stort engasjement rundt Forbedringsprogrammet, og vi ser allerede gode resultater for pasientbehandlingen. Det blir vi...

 • illustasjonsfoto
  18.12.2019
  17 innovasjonsprosjekter får støtte

  17 innovasjonsprosjekter ved St. Olavs hospital får til sammen 12,75 millioner kroner i innovasjonsmidler for 2019. 

 • influensavaksinering på hovedintensiv
  16.12.2019
  Vi har nådd målet!

  For første gang i historien har St. Olavs hospital nådd målet om å vaksinere over 75 % av ansatte. – En formidabel innsats av alle ansatte og vaksinatører, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

 • Grethe Aasved
  11.12.2019
  Møter kritikk med tiltak

  Bedre kapasitet og rutiner er svaret når Fylkesmannen i Trøndelag kritiserer sykehuset i forbindelse med et nasjonalt tilsyn. Tilsynet omhandler pasienter som må flyttes til andre sengeposter enn der de hører hjemme på grunn av plassmangel.

 • Jordmor foran seng
  09.12.2019
  St. Olav åpner fødestue

  St. Olavs hospital gjør som andre store sykehus i landet, og åpner fødestue for friske kvinner med forventet normal fødsel. Tilbudet vil gjelde for rundt 20 prosent av fødende. 

Fant du det du lette etter?