Norsk hjerteinfarktregister

Norsk hjerteinfarktregister er et kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt på norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser. Norsk hjerteinfarktregister er forankret i Helse Midt-Norge og har St. Olavs hospital HF som databehandler. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for fellesregisteret.


Formålet med registeret er å:

  • medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av behandlingen av hjerteinfarkt

  • gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen

  • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater

  • vurdere ressursbruken i hjerteinfarktbehandlingen

  • gi grunnlag for forskning innedsfgdfgn primære årsaker til sykdom, effekt av behandling og effekt av forebyggende tiltak

Artikler eller nyheter


- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.