HelsaMi

Norsk hjerteinfarktregister

Norsk hjerteinfarktregister er et kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt på norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser. 
Norsk hjerteinfarktregister er forankret i Helse Midt-Norge og har St. Olavs hospital HF som databehandler. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for fellesregisteret.


Formålet med registeret er å:​​​

  • medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av behandlingen av hjerteinfarkt

  • gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen

  • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater

  • vurdere ressursbruken i hjerteinfarktbehandlingen

  • gi grunnlag for forskning innen primære årsaker til sykdom, effekt av behandling og effekt av forebyggende tiltak​

Nyheter


Fant du det du lette etter?