HelsaMi
Bilde av is med snø

Norsk hjerteinfarktregister

Norsk hjerteinfarktregister er et kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt på norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser. 
Norsk hjerteinfarktregister er forankret i Helse Midt-Norge og har St. Olavs hospital HF som databehandler. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for fellesregisteret.


Formålet med registeret er å:​​​

  • medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av behandlingen av hjerteinfarkt

  • gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen

  • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater

  • vurdere ressursbruken i hjerteinfarktbehandlingen

  • gi grunnlag for forskning innen primære årsaker til sykdom, effekt av behandling og effekt av forebyggende tiltak​

Nyheter


Fant du det du lette etter?