​​Pasient- og pårørendeopplæring er ett av helsevesenets fire hovedoppgaver.

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

​​Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver. St. Olavs hospital tilbyr tilrettelagt opplæring både individuelt, i gruppe og ved større arrangement. Vi jobber for at pasienter og pårørende skal få kunnskap og ferdigheter for å kunne mestre livet med langvarig helseutfordring, vedvarende psykisk - eller fysisk belastning og nedsatt funksjonsevne.

På St. Olavs hospital er det sju lærings- og mestringssentre (LMS) som jobber med pasient- og pårørendeopplæring innenfor områdene somatikk, psykisk helse og rus. 

LMS ved St.Olavs hospital

LMS, Klinikk for kliniske servicefunksjoner LMS, Barne- og ungdomsklinikken LMS, Nidaros Distriktspsykiatrisk senter (DPS) LMS, Trondsletten habiliteringssenter LMS, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin LMS, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

LMS, Habiliteringstjenesten for voksne

Arrangementer

Praktisk informasjon

Kurskostnad

Egenandelen for pasienter er på 345 kroner. 
Dette går under egenandelstak 1 som for 2017 har en maksgrense på 2205 kroner.

Pårørende betaler ikke egenandel.
Barn under 16 år og foreldre som deltar på foreldrekurs, skal heller ikke betale egenandel.

Alle egenandeler blir registrerte i grunnlaget for frikort, også egenandeler for reise med rekvisisjon.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.


Overnatting

Dersom du trenger overnatting, må du ordne dette selv.
For dekning av oppholdsutgifter, se "Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring".

Buss

Busser til St. Olavs hospital:

  • AtB byruter: 7 (Vikåsen-Romolslia), 17 (Dragvoll-Migosenteret) og 19 (Pirbadet-Sandmoen)
  • AtB stamruter: 320 (Trondheim-Orkanger-Hitra-Frøya), 330 (Trondheim-Stjørdal-Selbu-Tydal), 350 (Trondheim-Rørvik-Osen)
  • Atb regionrute: 450 (Trondheim-Rørvik-Stadsbygd-Råkvåg)
  • Andre ruter: Flybussen, 135 Østerdalsekspressen, 155 Mørelinjen, 670 Trønderekspressen

Nærmeste bussholdeplass utenfor St. Olavs hospital: Studentersamfundet (gangavstand på 5 minutter)

Parkering

Vi har tre parkeringskjellere som kan benyttes, ellers må parkering foregå på gateplan og på Marienborg. All parkering mot avgift. Det er begrenset antall plasser, så det kan være enklere å benytte kollektivtransport til sykehuset.

Kart

Kurs og opplæring kan foregå i ulike bygg på sykehuset. Se lenke med "Kart over sykehuset" nedenfor.

Nyttige lenker

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Kompetansetjenesten eies av Helse Sør-Øst RHF, og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Kompetansetjenestens mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

NK LMH - Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

 

Brukermedvirkning

Flere definisjoner av brukermedvirkning knyttet til helsetjenesten vektlegger at brukere inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner i planlegging, gjennomføring, evaluering og beslutningsprosesser. Definisjonene understreker at for å tilby kvalitativt gode tjenester er brukerkunnskap nødvendig. Brukerkunnskapen omfatter individuell kunnskap om den enkelte brukers liv og erfaring, eller om det å være pårørende. Den kan også omhandle generalisert kunnskap knyttet til hvordan det er å leve med helseutfordringer.

Les mer om brukermedvirkning hos NKLMH

Forskning og utvikling

NK LMH har en sentral og viktig rolle i å bidra til at lærings- og mestringstilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer og deres pårørende, understøttes faglig og er kunnskapsbasert i større grad enn tidligere. Dette for å øke kvaliteten på tjenestene, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om dette på NKLMH sine nettsider

Fant du det du lette etter?