​​Pasient- og pårørendeopplæring er ett av helsevesenets fire hovedoppgaver.

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

​​Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver. St. Olavs Hospital tilbyr tilrettelagt opplæring både individuelt, i gruppe og ved større arrangement. Vi jobber for at pasienter og pårørende skal få kunnskap og ferdigheter for å kunne mestre livet med langvarig helseutfordring, vedvarende psykisk - eller fysisk belastning og nedsatt funksjonsevne.

Ved St. Olavs Hospital er det sju lærings- og mestringssentre (LMS) som jobber med pasient- og pårørendeopplæring innenfor områdene somatikk, psykisk helse og rus. 

LMS ved St.Olavs Hospital

LMS, Klinikk for kliniske servicefunksjonerLMS, Barne- og ungdomsklinikkenLMS, Nidaros Distriktspsykiatrisk senter (DPS)LMS, Trondsletten habiliteringssenterLMS, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinLMS, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

LMS, Brøset, Habiliteringstjenesten for voksne

Arrangementer

06.04 torsdag

Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har diagnosen Autismespekterforstyrrelse.

06.04 torsdag

Hidrosadenitt. Lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for kvinner med hidrosadenitt. Kurset går over en dag.

20.04 torsdag

Fatigue, kronisk utmattelse. Lærings- og mestringskurs

Tredagers lærings- og mestringskurs for deg som, i forbindelse med kreftsykdom eller kreftbehandling, opplever vedvarende økt tretthet/utmattelse fysisk og/eller mentalt.

21.04 fredag

Cøliaki, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

10.05 onsdag

Angst og/eller depresjon, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen angst og/eller depresjon.

11.05 torsdag

ADHD, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen ADHD.

12.05 fredag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag sykkel

Kunne du tenke deg å ta deg en sykkeltur? Vi arrangerer sykkeldag 12. mai

31.05 onsdag

Hjernesvulst, "Veien videre", Mestringskurs

Kurs for personer som har/har hatt hjernesvulst, og deres pårørende. Fagpersonell kan også delta

08.06 torsdag

Ervervet hjerneskade, Temakafe 8.juni

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

16.06 fredag

Ervervet hjerneskade, Samlivskurs: Glede, nærhet og kommunikasjon

Disse dagene setter vi fokus på muligheter og utfordringer for par som lever med kognitive vansker og/eller fatigue i hverdagen.

14.09 torsdag

Ervervet hjerneskade, Temakafé 14.september

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

21.09 torsdag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag friluftsliv

Er friluftsliv en aktivitet som du er interessert i, men som du ikke har prøvd etter at du ble syk/fikk en skade?

18.10 onsdag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag klatring

Er klatring en aktivitet som du er interessert i, men som du ikke har prøvd etter at du ble syk/fikk en skade?

25.10 onsdag

Afasi, Intensiv språktrening i gruppe

Constrained Induced Speech Therapy, CIST, er en metode for å trene opp språkfunksjonen etter ervervet hjerneskade. Dette er taletrening som foregår i grupper.

26.10 torsdag

Ervervet hjerneskade, Teamkafè 26.oktober

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

Se flere kommende arrangementer ()

ART Kurs ved Habiliteringstjenesten for voksne. NESTE KURS vinter/ vår 2017. MELD INTERESSE.

Habiliterinstjenesten gjennomfører regelmessige ART kurs for våre tjenestemottakere.

Artrittsykdommer - Lærings- og mestringskurs for pasienter

Kurset er et tilbud til deg som har en av følgende diagnoser: Leddgikt, psoriasisartritt, bektherev eller barneleddgikt.

Artrose i hofte- og kneledd, lærings- og mestringskurs på Orkdal

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med artrose i hofte- eller kneledd. Pårørende er også velkommen

Arvelig bryst- og eggstokkreft, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg som har påvist genfeil i BRCA 1 eller BRCA 2. Kurset går over en dag.

Asperger syndrom. Lærings- og mestringsgruppe for voksne.

Oppstart vinter/ vår 2017. Meld interessse Litt avhengig av forespørsel tilbyr vi i Habiliteringstjenesten for voksne lærings- og mestringsgrupper for mennesker med Asperger syndrom/gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.

Crohns sykdom, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Crohns sykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Eksemskole

Lærings- og mestringskurs for foreldre til barn som har eksem og/eller matvareallergi. Barnet må være henvist til Hudavdelingen på St. Olavs Hospital for at foreldrene kan delta.

Ervervet hjerneskade, "Komakameratene"

"Komakameratene" er en delvis lukket samtalegruppe for personer med ervervet hjerneskade.

Ervervet hjerneskade, Pårørendetreff

Treffpunkt hvor pårørende møter hverandre for å bli kjent og utveksle erfaringer.

Ervervet hjerneskade, Temakafè

Avd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua.

Gynekologisk kreft, kurs om "Hverdagen etter behandling av gynekologisk kreft"

Lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende. Kurset går over en dag.

Hiv, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for personer med hiv.

Hjertesykdom, lærings- og mestringskurs på Orkdal

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med hjertesykdom. Pårørende er også velkommen til å delta

Inkontinens, lærings- og mestringskurs på Orkdal

Todagers lærings- og mestringskurs for deg med urininkontinens

KURS OM KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET

Habiliteringstjenesten for voksne arrangerer Læring- og mestring kurs om KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET

Kols / Lungesykdom, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Lungekreft, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar. Kurset går over to korte dager.

Lymfødem, lærings- og mestringskurs

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Pårørende er velkommen til å delta.

Narkolepsi, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg som har narkolepsi. Kurset går over en dag. Pårørende er velkommen til å delta.

Parkinson, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med parkinson. Pårørende er velkommen til å delta.

Psoriasis, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med psoriasis. Pårørende er også velkommen til å delta.

Revmatisk sykdom -Lærings- og mestringskurs for unge voksne under 25 år med

Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital arrangerer egne lærings- og Mestringskurs (LMS-kurs) for unge voksne under 25 år.

Rus - Kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet er en stor belastning. Dette er et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler.

Rus - Møteplass -med barnet i fokus

Har du barn med en forelder som har utfordringer knyttet til rus? Da vil vi gjerne invitere deg til Møteplass -med barnet i fokus. Her kan du treffe andre foreldre som er i lignende situasjon som deg.

Rus - Møteplass for pårørende og fagfolk

På Møteplass treffes pårørende til mennesker med ulike rusmiddelproblemer og fagfolk innen rusfeltet for å utveksle erfaringer om å leve tett på rusmiddelproblemer og evt. psykiske lidelser.

Ryggmargsskadde; Kafé LARS

Kafé LARS er et sosialt arrangement i regi av Landsforeningen for ryggmargsskadde, Trøndelag.

Spiseforstyrrelser. Pårørendekveld

Pårørendekveld for foreldre/foresatte til barn og unge ved BUP-klinikk.

Stomi, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for stomiopererte i Midt-Norge (operert 2010-2017). Pårørende er velkommen til å delta. Kurset går over en dag.

Støtteordninger, lærings- og mestringskurs

Informasjonsmøte om støtteordninger, rettigheter og muligheter for foreldre/foresatte til barn og unge ved BUP-klinikk.

Svimmelhet, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet

Se flere faste arrangementer ()

Praktisk informasjon

Kurskostnad

Egenandelen for pasienter er på 345 kroner. 
Dette går under egenandelstak 1 som for 2017 har en maksgrense på 2205 kroner.

Pårørende betaler ikke egenandel.
Barn under 16 år og foreldre som deltar på foreldrekurs, skal heller ikke betale egenandel.

Alle egenandeler blir registrerte i grunnlaget for frikort, også egenandeler for reise med rekvisisjon.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

Les mer om dine rettigheter her


Overnatting

Dersom du trenger overnatting, må du ordne dette selv.
For dekning av oppholdsutgifter, se "Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring".

Buss

Busser til St. Olavs Hospital:

  • AtB byruter: 7 (Vikåsen-Romolslia), 17 (Dragvoll-Migosenteret) og 19 (Pirbadet-Sandmoen)
  • AtB stamruter: 320 (Trondheim-Orkanger-Hitra-Frøya), 330 (Trondheim-Stjørdal-Selbu-Tydal), 350 (Trondheim-Rørvik-Osen)
  • Atb regionrute: 450 (Trondheim-Rørvik-Stadsbygd-Råkvåg)
  • Andre ruter: Flybussen, 135 Østerdalsekspressen, 155 Mørelinjen, 670 Trønderekspressen
  • Helseekspressen: to ruter tur/retur Røros og Åfjord

Nærmeste bussholdeplass utenfor St. Olavs Hospital: Studentersamfundet (gangavstand på 5 minutter)

Parkering

Vi har tre parkeringskjellere som kan benyttes, ellers må parkering foregå på gateplan og på Marienborg. All parkering mot avgift. Det er begrenset antall plasser, så det kan være enklere å benytte kollektivtransport til sykehuset.

Kart

Kurs og opplæring kan foregå i ulike bygg på sykehuset. Se lenke med "Kart over sykehuset" nedenfor.

Kart over sykehuset

Nyttige lenker

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Kompetansetjenesten eies av Helse Sør-Øst RHF, og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Kompetansetjenestens mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

NK LMH - Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring i Helsetjenesten

Brukermedvirkning

Flere definisjoner av brukermedvirkning knyttet til helsetjenesten vektlegger at brukere inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner i planlegging, gjennomføring, evaluering og beslutningsprosesser. Definisjonene understreker at for å tilby kvalitativt gode tjenester er brukerkunnskap nødvendig. Brukerkunnskapen omfatter individuell kunnskap om den enkelte brukers liv og erfaring, eller om det å være pårørende. Den kan også omhandle generalisert kunnskap knyttet til hvordan det er å leve med helseutfordringer.

Les mer om brukermedvirkning hos NKLMH

Forskning og utvikling

NK LMH har en sentral og viktig rolle i å bidra til at lærings- og mestringstilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer og deres pårørende, understøttes faglig og er kunnskapsbasert i større grad enn tidligere. Dette for å øke kvaliteten på tjenestene, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om dette på NKLMH sine nettsider