illustrasjonsfoto bøker som danner psykedelisk tunell

KoRus

Kompetansesenter rus - Midt-NorgeNyheter fra KoRus Midt

 • 18.02.2020
  Nytt kartleggingsverktøy for ROP-pasienter

  ROPscreen kan være nyttig for både kommune og spesialisthelsetjeneste, som screener for primære psykiske lidelser hos personer med rusmiddelproblemer.

 • 11.02.2020
  Hvordan involvere pårørende

  Nytt e-læringskurs styrker samarbeidet mellom pårørende og helsetjenestene.

 • 07.02.2020
  Storrøykere av cannabis er dårlige sjåfører

  En fersk amerikansk studie viser at de som røyker mye cannabis er dårligere til å kjøre bil enn andre. Debutalder for cannabis var den faktoren som mest påvirket kjøreevnene.

 • 05.02.2020
  Midler til «jobb på resept»

  Helsedirektoratet lyser ut midler til implementering av individuell jobbstøtte. Kommuner og helseforetak har frist til 1. mars om å søke.

 • 27.01.2020
  Midler til forsøk med fritidskort

  Den planlagte fritidskortordningen skal bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Kommuner kan nå søke om midler.

 • 24.01.2020
  Midtnorske psykologsamlinger

  Kompetansesentrene i Midt-Norge arrangerer nettverkssamling for psykologer i kommuner i Møre og Romsdal.

 • 16.01.2020
  Nesespray fjernet ikke alkoholabstinens

  Da St. Olavs-forskere gjennomførte en dobbeltblindet studie, fant de ingen sikre forskjeller mellom pasientene som fikk og de som ikke fikk oksytocin nesespray i rusbehandling.

 • 10.01.2020
  Tilskudd kommunalt rusarbeid

  Norske kommuner som ønsker å søke tilskudd til rusarbeid, må gjøre dette innen 1. mars 2020.

 • 02.01.2020
  Jubileumskonferanse for veiledningssenteret

  Veiledningssenteret for pårørende i Stjørdal fyller ti år. 16. mars arrangeres jubileumskonferansen «Sjef i eget liv».

 • 19.12.2019
  - Historisk dag for norsk ruspolitikk

  Rusreformutvalget leverte 19. desember sin innstilling til helseminister Bent Høie.

 • 12.12.2019
  Rustrender høsten 2019

  KoRus Midts Føre Var-kartlegging av rustrendene i Trondheim siste halvår viser nedgang for heroin og alkohol. Bruken av kokain øker.

 • 05.12.2019
  Store mangler innen rus og psykisk helse

  Fylkesmannen har presentert resultatene etter et egenvurderingstilsyn i 39 trønderske kommuner. Blant gjennomgående mangler er lav brukermedvirkning og utilstrekkelig samhandling mellom tjenestene.

 • 04.12.2019
  Økning i antall overdoser

  Det er over 20 år siden sist Trøndelag hadde så høye overdosetall. Også i Møre og Romsdal har det vært en økning siden i fjor.

 • 29.11.2019
  Rusfri på en, to...tolv

  Tolvtrinnsmodellen brukes relativt lite i rusbehandling i Norge. Ved St. Olavs forteller ruspasienter hvordan modellen bidrar til en rusfri hverdag.

 • 29.11.2019
  Populære nettverkssamlinger

  Tjenesteutøvere i kommunene deltok i stort monn på årets tre trønderske nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid.

 • 21.11.2019
  Kurs: Koordinator og individuell plan

  Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt e-læringskurs som gir en innføring i rollen som koordinator og arbeidet med individuell plan.

 • 19.11.2019
  Mobiltelefon kan vise fare for russprekk

  Kan mobilbruken din forutsi om du står i fare for å begynne å ruse deg på nytt etter behandling? Det forsker psykologspesialist Anders Forsmo Lauvsnes på.

 • 15.11.2019
  Hva er god brukermedvirkning?

  Brukermedvirkning i rusforskning er et krav fra myndighetene. Men får brukerne alltid medvirke «på ordentlig»?

 • 16.10.2019
  Podcast om Motiverende intervju

  Har du lyst til å lære hvordan du motiverer noen til å endre destruktive vaner? Prøv dette podkurset.

 • 04.10.2019
  Se film fra fagdag om Islandsmodellen

  Kom du deg ikke på fagdagen om Islandsmodellen i september? Her kan du se foredragene om hvordan det islandske samfunnet tok grep som effektivt reduserte ungdomsrusen på øya.

 • 01.10.2019
  Vil dokumentere psykisk langtidseffekt av trening

  Systematisk fysisk trening gir ruspasienter lengre liv. Men gir treningen også bedre rusmestring?

 • 19.09.2019
  Stadig mer ungdomsrus i Stjørdal

  Rus og kriminalitet er et voksende problem i Stjørdal kommune. Forfatterne av ny rapport foreslår en rekke tiltak.

 • 06.09.2019
  Ruspasienter får regi på egen kartlegging

  Pasienter i rusbehandlingen ved St. Olavs får mer innflytelse gjennom nytt kartleggingsverktøy.

 • 06.09.2019
  Europeerne drikker mest i verden

  Ny WHO-rapport: I gjennomsnitt drikker alle europeere som er 15 år og eldre alkohol tilsvarende to flasker vin i uka. 290 000 mennesker i Europa mister livet årlig av alkoholrelaterte årsaker.

 • 04.09.2019
  Brukernes stemme skal frem

  Mennesker med rusutfordringer benytter rekke kommunale tilbud. Hvor fornøyd er de med disse tilbudene? Dette kartlegges nå over hele landet.

 • 29.08.2019
  Hepattitt C skal utryddes som folkehelseproblem

  Nye og billigere behandling gir nå håp om at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem.

 • 27.08.2019
  Islandsmodellen – Noe for oss?

  Islands ungdommer var blant de som ruset seg mest og tidligst i Europa. Så tok det islandske samfunnet noen svært suksessfulle grep. 16. september arrangeres fagdag om Islandsmodellen på Scandic Lerkendal.

 • Mann ser i bakken. betongvegg i bakgrunnen
  23.08.2019
  Nettverkssamling psykisk helse og rus

  Jobber du med mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer? Meld deg på gratis nettverkssamling på Hell 15. og 16. oktober.

 • 20.08.2019
  Overdosedagen 31. august

  Lørdag 31. august er Verdens overdosedag. Dagen markeres for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

 • 13.08.2019
  Er du bipolar? Styr unna hasj!

  Mange mennesker med bipolare lidelser selvmedisinerer seg med cannabis. Forskning viser at rusmiddelet bare gjør dem sykere.

 • 17.06.2019
  Rustrender i Trondheim våren 2019

  Rapporten Føre Var Trondheim 01/2019 beskriver utviklingen av rustrender fra oktober til mars 2019.

 • 07.06.2019
  Ny europeisk narkotikarapport

  Rapporten «Trender og utviklinger» gir en oversikt over narkotikasituasjonen i Europa. Her finner du beslagstall, forsyning og bruk, folkehelseproblemer, narkotikapolitikk og tiltak.

 • 28.05.2019
  Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid 2019 i Namsos

  Her er et lite tilbakeblikk på noe av det nettverkssamlingen i Namsos hadde å by på.

 • 21.05.2019
  Søk om midler til kreative barne- og ungdomstiltak

  Bedre samordning skal få flere gjennom videregående opplæring. Nå utlyser Fylkesmannen i Trøndelag skjønnsmidler til fellestiltak.

 • 10.05.2019
  Vil starte overdoseopplæring av brukere

  - Vi har en del å jobbe med på dette området, sier ruskonsulent Ingrid Rostad Eriksen fra Skaun kommune. Hun deltok på KoRus’ workshop om overdosestrategi i mai.

 • 06.05.2019
  Siste mulighet for psykologtilskudd

  Lovkravet om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Kommuner som vil søke om tilskudd til dette må søke innen 10. september i år.

 • 03.05.2019
  Fellesskapet et tveegget sverd

  Personer med rusproblematikk opplever at deres geografiske, relasjonelle og ideelle fellesskap både bidrar til og setter hinder for bedring.

 • 30.04.2019
  Bedre boløsninger for ROP-pasienter

  27. august arrangeres på Scandic Hell en fagsamling om boløsninger for innbyggere som sliter med samtidig rus/psykisk-lidelse (ROP).

 • 29.04.2019
  Bildegalleri fra Ruskonferansen 2019

  Her er et lite tilbakeblikk på noe av det Ruskonferansen 2019 hadde å by på.

 • 25.04.2019
  Gratulerer til Uteseksjonen i Oslo!

  Uteseksjonen i Oslo kommune er vinneren av Kommunerusprisen 2019.

 • 09.04.2019
  Kurskvelder for frivillige

  KoRus Midt arrangerer kurskvelder for frivillige i samarbeid med kommunene i Værnesregionen, politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten. Satsningen kalles «Trivsel og trygghet for alle».

 • Kvinne ser ut over havet
  27.03.2019
  Nettverkssamlinger rus og psykisk helse

  Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse inviterer til tre nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2019. 

 • Sliten mann støtter seg på stolpe. Sprøyter i forgrunnen.
  21.03.2019
  Workshop om lokalt overdosearbeid

  Den Nasjonale Overdosestrategien 2019-2022 er nå lansert. 7. mai arrangerer KoRus Midt workshop om lokalt overdosearbeid for kommunene i Trøndelag.

 • 01.03.2019
  Alkoholbruk ingen privatsak

  Opptil 31 prosent av innleggelser i norske sykehus kan være rusrelaterte. Når helsepersonell kvier seg for å spørre om rusbruk har det enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 • Folk diskuterer cannabis i Trondheim.
  19.02.2019
  Møtes til cannabisdiskusjon

  Fire ganger i året treffes mennesker som på forskjellige måter jobber med cannabisbrukere til erfaringsutveksling hos KoRus Midt.

 • 12.02.2019
  Seminar om spilleproblemer

  KoRus Midt arrangerer i mars to seminar om penge- og dataspill i Møre og Romsdal. Målgruppen er ansatte i utdannings- og helsesektoren, lag og organisasjoner.

 • 08.02.2019
  Tilskudd for brukerinvolvering

  Kommunene kan nå søke fylkesmannen om midler for å ansette personer med bruker- og pårørendeerfaring, slik at de kan gjøre en innsats i det kommunale rusarbeidet.  

 • Nybakte foreldre. illustrasjonsbilde
  01.02.2019
  Tidlig Inn - for barnas skyld

  Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Målgruppen for opplæringsprogrammet Tidlig Inn er kommunalt ansatte, deres ledere og fastleger som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

 • 23.01.2019
  Ny rapport om rustrender i Trondheim

  Rapporten «Føre var Trondheim», utarbeidet av KoRus Midt beskriver økt bruk av hasj, kokain og ecstasy i byen. 

 • Hoder og snakkeboble
  22.01.2019
  Nettverkssamling i motiverende intervju

  Tirsdag 5. mars 2019 arrangerer KoRus Midt en nettverkssamling for erfaringsdeling, veiledning og faglig påfyll innen Motiverende intervju (MI). 


 

               

Fant du det du lette etter?