illustrasjonsfoto bøker som danner psykedelisk tunell

KoRus

Kompetansesenter rus - Midt-Norge

KoRus Midt er en tjeneste for tjenestene

Vi bistår kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet.

Her kan du lese mer om KoRus Midt

Kontakt våre ansatte direkte her

Fakta om de mest brukte rusmidlene

Her er våre tilbud til kommunene, spesialisthelsetjenesten og storsamfunnet:

Kartlegging

Ungdata

Hurtig kartlegging og handling (HKH)

Føre Var

Brukerplan

Brukertilfredshetsevalueringen

Forebygging, tidlig intervensjon og behandling

Forebygging

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Nasjonal overdosestrategi

Oversiktsseminar: Rusbildet i kommunene

Ansvarlig alkoholhåndtering

Arbeidsliv og rus

Rusarbeid i videregående opplæring

Frivillig sektor

Cannabisnettverk

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Tidlig inn

Delta

Behandling og oppfølging

Kurs i ledelse av nettverksmøter

Motiverende samtale (MI)

Prosjekt kompetanseutvikling rus og vold

Hasjavvenningsprogrammet

Aldring og rus

Kartleggingsverktøy i møtet med brukere

Forskning

Klinisk utviklingsarbeid og pasientnær forskning

Pårørendearbeid

Lærings- og mestringssenteret
Ta tak – et kurs for pårørende

 

Våre kurs og samlinger

Alle våre fysiske arrangementer er foreløpig avlyst for å begrense spredning av koronaviruset. Men vi arrangerer digitale kurs, seminarer og nettverksmøter. 

Relevante koronaressurser

Her er lenker vi anbefalinger for faktabasert informasjon om koronaviruset, spesielt for ansatte i kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten. 


Barnespor – et verktøy for å følge opp barn som
pårørende innen rus og psykisk helse
 
barn brer over mor.PNG

Nyheter fra KoRus Midt


 

                                    

Fant du det du lette etter?