Kompetansesenter rus – Midt-Norge

KORUS

KORUS Midt er en tjeneste for tjenestene

Vi bistår kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet.

Her kan du lese mer om KORUS Midt

Kontakt våre ansatte direkte her

Fakta om de mest brukte rusmidlene

Her er våre tilbud til kommunene, spesialisthelsetjenesten og storsamfunnet:

Kommunale kunnskapskilder

Ungdata

Hurtig kartlegging og handling (HKH)

Føre Var

Brukerplan

Brukertilfredshetsevalueringen

Forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging

Forebygging

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Nasjonal overdosestrategi

Oversiktsseminar: Rusbildet i kommunene

Ansvarlig alkoholhåndtering

Arbeidsliv og rus

Rusarbeid i skolen: Kjentmann​

Rusarbeid i videregående opplæring

Frivillig sektor

Cannabisnettverk

Hvordan hjelper din kommune utsatte barn og unge?

Tidlig inn

Delta

Behandling og oppfølging

Boligsosialt arbeid

Kurs i ledelse av nettverksmøter

Motiverende samtale (MI)

Prosjekt kompetanseutvikling rus og vold

Hasjavvenningsprogrammet

Aldring og rus

Kartleggingsverktøy i møtet med brukere

Forskning

Klinisk utviklingsarbeid og pasientnær forskning

Publikasjoner​

Pårørendearbeid

Lærings- og mestringssenteret
Ta tak – et kurs for pårørende

 

Våre kurs og samlinger
​​​

Relevante koronaressurser​​​

Her er lenker vi anbefalinger for faktabasert informasjon om koronaviruset, spesielt for ansatte i kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten. 


Ruskonferansen 2023

ruskonferansen 2023 logo med dato og tekst.png

Forskningsposten

logo forskningsposten promoboks.pngNyheter om midtnorsk forskning på rusfeltet

Barnespor – et verktøy for å følge opp barn som
pårørende innen rus og psykisk helse 

 Nyheter fra KoRus Midt

Fant du det du lette etter?