illustrasjonsfoto bøker som danner psykedelisk tunell

KoRus

Kompetansesenter rus - Midt-NorgeNyheter fra KoRus Midt

 • 16.10.2019
  Podcast om Motiverende intervju

  Har du lyst til å lære hvordan du motiverer noen til å endre destruktive vaner? Prøv dette podkurset.

 • 04.10.2019
  Se film fra fagdag om Islandsmodellen

  Kom du deg ikke på fagdagen om Islandsmodellen i september? Her kan du se foredragene om hvordan det islandske samfunnet tok grep som effektivt reduserte ungdomsrusen på øya.

 • 01.10.2019
  Vil dokumentere psykisk langtidseffekt av trening

  Systematisk fysisk trening gir ruspasienter lengre liv. Men gir treningen også bedre rusmestring?

 • 19.09.2019
  Stadig mer ungdomsrus i Stjørdal

  Rus og kriminalitet er et voksende problem i Stjørdal kommune. Forfatterne av ny rapport foreslår en rekke tiltak.

 • 06.09.2019
  Ruspasienter får regi på egen kartlegging

  Pasienter i rusbehandlingen ved St. Olavs får mer innflytelse gjennom nytt kartleggingsverktøy.

 • 06.09.2019
  Europeerne drikker mest i verden

  Ny WHO-rapport: I gjennomsnitt drikker alle europeere som er 15 år og eldre alkohol tilsvarende to flasker vin i uka. 290 000 mennesker i Europa mister livet årlig av alkoholrelaterte årsaker.

 • 04.09.2019
  Brukernes stemme skal frem

  Mennesker med rusutfordringer benytter rekke kommunale tilbud. Hvor fornøyd er de med disse tilbudene? Dette kartlegges nå over hele landet.

 • 29.08.2019
  Hepattitt C skal utryddes som folkehelseproblem

  Nye og billigere behandling gir nå håp om at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem.

 • 27.08.2019
  Islandsmodellen – Noe for oss?

  Islands ungdommer var blant de som ruset seg mest og tidligst i Europa. Så tok det islandske samfunnet noen svært suksessfulle grep. 16. september arrangeres fagdag om Islandsmodellen på Scandic Lerkendal.

 • 23.08.2019
  Nettverkssamling psykisk helse og rus

  Jobber du med mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer? Meld deg på gratis nettverkssamling på Hell 15. og 16. oktober.

 • 20.08.2019
  Overdosedagen 31. august

  Lørdag 31. august er Verdens overdosedag. Dagen markeres for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

 • 13.08.2019
  Er du bipolar? Styr unna hasj!

  Mange mennesker med bipolare lidelser selvmedisinerer seg med cannabis. Forskning viser at rusmiddelet bare gjør dem sykere.

 • 17.06.2019
  Rustrender i Trondheim våren 2019

  Rapporten Føre Var Trondheim 01/2019 beskriver utviklingen av rustrender fra oktober til mars 2019.

 • 07.06.2019
  Ny europeisk narkotikarapport

  Rapporten «Trender og utviklinger» gir en oversikt over narkotikasituasjonen i Europa. Her finner du beslagstall, forsyning og bruk, folkehelseproblemer, narkotikapolitikk og tiltak.

 • 28.05.2019
  Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid 2019 i Namsos

  Her er et lite tilbakeblikk på noe av det nettverkssamlingen i Namsos hadde å by på.

 • 21.05.2019
  Søk om midler til kreative barne- og ungdomstiltak

  Bedre samordning skal få flere gjennom videregående opplæring. Nå utlyser Fylkesmannen i Trøndelag skjønnsmidler til fellestiltak.

 • 10.05.2019
  Vil starte overdoseopplæring av brukere

  - Vi har en del å jobbe med på dette området, sier ruskonsulent Ingrid Rostad Eriksen fra Skaun kommune. Hun deltok på KoRus’ workshop om overdosestrategi i mai.

 • 06.05.2019
  Siste mulighet for psykologtilskudd

  Lovkravet om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Kommuner som vil søke om tilskudd til dette må søke innen 10. september i år.

 • 03.05.2019
  Fellesskapet et tveegget sverd

  Personer med rusproblematikk opplever at deres geografiske, relasjonelle og ideelle fellesskap både bidrar til og setter hinder for bedring.

 • 30.04.2019
  Bedre boløsninger for ROP-pasienter

  27. august arrangeres på Scandic Hell en fagsamling om boløsninger for innbyggere som sliter med samtidig rus/psykisk-lidelse (ROP).

 • 29.04.2019
  Bildegalleri fra Ruskonferansen 2019

  Her er et lite tilbakeblikk på noe av det Ruskonferansen 2019 hadde å by på.

 • 25.04.2019
  Gratulerer til Uteseksjonen i Oslo!

  Uteseksjonen i Oslo kommune er vinneren av Kommunerusprisen 2019.

 • 09.04.2019
  Kurskvelder for frivillige

  KoRus Midt arrangerer kurskvelder for frivillige i samarbeid med kommunene i Værnesregionen, politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten. Satsningen kalles «Trivsel og trygghet for alle».

 • 27.03.2019
  Nettverkssamlinger rus og psykisk helse

  Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse inviterer til tre nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2019. 

 • 21.03.2019
  Workshop om lokalt overdosearbeid

  Den Nasjonale Overdosestrategien 2019-2022 er nå lansert. 7. mai arrangerer KoRus Midt workshop om lokalt overdosearbeid for kommunene i Trøndelag.

 • 01.03.2019
  Alkoholbruk ingen privatsak

  Opptil 31 prosent av innleggelser i norske sykehus kan være rusrelaterte. Når helsepersonell kvier seg for å spørre om rusbruk har det enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 • 19.02.2019
  Møtes til cannabisdiskusjon

  Fire ganger i året treffes mennesker som på forskjellige måter jobber med cannabisbrukere til erfaringsutveksling hos KoRus Midt.

 • 12.02.2019
  Seminar om spilleproblemer

  KoRus Midt arrangerer i mars to seminar om penge- og dataspill i Møre og Romsdal. Målgruppen er ansatte i utdannings- og helsesektoren, lag og organisasjoner.

 • 08.02.2019
  Tilskudd for brukerinvolvering

  Kommunene kan nå søke fylkesmannen om midler for å ansette personer med bruker- og pårørendeerfaring, slik at de kan gjøre en innsats i det kommunale rusarbeidet.  

 • 01.02.2019
  Tidlig Inn - for barnas skyld

  Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Målgruppen for opplæringsprogrammet Tidlig Inn er kommunalt ansatte, deres ledere og fastleger som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

 • 23.01.2019
  Ny rapport om rustrender i Trondheim

  Rapporten «Føre var Trondheim», utarbeidet av KoRus Midt beskriver økt bruk av hasj, kokain og ecstasy i byen. 

 • 22.01.2019
  Nettverkssamling i motiverende intervju

  Tirsdag 5. mars 2019 arrangerer KoRus Midt en nettverkssamling for erfaringsdeling, veiledning og faglig påfyll innen Motiverende intervju (MI). 

 • 18.01.2019
  Klart for Ruskonferansen 2019

  For sjette gang i historien arrangeres den store nasjonale Ruskonferansen 24. og 25. april i Trondheim.

 • 17.01.2019
  Hvordan jobbe rusmiddelforebyggende på lokalt nivå?

  Kommunen er en helt sentral aktør når det gjelder å begrense alkohol- og annen rusmiddelbruk. En fersk KoRus-rapport peker på hvilke virkemidler og handlingsrom kommunen har i dette arbeidet. 

 • 16.01.2019
  Seminarer for oversikt over rusbildet

  Oversiktsseminar gjør kommunene i bedre stand til å nyttiggjøre seg all den kunnskapen de faktisk har om den lokale russituasjonen. 

 • 15.01.2019
  Yngre ruspasienter får lettere tilbakefall

  Hvilke variabler har mest å si for om en ruspasient ender opp med å ruse seg på nytt etter behandling? Helle Wessel Andersson har forsket på dette og funnet fire vesentlige faktorer. 

 • 09.01.2019
  Elektronisk verktøy for bedre helse

  Direktoratet for e-helse har utviklet verktøyet Bare Du for å hjelpe innbyggerne med å få sunnere vaner. Her kan du både finne ut om du drikker for mye, og få hjelp til å slutte å røyke. 

 • 03.01.2019
  Taushetspliktens dilemma

  Det er behov for et tverrfaglig og praksisnært kompetanseløft rundt taushetsplikten.  Juristen alene kan ikke lenger dekke de behov fagfeltet etterspør.

 • 12.12.2018
  En trygg havn

  Når livet er tungt kan foreldrerollen fremstå som helt umulig. Ved Barnas Stasjon kan mammaer, pappaer og barn få hjelp.

 • 03.12.2018
  Ny utgave av Rusfag

  Barn som pårørende er tema i siste utgave av bladet Rusfag.

 • 30.11.2018
  Vil styrke brukernes stemme

  KoRus har siden 2017 undersøkt hva brukerne av kommunale rustjenester faktisk synes om hjelpen de mottar. Til neste måling er målet å doble antall respondenter, samt å få med flere kommuner med på denne unike muligheten til å gi brukerne en stemme.

 • 30.11.2018
  Økte tilskudd til psykologer

  Helsedirektoratet foreslår å bevilge 50 millioner kroner ekstra til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenester neste år. 

 • 21.11.2018
  Etterlyser mer musikkterapi

  Systematisk bruk av musikkterapi i behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser anbefales i nasjonale retningslinjer. Men Midt-Norge ligger etter i utviklingen.

 • 19.11.2018
  Herøyungdom utfordret kommunen

  Ungdomsrådet i Herøy kommune kom med flere forslag til tiltak for å snu negative trender i ungdommens rusbruk.

 • 09.11.2018
  Snuoperasjonen i Verdal

  Rus, trafikkulykker og selvmord tok livet av 50 ungdommer i løpet av et tiår i Verdal. Hvordan greide bygda å snu den negative utviklingen?

 • 26.10.2018
  Rusplan får effekter

  Alle skolene i videregående opplæring i Møre og Romsdal har en felles «Plan for rusarbeid for skolen». Hovedmålet med den er å skape et godt, trygt og inkluderende miljø der alle elevene blir sett og tatt vare på.

 • 19.10.2018
  Rus blir tema på Innovasjonskonferansen

  Hvordan se på rus med nye briller i helsetjenesten? Det blir et av temaene når myndigheter, forskere, pasienter og andre møtes til Innomed-konferansen på Scandic Hell Hotell Værnes 15. november.

 • 11.10.2018
  Ny rapport om studentrus i Trondheim

  Under halvparten av studentene i Trondheim vet hvor de kan henvende seg om de eller noen de kjenner får et problematisk forhold til rus. 

 • 11.10.2018
  Ni av ti kommuner tilfredse med Korus

  92 prosent av kommunene KoRus er i kontakt med er fornøyde eller svært fornøyde med kontakten.

 • 10.10.2018
  KoRus tilbyr gratis fagdag om musikkterapi

  I samarbeid med Napha arrangerer KoRus fagdag i musikkterapi for alle interesserte 20. november.


 

               

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.