illustrasjonsfoto bøker som danner psykedelisk tunell

KoRus

Kompetansesenter rus - Midt-NorgeNyheter fra KoRus Midt

 • 03.04.2020
  Driver mer oppsøkende arbeid

  Psykiatrisk sykepleier Vibeke Kleveland har travle dager selv om døren inn til Helse - og overdoseteamet i Trondheim kommune er stengt på grunn av koronakrisen.

 • 02.04.2020
  Her finner du faktainformasjon om korona

  Her er lenker vi anbefaler for faktabasert informasjon om koronaviruset, spesielt for ansatte i kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten.

 • 02.03.2020
  Debatten om Ungdata

  Trondheim kommunes nei til å delta i ungdomsundersøkelsen Ungdata har ført til en rekke kronikker, debatter og nyhetsoppslag. Her er en oversikt.

 • 18.02.2020
  Nytt kartleggingsverktøy for ROP-pasienter

  ROPscreen kan være nyttig for både kommune og spesialisthelsetjeneste, som screener for primære psykiske lidelser hos personer med rusmiddelproblemer.

 • 11.02.2020
  Hvordan involvere pårørende

  Nytt e-læringskurs styrker samarbeidet mellom pårørende og helsetjenestene.

 • 07.02.2020
  Storrøykere av cannabis er dårlige sjåfører

  En fersk amerikansk studie viser at de som røyker mye cannabis er dårligere til å kjøre bil enn andre. Debutalder for cannabis var den faktoren som mest påvirket kjøreevnene.

 • 05.02.2020
  Midler til «jobb på resept»

  Helsedirektoratet lyser ut midler til implementering av individuell jobbstøtte. Kommuner og helseforetak har frist til 1. mars om å søke.

 • 27.01.2020
  Midler til forsøk med fritidskort

  Den planlagte fritidskortordningen skal bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Kommuner kan nå søke om midler.

 • 24.01.2020
  Midtnorske psykologsamlinger

  Kompetansesentrene i Midt-Norge arrangerer nettverkssamling for psykologer i kommuner i Møre og Romsdal.

 • 16.01.2020
  Nesespray fjernet ikke alkoholabstinens

  Da St. Olavs-forskere gjennomførte en dobbeltblindet studie, fant de ingen sikre forskjeller mellom pasientene som fikk og de som ikke fikk oksytocin nesespray i rusbehandling.

 • 10.01.2020
  Tilskudd kommunalt rusarbeid

  Norske kommuner som ønsker å søke tilskudd til rusarbeid, må gjøre dette innen 1. mars 2020.

 • 02.01.2020
  Jubileumskonferanse for veiledningssenteret

  Veiledningssenteret for pårørende i Stjørdal fyller ti år. 16. mars arrangeres jubileumskonferansen «Sjef i eget liv».

 • 19.12.2019
  - Historisk dag for norsk ruspolitikk

  Rusreformutvalget leverte 19. desember sin innstilling til helseminister Bent Høie.

 • 12.12.2019
  Rustrender høsten 2019

  KoRus Midts Føre Var-kartlegging av rustrendene i Trondheim siste halvår viser nedgang for heroin og alkohol. Bruken av kokain øker.

 • 05.12.2019
  Store mangler innen rus og psykisk helse

  Fylkesmannen har presentert resultatene etter et egenvurderingstilsyn i 39 trønderske kommuner. Blant gjennomgående mangler er lav brukermedvirkning og utilstrekkelig samhandling mellom tjenestene.

 • 04.12.2019
  Økning i antall overdoser

  Det er over 20 år siden sist Trøndelag hadde så høye overdosetall. Også i Møre og Romsdal har det vært en økning siden i fjor.

 • 29.11.2019
  Rusfri på en, to...tolv

  Tolvtrinnsmodellen brukes relativt lite i rusbehandling i Norge. Ved St. Olavs forteller ruspasienter hvordan modellen bidrar til en rusfri hverdag.

 • 29.11.2019
  Populære nettverkssamlinger

  Tjenesteutøvere i kommunene deltok i stort monn på årets tre trønderske nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid.

 • 21.11.2019
  Kurs: Koordinator og individuell plan

  Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt e-læringskurs som gir en innføring i rollen som koordinator og arbeidet med individuell plan.

 • 19.11.2019
  Mobiltelefon kan vise fare for russprekk

  Kan mobilbruken din forutsi om du står i fare for å begynne å ruse deg på nytt etter behandling? Det forsker psykologspesialist Anders Forsmo Lauvsnes på.

 • 15.11.2019
  Hva er god brukermedvirkning?

  Brukermedvirkning i rusforskning er et krav fra myndighetene. Men får brukerne alltid medvirke «på ordentlig»?

 • 16.10.2019
  Podcast om Motiverende intervju

  Har du lyst til å lære hvordan du motiverer noen til å endre destruktive vaner? Prøv dette podkurset.

 • 04.10.2019
  Se film fra fagdag om Islandsmodellen

  Kom du deg ikke på fagdagen om Islandsmodellen i september? Her kan du se foredragene om hvordan det islandske samfunnet tok grep som effektivt reduserte ungdomsrusen på øya.

 • 01.10.2019
  Vil dokumentere psykisk langtidseffekt av trening

  Systematisk fysisk trening gir ruspasienter lengre liv. Men gir treningen også bedre rusmestring?

 • 19.09.2019
  Stadig mer ungdomsrus i Stjørdal

  Rus og kriminalitet er et voksende problem i Stjørdal kommune. Forfatterne av ny rapport foreslår en rekke tiltak.

 • 06.09.2019
  Ruspasienter får regi på egen kartlegging

  Pasienter i rusbehandlingen ved St. Olavs får mer innflytelse gjennom nytt kartleggingsverktøy.

 • 06.09.2019
  Europeerne drikker mest i verden

  Ny WHO-rapport: I gjennomsnitt drikker alle europeere som er 15 år og eldre alkohol tilsvarende to flasker vin i uka. 290 000 mennesker i Europa mister livet årlig av alkoholrelaterte årsaker.

 • 04.09.2019
  Brukernes stemme skal frem

  Mennesker med rusutfordringer benytter rekke kommunale tilbud. Hvor fornøyd er de med disse tilbudene? Dette kartlegges nå over hele landet.

 • 29.08.2019
  Hepattitt C skal utryddes som folkehelseproblem

  Nye og billigere behandling gir nå håp om at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem.

 • 27.08.2019
  Islandsmodellen – Noe for oss?

  Islands ungdommer var blant de som ruset seg mest og tidligst i Europa. Så tok det islandske samfunnet noen svært suksessfulle grep. 16. september arrangeres fagdag om Islandsmodellen på Scandic Lerkendal.

 • Mann ser i bakken. betongvegg i bakgrunnen
  23.08.2019
  Nettverkssamling psykisk helse og rus

  Jobber du med mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer? Meld deg på gratis nettverkssamling på Hell 15. og 16. oktober.

 • 20.08.2019
  Overdosedagen 31. august

  Lørdag 31. august er Verdens overdosedag. Dagen markeres for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

 • 13.08.2019
  Er du bipolar? Styr unna hasj!

  Mange mennesker med bipolare lidelser selvmedisinerer seg med cannabis. Forskning viser at rusmiddelet bare gjør dem sykere.

 • 17.06.2019
  Rustrender i Trondheim våren 2019

  Rapporten Føre Var Trondheim 01/2019 beskriver utviklingen av rustrender fra oktober til mars 2019.

 • 07.06.2019
  Ny europeisk narkotikarapport

  Rapporten «Trender og utviklinger» gir en oversikt over narkotikasituasjonen i Europa. Her finner du beslagstall, forsyning og bruk, folkehelseproblemer, narkotikapolitikk og tiltak.

 • 28.05.2019
  Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid 2019 i Namsos

  Her er et lite tilbakeblikk på noe av det nettverkssamlingen i Namsos hadde å by på.

 • 21.05.2019
  Søk om midler til kreative barne- og ungdomstiltak

  Bedre samordning skal få flere gjennom videregående opplæring. Nå utlyser Fylkesmannen i Trøndelag skjønnsmidler til fellestiltak.

 • 10.05.2019
  Vil starte overdoseopplæring av brukere

  - Vi har en del å jobbe med på dette området, sier ruskonsulent Ingrid Rostad Eriksen fra Skaun kommune. Hun deltok på KoRus’ workshop om overdosestrategi i mai.

 • 06.05.2019
  Siste mulighet for psykologtilskudd

  Lovkravet om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Kommuner som vil søke om tilskudd til dette må søke innen 10. september i år.

 • 03.05.2019
  Fellesskapet et tveegget sverd

  Personer med rusproblematikk opplever at deres geografiske, relasjonelle og ideelle fellesskap både bidrar til og setter hinder for bedring.

 • 30.04.2019
  Bedre boløsninger for ROP-pasienter

  27. august arrangeres på Scandic Hell en fagsamling om boløsninger for innbyggere som sliter med samtidig rus/psykisk-lidelse (ROP).

 • 29.04.2019
  Bildegalleri fra Ruskonferansen 2019

  Her er et lite tilbakeblikk på noe av det Ruskonferansen 2019 hadde å by på.

 • 25.04.2019
  Gratulerer til Uteseksjonen i Oslo!

  Uteseksjonen i Oslo kommune er vinneren av Kommunerusprisen 2019.

 • 09.04.2019
  Kurskvelder for frivillige

  KoRus Midt arrangerer kurskvelder for frivillige i samarbeid med kommunene i Værnesregionen, politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten. Satsningen kalles «Trivsel og trygghet for alle».

 • Kvinne ser ut over havet
  27.03.2019
  Nettverkssamlinger rus og psykisk helse

  Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse inviterer til tre nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2019. 

 • Sliten mann støtter seg på stolpe. Sprøyter i forgrunnen.
  21.03.2019
  Workshop om lokalt overdosearbeid

  Den Nasjonale Overdosestrategien 2019-2022 er nå lansert. 7. mai arrangerer KoRus Midt workshop om lokalt overdosearbeid for kommunene i Trøndelag.

 • 01.03.2019
  Alkoholbruk ingen privatsak

  Opptil 31 prosent av innleggelser i norske sykehus kan være rusrelaterte. Når helsepersonell kvier seg for å spørre om rusbruk har det enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 • Folk diskuterer cannabis i Trondheim.
  19.02.2019
  Møtes til cannabisdiskusjon

  Fire ganger i året treffes mennesker som på forskjellige måter jobber med cannabisbrukere til erfaringsutveksling hos KoRus Midt.

 • 12.02.2019
  Seminar om spilleproblemer

  KoRus Midt arrangerer i mars to seminar om penge- og dataspill i Møre og Romsdal. Målgruppen er ansatte i utdannings- og helsesektoren, lag og organisasjoner.

 • 08.02.2019
  Tilskudd for brukerinvolvering

  Kommunene kan nå søke fylkesmannen om midler for å ansette personer med bruker- og pårørendeerfaring, slik at de kan gjøre en innsats i det kommunale rusarbeidet.  


 

               

Fant du det du lette etter?