illustrasjonsfoto bøker som danner psykedelisk tunell

KoRus

Kompetansesenter rus - Midt-NorgeKoRus Midt er en tjeneste for tjenestene

Vi bistår kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet. Her kan du lese mer om KoRus Midt

Kontakt våre ansatte direkte her

Her er våre tilbud til kommunene, spesialisthelsetjenesten og storsamfunnet:

Kartlegging

Ungdata og Ungdata Junior

Hurtig kartlegging og handling (HKH)

Føre Var

Brukerplan

Brukertilfredshetsevalueringen

Forebygging, tidlig intervensjon og behandling

Forebygging

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Nasjonal overdosestrategi

Oversiktsseminar: Rusbildet i kommunene

Ansvarlig alkoholhåndtering

Arbeidsliv og rus

Rusarbeid i videregående opplæring

Rusforebyggende arbeid blant studenter i Trondheim

Rusforebyggende arbeid blant studenter ved Nord Universitet

Frivillig sektor

Cannabisnettverk

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Tidlig inn

Delta

Behandling og oppfølging

Kurs i ledelse av nettverksmøter

Motiverende samtale (MI)

Prosjekt kompetanseutvikling rus og vold

Hasjavvenningsprogrammet

Aldring og rus

Kartleggingsverktøy i møtet med brukere

Forskning

Klinisk utviklingsarbeid og pasientnær forskning

Pårørendearbeid

Lærings- og mestringssenteret
Ta tak – et kurs for pårørende

 

Relevante koronaressurser
tegning koronavirus

Her er lenker vi anbefaler for faktabasert informasjon om koronaviruset, spesielt for ansatte i kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten.

Våre kurs og samlinger

Alle våre fysiske arrangementer er foreløpig avlyst for å begrense spredning av koronaviruset


kursillustrasjon.jpg

Nyheter fra KoRus Midt

 • 10.08.2020
  Webinar om erfaringer med musikkterapi

  Bli med på webinar for å høre om Sør-Odals kommunes erfaringer med å ha en musikkterapeut ansatt i rus- og psykisk helsetjenesten.

 • 30.07.2020
  Korona og rus i Europa

  I pandemiens tre første måneder ble det brukt mindre illegale rusmidler enn tidligere i europeiske byer. Nedgangen var mest markant for kokain og MDMA.

 • 02.07.2020
  Tall på utsatte barn i Norge

  Flere barn og unge er sårbare nå enn før koronautbruddet. Blant de mest utsatte er barn i familier med rusproblemer eller psykiske lidelser.

 • 26.06.2020
  Trøndersk ungdom i koronaens tid

  Perioden skolene var stengte i forbindelse med koronapandemien var krevende for mange trønderske ungdomsskoleelever. Men de fleste greide i stor grad å tilpasse seg den nye hverdagen.

 • 22.06.2020
  Fakta om rusmidler

  Oslo Universitetssykehus har utviklet en kunnskapsside om virkningsmekanismer og skadevirkninger ved de mest brukte rusmidlene i Norge.

 • 19.06.2020
  Rusbehandling og livskvalitet

  Livskvaliteten til alkoholavhengige pasienter endres positivt i løpet av behandlingen.

 • 17.06.2020
  Rustrender våren 2020

  KoRus Midts Føre Var-kartlegging av rustrendene i Trondheim siste halvår viser at alkohol- og heroinforbruket øker.

 • 15.06.2020
  Stor interesse for utendørsterapi

  Hele 170 personer deltok i webinaret som KoRus, KBT og NAPHA arrangerte om utendørsterapi, - Mange ønsker å hente kunnskap og videreutvikle seg innen dette feltet, sier rådgiver Sigrid Rohde i KoRus Midt.

 • 12.06.2020
  Fersk rapport om brukertilfredshet

  De fleste brukerne av kommunale tjenester innen rusfeltet er fornøyde med hjelpen de får. Men mange kommuner har fortsatt et stort forbedringspotensial. Det viser fersk KoRus-rapport om brukertilfredshet.

 • 04.06.2020
  Nettside om ruskontraktmodellen

  Den nye nettsiden skal øke kompetansen på ruskontraktmodellen hos fagfolk og politikere. Målet er lik praksis for alle ruskontrakter i hele Trøndelag.

 • 26.05.2020
  Introduksjon til utendørsterapi

  Forsker og utendørsterapeut Leiv Einar Gabrielsen forteller i webinar 12. juni om hvordan hvordan naturen kan hjelpe pasienter til bedre psykisk helse og økt livskvalitet.

 • 20.05.2020
  Webinar om koronaffekten

  Hvordan har koronaepidemien påvirket alkoholforbruk, røyking og rustjenester? Dette er tema på det nordiske webinaret som arrangeres 2. juni.

 • 19.05.2020
  Skryter av behandlingstilbud

  Det nye legemiddelet gir ny hverdag for et femtitalls LAR-pasienter ved St. Olavs hospital.

 • 12.05.2020
  Rusmiddeltørke ga mer vold

  Uteseksjonen i Trondheim melder at det ble mer vold i rusmiljøet da samfunnet stengte ned på grunn av koronasituasjonen.

 • 07.05.2020
  KoRus Midt tilbyr koronaundersøkelse

  Målet med spørreundersøkelsen er å få kunnskap om hvordan ungdom i midtnorske kommuner har taklet koronaepidemien etter uker med hjemmeundervisning og strenge restriksjoner.

 • 05.05.2020
  Mer foreldrenærhet gir mindre ungdomsfyll

  Alkoholforbruket blant unge har sunket kraftig siden århundreskiftet. En ny nordisk studie peker på at en av årsakene er foreldre som følger bedre med.

 • 04.05.2020
  Svekket tilbud til barn

  Tjenestene til barn og unge har blitt vesentlig endret under covid-19-pandemien

 • 30.04.2020
  En spesiell sorg

  Foreldrene til mennesker som dør av narkotikarelaterte årsaker savner oppsøkende hjelp til å takle situasjonen. Det viser den første studien fra END-prosjektet.

 • 29.04.2020
  Webinar om musikkterapi

  15. mai kan du delt i webinar om musikkterapi som behandlingsform innen rus og psykisk helse.

 • 23.04.2020
  Rusarbeid under pandemien

  Koronakrisen bryter opp faste strukturer for oss alle. For mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse kan slike endringer være skjebnesvangre.

 • 21.04.2020
  Opplæringsvideo for brukerplankartlegging

  KoRus Midt har laget en instruksjonsvideo for kartleggere av rus og psykiske problemer blant tjenestemottakerne i kommunen.

 • 20.04.2020
  Møter du pasienter én til én?

  Helsedirektoratet har publisert en veileder for helsepersonell som møter pasienter på tomannshånd. Formålet med veilederen er å forebygge spredning av koronaviruset.

 • 17.04.2020
  Slik rammer koronaen barn og unge

  Barn og unge får det tøffere både i sårbare familier og i familier som i utgangspunktet er ressurssterke. Det viser en ny landsomfattende undersøkelse.

 • 15.04.2020
  Ressurser om barn som pårørende under koronapandemien

  Koronapandemien skaper familietid.  For noen barn innebærer dessverre denne tiden mer tid sammen med voksne som bruker rusmidler.

 • 15.04.2020
  Gående pårørendetilbud

  På tross av koronasituasjonen har pårørende til personer med rusutfordringer flere oppfølgingstilbud ved KoRus Midt. Et av dem er "walk and talk".

 • 07.04.2020
  Folkehelsealliansen lanserer «Hodebra»

  Det er like viktig å være glad og sterk i toppen som i kroppen! Det tar Folkehelsealliansen, Røde Kors og Trøndelag Fylkeskommune på alvor.

 • 03.04.2020
  Driver mer oppsøkende arbeid

  Psykiatrisk sykepleier Vibeke Kleveland har travle dager selv om døren inn til Helse - og overdoseteamet i Trondheim kommune er stengt på grunn av koronakrisen.

 • 02.04.2020
  Her finner du faktainformasjon om korona

  Her er lenker vi anbefaler for faktabasert informasjon om koronaviruset, spesielt for ansatte i kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten.

 • 02.03.2020
  Debatten om Ungdata

  Trondheim kommunes nei til å delta i ungdomsundersøkelsen Ungdata har ført til en rekke kronikker, debatter og nyhetsoppslag. Her er en oversikt.

 • 18.02.2020
  Nytt kartleggingsverktøy for ROP-pasienter

  ROPscreen kan være nyttig for både kommune og spesialisthelsetjeneste, som screener for primære psykiske lidelser hos personer med rusmiddelproblemer.

 • 11.02.2020
  Hvordan involvere pårørende

  Nytt e-læringskurs styrker samarbeidet mellom pårørende og helsetjenestene.

 • 07.02.2020
  Storrøykere av cannabis er dårlige sjåfører

  En fersk amerikansk studie viser at de som røyker mye cannabis er dårligere til å kjøre bil enn andre. Debutalder for cannabis var den faktoren som mest påvirket kjøreevnene.

 • 05.02.2020
  Midler til «jobb på resept»

  Helsedirektoratet lyser ut midler til implementering av individuell jobbstøtte. Kommuner og helseforetak har frist til 1. mars om å søke.

 • 27.01.2020
  Midler til forsøk med fritidskort

  Den planlagte fritidskortordningen skal bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Kommuner kan nå søke om midler.

 • 24.01.2020
  Midtnorske psykologsamlinger

  Kompetansesentrene i Midt-Norge arrangerer nettverkssamling for psykologer i kommuner i Møre og Romsdal.

 • 16.01.2020
  Nesespray fjernet ikke alkoholabstinens

  Da St. Olavs-forskere gjennomførte en dobbeltblindet studie, fant de ingen sikre forskjeller mellom pasientene som fikk og de som ikke fikk oksytocin nesespray i rusbehandling.

 • 10.01.2020
  Tilskudd kommunalt rusarbeid

  Norske kommuner som ønsker å søke tilskudd til rusarbeid, må gjøre dette innen 1. mars 2020.

 • 02.01.2020
  Jubileumskonferanse for veiledningssenteret

  Veiledningssenteret for pårørende i Stjørdal fyller ti år. 16. mars arrangeres jubileumskonferansen «Sjef i eget liv».

 • 19.12.2019
  - Historisk dag for norsk ruspolitikk

  Rusreformutvalget leverte 19. desember sin innstilling til helseminister Bent Høie.

 • 12.12.2019
  Rustrender høsten 2019

  KoRus Midts Føre Var-kartlegging av rustrendene i Trondheim siste halvår viser nedgang for heroin og alkohol. Bruken av kokain øker.

 • 05.12.2019
  Store mangler innen rus og psykisk helse

  Fylkesmannen har presentert resultatene etter et egenvurderingstilsyn i 39 trønderske kommuner. Blant gjennomgående mangler er lav brukermedvirkning og utilstrekkelig samhandling mellom tjenestene.

 • 04.12.2019
  Økning i antall overdoser

  Det er over 20 år siden sist Trøndelag hadde så høye overdosetall. Også i Møre og Romsdal har det vært en økning siden i fjor.

 • 29.11.2019
  Rusfri på en, to...tolv

  Tolvtrinnsmodellen brukes relativt lite i rusbehandling i Norge. Ved St. Olavs forteller ruspasienter hvordan modellen bidrar til en rusfri hverdag.

 • 29.11.2019
  Populære nettverkssamlinger

  Tjenesteutøvere i kommunene deltok i stort monn på årets tre trønderske nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid.

 • 21.11.2019
  Kurs: Koordinator og individuell plan

  Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt e-læringskurs som gir en innføring i rollen som koordinator og arbeidet med individuell plan.

 • 19.11.2019
  Mobiltelefon kan vise fare for russprekk

  Kan mobilbruken din forutsi om du står i fare for å begynne å ruse deg på nytt etter behandling? Det forsker psykologspesialist Anders Forsmo Lauvsnes på.

 • 15.11.2019
  Hva er god brukermedvirkning?

  Brukermedvirkning i rusforskning er et krav fra myndighetene. Men får brukerne alltid medvirke «på ordentlig»?

 • 16.10.2019
  Podcast om Motiverende intervju

  Har du lyst til å lære hvordan du motiverer noen til å endre destruktive vaner? Prøv dette podkurset.

 • 04.10.2019
  Se film fra fagdag om Islandsmodellen

  Kom du deg ikke på fagdagen om Islandsmodellen i september? Her kan du se foredragene om hvordan det islandske samfunnet tok grep som effektivt reduserte ungdomsrusen på øya.

 • 01.10.2019
  Vil dokumentere psykisk langtidseffekt av trening

  Systematisk fysisk trening gir ruspasienter lengre liv. Men gir treningen også bedre rusmestring?


 

               

Fant du det du lette etter?