Kompetansesenter rus – Midt-Norge

KORUS

KORUS Midt er en tjeneste for tjenestene

Vi bistår kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet.

Her kan du lese mer om KORUS Midt

Kontakt våre ansatte direkte her

Fakta om de mest brukte rusmidlene

Her er våre tilbud til kommunene, spesialisthelsetjenesten og storsamfunnet:

Kartlegging

Ungdata

Hurtig kartlegging og handling (HKH)

Føre Var

Brukerplan

Brukertilfredshetsevalueringen

Forebygging, tidlig intervensjon og behandling

Forebygging

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Nasjonal overdosestrategi

Oversiktsseminar: Rusbildet i kommunene

Ansvarlig alkoholhåndtering

Arbeidsliv og rus

Rusarbeid i videregående opplæring

Frivillig sektor

Cannabisnettverk

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Tidlig inn

Delta

Behandling og oppfølging

Kurs i ledelse av nettverksmøter

Motiverende samtale (MI)

Prosjekt kompetanseutvikling rus og vold

Hasjavvenningsprogrammet

Aldring og rus

Kartleggingsverktøy i møtet med brukere

Forskning

Klinisk utviklingsarbeid og pasientnær forskning

Pårørendearbeid

Lærings- og mestringssenteret
Ta tak – et kurs for pårørende

 

Våre kurs og samlinger

Vi arrangerer digitale kurs, seminarer og nettverksmøter. Høsten 2021 er det også planlagt fysiske arrangementer. 

Relevante koronaressurser

Her er lenker vi anbefalinger for faktabasert informasjon om koronaviruset, spesielt for ansatte i kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten. 

Forskningsposten

logo forskningsposten promoboks.pngNyheter om midtnorsk forskning på rusfeltet

Barnespor – et verktøy for å følge opp barn som
pårørende innen rus og psykisk helse
 

 


Nyheter fra KoRus Midt


   

                                      

Fant du det du lette etter?