Utvikling av elektronisk skåringssystem ved smertebehandling etter operasjon

Hensikten med studien er å se på hvordan vi kan forbedre behandlingen av våre pasienter etter operasjoner. Vi ønsker å undersøke dette på et utvalg av våre operasjonspasienter for å se hvordan kvaliteten på denne behandlingen er, og hvordan vi kan gjøre den bedre.

Utvikling og bruk av elektronisk klinisk skåringssystem og monitorering ved postoperativ smertebehandling

Vi mener oppfølgingen av opererte pasienter kan bli bedre, og dermed økes pasientsikkerheten. En mer optimal behandling tilpasset den enkelte vil kunne gi færre komplikasjoner og mindre plager for den enkelte operasjonspasient. Vi vet at god behandling den første tiden etter en operasjon er viktig for å gi et best mulig resultat etter operasjonen. Derfor har vi utviklet et skåringssystem kalt Efficacy Safety Score som tar opp i seg flere faktorer i pasientens tilstand, og som gir helsepersonellet klare tilbakemeldinger.

Studien vil basere seg på opplysninger om smerte, kvalme og din generelle tilstand etter operasjonen. Vi vil se om en mer systematisk oppfølging de første timene etter en operasjon vil gi forbedret resultat for pasientene.


Hvem kan delta?

Voksne pasienter som skal opereres ved St Olavs hospital HF, Orkdal, og som forventes å ligge på sykehuset i mer enn 12 timer etter inngrepet kan bli forespurt om å delta i studien.

Hva innebærer studien?

Vi foretar undersøkelser av deg de første tjuefire timene etter operasjonen. Dette er den tiden du erfaringsmessig trenger noe ekstra oppfølging. Den er i utgangspunktet lik det alle pasienter får i dag, men vi benytter et nyutviklet skåringssystem i dette prosjektet. Vi bruker også et trådløst overvåkningssystem i denne perioden. Deretter kommer et kort oppfølgingsintervju før utskrivelsen hvor vi ønsker å få dine tilbakemeldinger om den første tiden etter operasjonen.

Kontaktinformasjon

Erlend Johan Skraastad, overlege anestesiavdelingen, St Olavs hospital HF
E-post: Erlend.Johan.Skraastad@stolav.no
Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.