Ultralydmetode for å bestemme grad av forsnevring i halspulsåren

Hensikten med studien er å utvikle en ny ultralydmetode for å bestemme grad av forsnevring (stenose) i halspulsåren (carotis interna).

Automatisk gradering av stenosegrad i halspulsåren med ultralyd

Hensikten med studien er å utvikle en ny metode ved bruk av ultralyd som sikrer bedre angivelse av forsnevringsgrad i halspulsåren. Studien innebærer at halspulsåren blir undersøkt med vanlig ultralyd og deretter med en nyutviklet ultralydmaskin med nyutviklet programvare.

Hvem kan delta?

Dersom du har fått påvist en forsnevring på et halskar ved CT-undersøkelse, vil du være aktuell for deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Hver studiedeltaker blir undersøkt av fem ulike leger. Alle undersøkelsene blir gjort samme dag. Til samen tar dette ca. tre timer.

Ved behov blir det servert et lite måltid, og reise og parkeringsutgifter blir kompensert.

Kontaktinformasjon

Arne Seternes, overlege og  forsker, kirurgisk klinikk, St.Olavs hospital
Telefon: 72 82 84 68
E-post: arne.seternes@stolav.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?