Ultralyd- og MR-veiledet ryggkirurgi

I dag blir mange ryggoperasjoner veiledet utelukkende ved bruk av røntgenavbilding. Formålet med denne studien er å utvikle en metode som gjør at vi kan bruke en kombinasjon av ultralyd- og MR-avbilding i stedet.

Registrering av MR-bilder til ultralydbilder av ryggen

Med kombinasjon av ultralydbilder og MR-bilder får kirurgen tredimensjonale og mer detaljerte bilder å navigere etter, i tillegg til at vi reduserer bruken av røntgenstråling på operasjonsstua. Hovedformålet med denne studien er å evaluere nøyaktigheten til den nye metoden. Studien gjennomføres av NTNU i samarbeid med SINTEF og St. Olavs hospital.

Illustrasjonsbilde av en rygg som viser hvordan kombinasjon av ultralydbilder og MR-bilder gjøres.

Hvem kan delta?

Voksne pasienter som skal opereres for prolaps i ryggen ved St. Olavs hospital kan delta i studien. 

Dersom du er interessert i å delta, kan du ta kontakt med prosjektleder Lars Eirik Bø ved SINTEF: 481 33 123.

Hva innebærer studien?

I prosjektet tar vi et tredimensjonalt MR-bilde av ryggen din i forkant av operasjonen. I starten av selve operasjonen tar vi så et tredimensjonalt ultralydbilde av ryggen. Ultralydapparatet er utstyrt med en posisjonssensor slik at vi vet nøyaktig hvor på kroppen ultralydbildet er tatt opp.

Mens operasjonen fortsetter som vanlig, laster vi både MR-bildet og ultralydbildet inn i et navigasjonssystem som er utviklet her i Trondheim. Navigasjonssystemet forsøker å gjenkjenne overflaten på ryggsøylen i begge disse bildene og sammenligner disse. Siden posisjonen til ultralydbildet er kjent fra før, kan vi på denne måten fastslå posisjonen til MR-bildet også. Dermed kan navigasjonssystemet hele tiden vise frem utsnitt av bildene som stemmer overens med kirurgens bevegelser.

Et stykke ut i operasjonen vil kirurgen bruke en peker, som er utstyrt med en posisjonssensor, til å peke på visse punkter på ryggsøylen din. Denne informasjonen kan så brukes for å evaluere nøyaktigheten til navigasjonssystemet.

Kontaktinformasjon

Forsker Lars Eirik Bø, SINTEF Teknologi og samfunn
Telefon: 481 33 123
E-post: lars.eirik.bo@sintef.no


Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.