HelsaMi
STEPPS Gruppebehandling

STEPPS gruppebehandling for emosjonelt ustabile

Pasienter med emsosjonell ustabilitet har behov for spesialisert behandling. Ved Nidaros DPS og Sykehuset Namsos er gruppenbehandlingen STEPPS implementert, og gjennomførbarheten og effekten av behandlingen skal evalueres.

Om studien

Formålet med dette prosjektet er å evaluere gjennomførbarheten og effekten av en ny gruppebehandling for emosjonelt ustabile pasienter.

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du er henvist til poliklinisk dagbehandling for emosjonell ustabilitet. Du må være 18 år eller eldre, ha primært emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse eller flere trekk av dette. 

Du kan ikke delta i studien dersom du har pågående rusavhengighet, psykose og primær spiseforstyrrelse.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at du forplikter deg til å følge et gruppebasert behandlingsopplegg over 20 uker, og hvor du fyller ut en serie med spørreskjemaer før, under og etter behandlingen. Behandlingen blir tilpasset dine behov og vil derfor innebære enesamtaler med terapeuter samt intervju. Kompensasjon ved deltagelse i forskningsprosjektet er kun for dekning av reiseutgifter.

Vær oppmerksom

Vær oppmerksom på at du må jobbe mye i grupper sammen med andre som sliter med emosjonell ustabilitet. Dette krever at du innpasser deg i form av taletid og aktiviteter i gruppene. Kjenn etter om du er motivert og klar for å ta et tak for å bedre din livssituasjon. Dette må du ha avklart før du kan begynne med denne behandlingen.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder, psykologspesialist Jon Even Aasum  jon.even.aasum@stolav.no

Overlege, Dr med Sara Germans  sara.germans@hnt.no

 

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Du kan melde din interesse for studien ved å kontakte behandlende fastlege, som kan henvise til dette tilbudet.
Fant du det du lette etter?