STEPPS Gruppebehandling

STEPPS gruppebehandling for emosjonelt ustabile

Pasienter med emsosjonell ustabilitet har behov for spesialisert behandling. Ved Nidaros DPS og Sykehuset Namsos er gruppenbehandlingen STEPPS implementert, og gjennomførbarheten og effekten av behandlingen skal evalueres.

STEPPS gruppebehandling for emosjonell ustabilitet

Formålet med dette prosjektet er å evaluere gjennomførbarheten og effekten av en ny gruppebehandling for emosjonelt ustabile pasienter.

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du er henvist til poliklinisk dagbehandling for emosjonell ustabilitet. Du må være 18 år eller eldre, ha primært emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse eller flere trekk av dette. 

Du kan ikke delta i studien dersom du har pågående rusavhengighet, psykose og primær spiseforstyrrelse.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at du forplikter deg til å følge et gruppebasert behandlingsopplegg over 20 uker, og hvor du fyller ut en serie med spørreskjemaer før, under og etter behandlingen. Behandlingen blir tilpasset dine behov og vil derfor innebære enesamtaler med terapeuter samt intervju. Kompensasjon ved deltagelse i forskningsprosjektet er kun for dekning av reiseutgifter.

Vær oppmerksom

Vær oppmerksom på at du må jobbe mye i grupper sammen med andre som sliter med emosjonell ustabilitet. Dette krever at du innpasser deg i form av taletid og aktiviteter i gruppene. Kjenn etter om du er motivert og klar for å ta et tak for å bedre din livssituasjon. Dette må du ha avklart før du kan begynne med denne behandlingen.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder, psykologspesialist Jon Even Aasum  jon.even.aasum@stolav.no

Overlege, Dr med Sara Germans  sara.germans@hnt.no

 

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Du kan melde din interesse for studien ved å kontakte behandlende fastlege, som kan henvise til dette tilbudet.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.