HelsaMi

Spiomet4health

Spiomet4health er en studie for og med unge kvinner som har diagnostisert polycystisk ovariesyndrom (PCOS), eller har symptomer på PCOS. PCOS er en tilstand blant unge kvinner som gir sjeldne menstruasjoner, økte mannlige kjønnshormoner i blodet og mannlig hårvekst. Årsaken til at noen får denne sykdommen er sammensatt, men fettlagring virker å være en nøkkelfaktor.

Om studien

Logo spiometh4health skrevet i lyseblå bokstaver.

I denne studien skal vi teste ut en ny behandling som består av et nytt medikament i kombinasjon med kost- og livsstilsveiledning for unge kvinner med PCOS. Vi ønsker å undersøke om denne behandlingen gir bedre hormonbalanse, mindre behåring og redusert fettmengde. Medikamentet (en tablett) består av kombinasjon av tre velprøvde medisiner (metformin, spironolacton og pioglitazone).

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis du: 

 • er mellom 12-23 år
 • har mannlig type hårvekst
 • har sjeldne menstruasjoner (8 eller færre på ett år)
 • BMI under 35
 • Ikke planlegger graviditet i nærmeste 1,5 år

Hva innebærer studien?

 • Studien varer i 1,5 år med åtte oppmøter på St. Olavs hospital.
 • Vi gjør en loddtrekning på hvem som får medikament og hvem som får placebo ("juksetablett"). 75% får medikament og 25% placebo. 
 • Alle får kost og livsstilsveildning og oppfølging (fem ganger).
 • Det blir gjort billedundersøkelser, og blodprøver hvert halvår.
 • Leger og sykepleiere som du møter har spesialkompetanse på PCOS.
 • Reiseutgifter i forbindelse med studien blir dekket som ved legebesøk på sykehus.

Vær oppmerksom

Du kan ikke bli/være gravid i løpet av studien. 

Kontaktinformasjon

Har du lyst å delta? Send mail til:

Fant du det du lette etter?