HelsaMi

Persontilpasset beslutningsstøtte for nakke- og ryggsmerter

For pasienter som står på venteliste ved Tverrfaglig poliklinikk, rygg/nakke/skulder sammenlikner vi nytte og effekt av å tilby en app (selfBACK) som bruker kunstig intelligens for å persontilpasset innhold. Vi har også utviklet en nettside med tilsvarende innhold som gir råd om håndtering av nakke- og/eller ryggsmerter uten persontilpassing opp mot det å bare stå på venteliste.

Om studien

Fysisk aktivitet og styrkeøvelser er anbefalt for uspesifikke nakke og ryggsmerter. For pasienter er det vanskelig å gjennomføre slike aktiviteter på egenhånd uten oppfølging. Vi har utviklet en app (selfBACK) som støtter egenhåndtering og gir informasjon og råd tilpasset pasientens symptomer og karakteristikker. Vi har også utviklet en nettside som tilsvarer innholdet i appen, men uten at rådene er persontilpasset pasienten. 

Vi ønsker å undersøke effekten av disse digitale hjelpemidlene som tillegg til standard behandling ved Tverrfaglig poliklinikk, rygg/nakke/skulder. 

Hvem kan delta?

Du som er på venteliste for behandling ved Tverrfaglig poliklinikk rygg/nakke/skulder, St. Olavs hospital på grunn av rygg- og/eller nakkesmerter, kan delta. Du må ha en smarttelefon og mulighet for å gjennomføre fysisk aktivitet og øvelser. 

Hva innebærer studien?

Deltakerne blir tilfeldig fordelt til en av forsøksgruppene (tilgang til selfBACK-appen eller nettsiden i tillegg til standard behandling) eller til en kontrollgruppe som mottar standard behandling ved poliklinikken. Alle deltakere blir bedt om å besvare et spørreskjema etter 6 uker, 3 måneder, og 6 måneder. Dette tar ca. 15 - 25 minutter hver gang. Du kan også bli invitert til et intervju der vi spør om hvordan du har brukt appen eller nettsiden, og hva som fungerte bra/mindre bra.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder:

Sigmund Gismervik
Telefon: 458 85 125
E-post: sigmund.gismervik@ntnu.no

For pasienter som blir inkludert i studien går det ut informasjonsbrev til fastlege.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

For pasienter som inkluderes i studien, går det ut informasjonsbrev til fastlege.
Fant du det du lette etter?