Kontaktløse eller kontaktminimale løsninger for undersøkelse av søvn

Hensikten med studien er å utvikle kontaktløs metode for undersøkelse av søvn. 

Utforsking av kontaktløse eller kontaktminimale løsninger for undersøkelse av søvn

Polysomnografi er gullstandard for søvnundersøkelse, men det krever mange sensorer festet til kroppen. En enklere variant er aktigraf som ser ut som et armbåndsur, men den varianten gir mer begrenset informasjon. Slik undersøkelse kan være vanskelig gjennomførbar på en rekke pasienter (psykiatri, somatisk svært syke). Vi ønsker å utvikle muligheten for kontaktfri undersøkelse av søvn med bruk av radar. Da må vi sammenlikne funn med radardata med tradisjonelle søvnundersøkelser og se hvor nær vi kan komme tradisjonelle metoder.


Hva er polysomnografi?

Polysomnografi, forkortet PSG, er en undersøkelse av søvn og de forskjellige søvnstadiene man går gjennom i løpet av en natt. For å få et bilde av søvnmønsteret ditt kan vi registrere hjernens aktivitet (EEG), pustebevegelser, hjerterytmen og kroppsbevegelser mens du sover, gjennom elektroder som festes på huden (på hodet, ved siden av øynene, under haken, på brystkassen og på beina). Dette er en viktig undersøkelse i kartleggingen av søvnvanskene dine.


Hvem kan delta?

Foreløpig har vi inkludert friske studenter og pasienter som er henvist til ordinær søvnutredning. Aktuelle pasientgrupper vil bli rekruttert senere, først og fremst fra St. Olavs hospital.   

Hva innebærer studien?

Vi starter med å sammenlikne funn ved en kontaktløs undersøkelse (radar) med polysomnografi og aktigraf hos friske og vanlige søvnpasienter. Vi gjør parallell registrering av søvn hos de andre pasientgruppene så langt det er forsvarlig (forutsatt samtykke). Dette er pasientgrupper som tidligere i liten grad har fått undersøkt søvnkvaliteten sin.

Kontaktinformasjon

PhD-stipendiat Hanne Siri Amdahl Heglum
Telefon: 934 22 662
E-post: hanne.siri@xethru.com

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?