Klinisk utprøving av MultiGuide

Dette er en forskningsstudie for utprøving av et nytt medisinsk instrument. Instrumentet er laget for bruk med et navigasjonssystem der kirurgen kan se posisjonen og bevegelsen av instrumentet på billedundersøkelser under gjennomføringen av prosedyren. Dette instrumentet kalles MultiGuide og er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og St. Olavs hospital.

Klinisk utprøving av MultiGuide

MultiGuide er et instrument som er utviklet for å gi økt sikkerhet ved å gi bedre styring ved behandlinger/undersøkelser som blant annet injeksjoner, biopsier, punksjoner eller drenasje. Personer som skal gjennomføre undersøkelser eller behandlinger der dette instrumentet kan brukes blir spurt om å delta i studien. Studien innebærer at vi skal bruke MultiGuide som hjelpemiddel til å gjennomføre den planlagte undersøkelsen/behandlingen. Vi skal utføre samme undersøkelse/behandling som opprinnelig planlagt.

Hvem kan delta?

Personer som skal gjennomføre undersøkelsen/behandlingen (injeksjoner, biopsier, punksjoner eller drenasje) der dette instrumentet kan brukes blir spurt om å delta i studien.

Du kan være med i studien dersom du oppfyller følgende kriterier:

 1. Du skal få informasjon om studien og ha gitt skriftlig og muntlig samtykke til å delta
 2. Du er over 18 år
 3. Vi forventer at den planlagte undersøkelsen/behandlingen du skal gjennomgå gir et bedre resultat med MultiGuide
 4. Vi forventer eller mistenker ikke at den planlagt undersøkelsen/behandlingen gir økt risiko for komplikasjoner ved bruk av MultiGuide

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at vi skal bruke MultiGuide som hjelpemiddel til å gjennomføre den planlagte undersøkelsen/behandlingen. Vi skal utføre samme undersøkelse/behandling som opprinnelig planlagt. Undersøkelsen/behandlingen som MultiGuide brukes til kan være kan være injeksjon, biopsi, punksjon eller drenasje.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder:  Daniel Bratbak
Telefon: 72 57 53 43
E-post: daniel.f.bratbak@ntnu.no

Forskningssykepleier: Irina Aschehoug 
Telefon: 72 82 09 72
E-post: irina.aschehoug@ntnu.no


Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?