HelsaMi
CandMig

Kandesartan mot migrene

To tidligere små studier har vist at blodtrykksmedisinen kandesartan har god forebyggende effekt og få bivirkninger ved migrene. I denne studien skal vi se om vi kan få bekreftet dette i en stor studie ved ni sentre i Norge og ett i Estland, og om vi også kan få en effekt med mindre dose. En stor studie er nødvendig blant annet for at medisinen skal komme inn under blå resept-ordningen.

Om studien

Hensikten med denne studien er å se om vi finner god forebyggende effekt mot migrene med bruk av blodtrykksmedisinen kandesartan. Vi skal bruke den vanlige dosen på 16 mg, men også i en lavere dose på 8 mg. I tillegg ønsker vi å se om det er relativt lite bivirkninger slik tidligere studier tyder på.

Logo CandMig

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis du er:
 
  • mellom 18 og 64 år 
  • har mellom 2 til 8 migreneanfall i måneden
  • ikke bruker andre migreneforebyggende medisiner

Du trenger ingen henvisning  fra fastlegen for å delta i denne studien.

Hvis du er kvinne i fruktbar alder, må du bruke sikker prevensjon. 
Du kan ikke ha brukt kandesartan eller andre blodtrykksmedisiner tidligere.
Du kan ikke ha andre alvorlige somatiske eller psykiske sykdommer.

to damer som sitter mot hverandre og prater.

Hva innebærer studien?

Hvis du ønsker å delta vil du først bli intervjuet på telefon av en sykepleier. Dersom vi finner at du kan gå videre i studien, skal du på konsultasjon hos en lege der sykehistorien blir nærmere gjennomgått. Du får en medisinsk undersøkelse med bl.a. måling av puls og blodtrykk.

Blir du funnet egnet til å delta skal du føre en elektronisk hodepinedagbok på telefonen din hver dag i minst fire uker før du kommer tilbake til en ny konsultasjon. Ser vi da at du har en passe mengde anfall, vil du få studiemedisin. Dette er kapsler med enten kandesartan 16 mg, kandesartan 8 mg, eller narremedisin (placebo). Kvinner i fruktbar alder må ta graviditetstest før de får utdelt studiemedisinen. Du skal ta en kapsel hver dag i 12 uker samtidig som du fører hodepinedagbok der du beskriver hodepine, medisinbruk og eventuelle bivirkninger. Hverken du eller lege/sykepleier vet hva kapselen inneholder (kandesartan 16 mg, 8 mg eller placebo), men vi kan raskt finne dette dersom det skulle være behov for det.

Under hele studien kan du ta anfallsmedisiner mot migrenen som vanlig. På slutten fører du dagbok i ytterligere fire uker før du kommer til en avsluttende kontroll. Sykepleier ringer deg til sammen tre ganger i løpet av studieperioden, og du kan kontakte studiepersonell selv.

Etter studien får du tilbud om den behandling vi tror er best for din migrene.

CandMig3-App - personvern

Applikasjonen (appen) CandMig3 for smart-telefoner er laget for deltagerne i studien. Bruk av appen forutsetter at deltageren har gitt informert, skriftlig samtykke til å delta i studien. Appen er et verktøy for daglig innregistrering av hodepine- og helseinformasjon i CandMig3-studien. Informasjonen danner grunnlaget for å vurdere sikkerhet og effekt av daglig bruk av candesartan ved episodisk migrene.

Studien er godkjent av Statens legemiddelverk (referanse: 19/17228-6) og regional etisk komite (REK midt, referanse: 63527). INB ved NTNU har databehandleransvar for opplysningene som registreres i appen og det er egne avtaler om databehandleransvar med de deltagende sykehusene og med det norske programvareselskapet CheckWare som lager dataprogrammer for digitale helsetjenester.

Dataene som registreres inn i appen sendes direkte til lagring på CheckWare sine servere. Hvis mobiltelefonen ikke er tilkoblet nett kan dataene midlertidig lagres på telefonen. Du vil da få en varselmelding om dette. Når alle studiedeltagerne har avsluttet behandlingen vil dataene overføres til Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ved St. Olavs hospital for videre bearbeidelse og lagring.

Appen vil be om tilgang til mobilens kamera for å kunne gjøre kobling til QR-kode. Appen vil ikke hente informasjon fra andre området på din telefon. Kun data som registreres inn i appens hodepinedagbok vil sendes til lagring hos CheckWare.


Kontaktinformasjon

Ønsker du å delta send en epost merket CandMig til hodepine@ntnu.no. Gjerne med telefonnummer slik at vi kan kontakte deg. Etter samtalen med oss vil du bli kontaktet av sykehuset som ligger nærmest ditt hjemsted.


Tromsø

Universitetssykehuset i Nord Norge, Nevrologisk poliklinikk v/Kai-Ivar Muller

Bodø

Nordlandssykehuset, Nevrologisk poliklinikk v/Karl B. Alstadhaug

Trondheim

St. Olavs hospital, Nevrologisk poliklinikk v/Lise Rystad Øie

Molde

Molde sykehus, Nevrologisk poliklinikk v/Bernd Muller

Bergen

Haukeland sykehus, Nevrologisk poliklinikk v/Marte-Helene Bjørk

Kristiansand

Sørlandssykehuset, Nevrologisk poliklinikk v/Magne Geir Bøe

Oslo

Oslo Universitetssykehus, Nevrologisk poliklinikk v/Bendik Winsvold

Rikshospitalet, Nevrologisk poliklinikk v/Anne Hege Aamodt

Lørenskog

Akershus universitetssykehus, Nevrologisk poliklinikk v/Christofer Lindquist

 

Ved overordnede spørsmål om studien kan du ta kontakt med: 

Dr. Lise Rystad Øie
Avdeling for nevrologi og Klinisk Nevrofysiologi v/St.Olavs hospital
E-post: lise.r.oie@ntnu.no

Forskningssykepleier Gøril Bruvik Gravdahl
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital 
E-post: goril.b.gravdahl@stolav.no


Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine her.

Fant du det du lette etter?