Gjennomgang av pasientjournaler med påvist blodstrømsinfeksjon eller sepsis

Hensikten med studien er å se på hvilke faktorer som kan ha sammenheng med sykehuservervet blodstrømsinfeksjon slik at vi kan bli bedre til å forebygge slik infeksjon i framtiden.

Gjennomgang av journaler med påvist blodstrømsinfeksjon

Hvem kan delta?

Studien baserer seg på laboratoriedata og opplysninger fra journal. 

Hva innebærer studien?

En forskergruppe skal nå gjennomgå alle journaler der det har vært påvist sepsis med bakterier som kan ha sammenheng med sykehusinfeksjoner (gule eller hvite stafylokokker). Datamaterialet innhentes fra pasientjournalen, og i prosjektet vil vi registrere opplysninger som alder, kjønn, tidligere sykdom, hvordan infeksjonen oppstod, hvordan den forløp og hvordan den ble behandlet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og det er kun få personer med adgangskontroll som behandler data. Journalopplysningene vil deretter bli anonymisert.

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig

Lise Husby Høvik
E-post: lise.husby.hovik@stolav.no
Telefon: 901 06 822

Personvernombudet ved St. Olavs hospital (personvernombudet@stolav.no) eller NSD- Norsk senter for forskningsdata (personvernombudet@nsd.no)


Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?