Fra matmisbruk til alkoholmisbruk?

Dette er en studie basert på intervju av tidligere fedmeopererte som har utviklet alkoholproblemer. Sentralt for intervjuene er å forstå hvordan pasientene kontaktet helsevesenet om hjelp for sine alkoholproblemer.

BAR-narratives - Fra matmisbruk til alkoholmisbruk?

Hensikt med studien er å øke forståelsen av:

 • Hvorfor alkoholproblemer oppstår hos tidligere fedmeopererte.
 • Hvordan alkoholproblemer arter seg.
 • Prosessen omkring å søke hjelp for slike problemer.

Bildet viser et rødvinsgalss som har veltet, og rødvinssøl.

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du har gjennomgått fedmekirurgi og har hatt alkoholproblemer i etterkant av operasjonen. Pasienter blir rekruttert primært fra rusbehandlende institusjoner.

Hva innebærer studien?

Studien består utelukkende av dybdeintervju uten andre undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Magnus Strømmen

E-post: magnus.strommen@stolav.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?