HelsaMi

BAROBS, langtidsoppfølging etter fedmekirurgi

BAROBS-prosjektet (Bariatric surgery observation study) er et regionalt prosjekt som undersøker langtidseffekter etter fedmekirurgi utført ved offentlige sykehus i Midt-Norge fra 2003 til 2015. I perioden 2018-2020 fikk alle som var operert med gastrisk bypass, fra 2003-2009, på grunn av alvorlig fedme tilbud om en tiårs-kontroll ved det sykehuset de var operert og 546 av 930 møtte. Det er publisert flere artikler fra første del av BAROBS-prosjektet.

Om studien

Formålet med BAROBS-prosjektet er å kartlegge langtidseffektene av fedmekirurgi i form av varighet av vekttap og bedring av fedmerelaterte sykdommer. Vi undersøker også om fedmekirurgi på lang sikt kan føre til ny sykelighet på grunn av mangeltilstander eller andre konsekvenser av stort vekttap og endring i kroppssammensetning. 

Det er Namsos sykehus, St. Olavs hospital og Ålesund sykehus som deltar i prosjektet som ledes fra Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital.

Hvem kan delta?

Personer som ble operert med gastrisk bypass ved Namsos sykehus, St. Olavs hospital eller Ålesund sykehus fra 1.1.2003 til 31.12.2009.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder og kontaktperson Ålesund sykehus
Jorunn Sandvik: jorunn.sandvik@stolav.no

Kontaktperson St. Olavs hospital
Åsne Ask Hyldmo: asne.ask.hyldmo@stolav.no

Kontaktperson Namsos sykehus
Siren Nymo: siren.nymo@helse-nordtrondelag.no

Aktuelle telefonnummer
  • Senter for fedmeforskning, St. Olavs hospital
  • Fedmepoliklinikken Namsos sykehus
  • Klinisk forskningspost Ålesund sykehus 70 10 61 92
Fant du det du lette etter?