Påvirker fedmekirurgi kroppens opptak og omsetning av legemidler?

BAR-MEDS-studien

Skal du opereres med gastric bypass eller gastric sleeve og lurer på om operasjonen kan påvirke opptaket av medisiner du bruker? Ved St. Olavs hospital pågår en studie som undersøker opptaket av en lang rekke legemidler. Studien er nå utvidet til å inkludere pasienter fra hele landet gitt at de bruker enkelte legemidler.

BAR-MEDS. Endringer i farmakokinetikk av legemidler etter fedmekirurgi: En serie prospektive undersøkelser

I BAR-MEDS undersøker vi om inngrepene gastric bypass og gastric sleeve påvirker opptak av legemidler. Kirurgi i mage-tarm kan påvirke både pH, passasjetid og arealet av tarmoverflate. Disse faktorene, og den påfølgende endringen i kroppsvekt, har potensielt betydning for dosering av legemidler og om denne må endres etter operasjonen.

Denne studien fokuserer på tre store legemiddelgrupper. Vi søker nå mer aktivt etter pasienter som benytter ett (eller flere) av legemidlene spesifisert nedenfor. Denne listen vil oppdateres i takt med studiens fremdrift.

Medisinpiller og et pilleglass.

Hvem kan delta?

Vi søker pasienter som ennå ikke er fedmeopererte, og som bruker ett eller flere av følgende legemidler:

 • ADHD-medisiner
  • Aduvanz, Atomoxetine, Attentin, Audalis, Concerta, Delmosart, Dexamfetamine, Elvanse, Equasym, Medikinet, Metylfenidat, Ritalin, Strattera
 • Sterke smertestillende medisiner
  • Morfin, Nobligan, Tramadol, Tramagetic, Trampalgin, Oxycodone, Oxycontin, Oxynorm, Targin, Targinic
 • Antidepressiva
  • Wellbutrin, Zyban, bupropion, Fontex, fluoxetin, Seroxat, paroksetin, Zoloft, sertralin, Efexor, Venlix, venlafaksin
 • Antipsykotika
  • Vallergan, Abilify, Truxal, Nozinan, Seroquel - og flere andre.
 • Antiepileptika
  • Neurontin/gabapentin, Lamictal/lamotrigin, Lyrica/pregabalin, Orfiril/valoproat, Briviact/brivaracetam, Zebinix/eslikarbazepin, Petnidan/etosuksimid, Fenemal/fenobarbital, Epinat/fenytoin, Tegretol/Trimonil/karbamazepin, Vimpat/lakosamid, Keppra/levetiracetam, Trileptal/okskarbazepin, Fycompa/perampanel, Inovelon/rufinamid, Topimax/topiramat, Zonegran/zonisamid
 • Legemidler ved opioidavhengighet
  • Buprenorfin, Subutex, Metadon, Levopidion, Bunalict, Suboxone

Studien utføres ved St. Olavs hospital i Trondheim, men inkluderer pasienter uavhengig av hvilket sykehus de skal opereres ved i Norge.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer testing ved St. Olavs hospital i Trondheim. Vi måler da kroppens opptak og eliminasjon av dine medisiner.

Testingen er omfattende og innebærer for de fleste en testserie på 24-timer. Det er dine egne tabletter som benyttes i testen. De som har muligheter til å ordne privat overnatting i Trondheim, fikser dette selv. Andre lar vi overnatte på pasienthotellet. Detaljer om testingen og det praktiske (reise, opphold), vil du få av prosjektleder.
Vi samler samtidig ulikt biologisk materiale i en biobank. 

En mer fullstendig beskrivelse av hva studien innebærer, finner du i studiens informasjons- og samtykkeskriv.

Kontaktinformasjon

Interesserte kontakter prosjektleder Magnus Strømmen på e-post magnus.strommen@stolav.no. 

Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-posten, men før opp telefonnummeret ditt og be om å bli kontaktet med informasjon om studien.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Pasienter trenger ingen henvisning for å delta, men kontakter selv prosjektleder.
Fant du det du lette etter?