Anatomi og muskelstyrke i bekkenbunnen hos kvinner

Formålet med studien er å undersøke om kvinner som skal opereres for underlivsfremfall har nytte av bekkenbunnstrening i ventetiden før operasjon. Vi vil også utvikle en skala for mål av styrke i bekkenbunnsmuskulatur med ultralyd.


Formålet med studien er å undersøke om kvinner som skal opereres for underlivsfremfall har nytte av bekkenbunnstrening i ventetiden før operasjon. Vi vil også utvikle en skala for mål av styrke i bekkenbunnsmuskulatur med ultralyd.

Alle kvinner som opereres for underlivsfremfall ved St. Olavs hospital i perioden januar 2017 til ca. april 2018 får tilbud om å delta.

Se nettstedet under for generell informasjon, informasjonsskriv med mer.
https://www.ntnu.no/ikom/contrapop#/view/about

Hvem kan delta?

Vi rekrutterer studiedeltakere blant pasienter som er henvist til undersøkelse og behandling ved Kvinneklinikken. Du kan ikke uten å være henvist av lege melde egen interesse for å delta i studien.

Hva innebærer studien?

Studiedeltakerne svarer på spørsmål om symptomer på underlivsfremfall og lekkasje for urin og avføring ved tre anledninger:

 1. Ved oppstart av studien 
 2. Operasjonsdagen
 3. Ca. 6 måneder etter operasjonen

Ved hver behandling gjør vi en grundig undersøkelse av grad av fremfall, mål av styrke i bekkenbunnsmuskler og ultralydundersøkelse av bekkenbunnsmuskulaturen. Studiedeltakerne blir ved loddtrekning (randomisering) plassert i «treningsgruppe» eller «kontrollgruppe» i ventetiden før operasjonen (ca 3 måneder). Kommer du i treningsgruppen, får du detaljerte kostholdsråd, råd om trening av bekkenbunnsmuskulatur og undersøkelse og veiledning i trening hos fysioterapeut. Kontrollgruppen får generell informasjon om operasjon, sli de får i dag.

Vi ønsker å finne ut om kvinner som trener bekkenbunn i ventetiden før operasjon har bedre resultat etter inngrepet. Alle som deltar i studien får en ekstra, gratis undersøkelse 6 måneder etter operasjonen, som ikke er en del av standard behandling. Vi gir ikke kompensasjon for tapt arbeidstid og reiseutlegg.

For å utvikle en ultralydskala for mål av styrke i bekkenbunnen, vil vi i tillegg rekruttere noen gravide kvinner og kvinner som skal opereres for urinlekkasje. Alle blir undersøkt med ultralyd og styrkemål i bekkenbunnen.

Kontaktinformasjon

Maria Ø. Nyhus: maria.o.nyhus@ntnu.no 


Ingrid Volløyhaug: ingrid.volloyhaug@ntnu.no


Seema Mathew: seema.mathew@stolav.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Fastleger rekrutterer ikke til denne studien. 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.                           

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?