logo Helseplattformen AS

Helseplattformen

Helseplattformen har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles  journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra våren 2022. Helseplattformen er både et prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

​Innføringen av det nye systemet skjer etter planen 30.april 2022. I henhold til planen er St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim først ute med innføring av Helseplattformen. Deretter følger Helse Nord-Trøndelag, og de tilhørende kommuner/fastleger, fra høsten 2022. Sist ute av helseforetakene er Helse Møre og Romsdal. Også der med tilhørende kommuner. Innføringen i kommunene avhenger av når den enkelte kommune benytter seg av opsjonen og hvilke avtaler som blir inngått.

Høsten 2020 ble det klart at arbeidet var forsinket med pandemien som hovedårsak, og styret vedtok den nye innføringsplanen i januar 2021.
Nyheter

Fant du det du lette etter?