HelsaMi

Om oss i RegUt

Tastatur til PC men en blå tast som det står about us på.

Foto: colourbox.com

Ansatte

​Oversikt over ansatt​

Adresse og postmottak


Postmottak:

regut.hmn@stolav.no

​​

Postadresse:

St. Olavs hospital
RegUt
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim 

Besøksadresse:

St. Olavs hospital
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim

Her finner du oss:

kart regut.jpg  

Våre hovedoppgaver og mandat

 

Våre hovedoppgaver:

  • Administrere og koordinere de anbefalte kursene for hver spesialitet
  • Bidra til regional og nasjonal samordnet utdanning
  • Bidra til at læringsmålet kan oppnås ved regionsykehuset i egen region
  • Tilby veilederutdanning
  • Evaluering og kvalitetsforbedring av del 1
  • Bidra med informasjon om utdanningen
  • Samarbeid med universitets og høyskolesektoren, Dnlf, private/ideelle sykehus og kommune/primærhelsetjenesten om utdanningen


 

 
Fant du det du lette etter?