HelsaMi

Om oss i RegUt

Tastatur til PC men en blå tast som det står about us på.

Foto: colourbox.com

Ansatte

 • Leder RegUt Miriam Gustafsson (MD ph.d, førsteamanuensis)
  E-post: miriam.katarina.gustafsson@stolav.no
  Telefon: 480 50 175
 • Rådgiver Gry Beate Merket
  E-post: gry.beate.merket@stolav.no
  Telefon: 91 71 09 96
 • Rådgiver/kursadministrator Sonja Hoff
  E-post: sonja.hoff@stolav.no
  Telefon: 98 62 37 40
 • Kursadministrator Linda Lillegård
  E-post: linda.lillegard@stolav.no
  Telefon: 99 53 83 13
 • Kursadministrator Kirsten Aune
  E-post: kirsten.aune@stolav.no
  Telefon: 97 08 34 03
 • Medisinskfaglig rådgiver Peter Hatlen
  E-post: peter.hatlen@stolav.no​​

Adresse og postmottak

Postmottak

regut.hmn@stolav.no

Besøks- og postadresse:

St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim 

St. Olavs hospital
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim


 

Her finner du oss:


 

kart regut.jpg

Våre hovedoppgaver og mandat

 

Våre hovedoppgaver:

Administrere og koordinere de anbefalte kursene for hver spesialitet
Bidra til regional og nasjonal samordnet utdanning
Bidra til at læringsmålet kan oppnås ved regionsykehuset i egen region
Tilby veilederutdanning
Evaluering og kvalitetsforbedring av del 1
Bidra med informasjon om utdanningen
Samarbeid med universitets og høyskolesektoren, Dnlf, private/ideelle sykehus og kommune/primærhelsetjenesten om utdanningen

 

Mandat for regionalt utdanningssenter for leger i 
spesialisering (RegUt):

 

 

 


 

Fant du det du lette etter?