HelsaMi

Praksis ved St. Olavs hospital

St. Olavs hospital tilbyr praksisplass for helse- og sosialfaglige utdanninger som har praksisstudier i sin utdanning, og på ulike utdanningsnivå.

Gjennomføring av praksisstudier og tilbud om praksisplasser er regulert i samarbeidsavtaler mellom St. Olavs hospital og aktuelle utdanningsinstitusjoner. Samarbeidet har til formål å bidra til en velfungerende utdanning og helsetjeneste i henhold til helsetjenestens behov og gjeldende fag- og rammeplaner. Samarbeidsavtalene skal være et virkemiddel for et godt samarbeid om praksisstudier og skal bidra til faglige synergier og stimulering til videre nettverksbygging.

Kontakt

Kontakt din utdanningsinstitusjon ved spørsmål om praksisstudier og tilbud om praksisplass ved St. Olavs hospital.

Fant du det du lette etter?