Felles kompetansemål

Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen.

En dame som sitter på en undersøkelsesbenk og snakker med en kvinnelig lege.

Foto: Trine Nordgård Stensaas, St. Olavs hospital

FKM læringsmålene er inndelt i følgende områder:

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

Felles kompetansemål (FKM) LIS del 1-3

Fant du det du lette etter?