HelsaMi
Illustrasjon (blomster i forgrunnen, mennesker og himmel med skyer)
Samhandling

Politisk samarbeidsutvalg

Det er etablert et samarbeidsutvalg på politisk nivå, der partene gis mulighet til å drøfte strategiske og politiske spørsmål av betydning for implementering av samhandlingsreformen.Utvalget skal være en arena for å medvirke til utvikling av samhandlingsklimaet mellom partene, slik at kommunene og helseforetaket ivaretar sitt felles ansvar for helhetlige behandlingsforløp som sikrer tilbud om og kvalitet på nødvendige helsetjenester.​

  • Arbeidsområde for politisk samarbeidsutvalg​
Fant du det du lette etter?