HelsaMi
Illustrasjon: blomster, skyer, mennesker
Samhandling

Kreftomsorg i kommunene

Kreftkoordinator er et frivillig og gratis kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende.

Kreftkoordinatorens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig.
Fant du det du lette etter?