Samhandling

Samarbeidsavtale med underliggende retningslinjer 2018 - 2019


Samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer inngått mellom St. Olavs hospital og følgende kommuner i Trøndelag, samt samarbeidende kommuner for perioden 2018 – 2019


Samarbeidsutvalg med kommunene

Politisk samarbeidsutvalg
Administrativt samarbeidsutvalg og fagråd

Kommunegrupper

Fosenregionen

Værnesregionen

Orkdalsregionen

Trondheimsområdet

Fjellregionen

Skjema for å melde samhandlingsavvik

Skjemaet kan benyttes av de instanser i kommunehelsetjenesen som foretrekker dette.

Hovedmålsettingen er å oppnå en mer standardisert kategorisering av samhandlingsavvik, samt angivelse av melders oppfatning av hendelsens alvorlighetsgrad.

Skjemaet er utarbeidet sammen med Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet i samhandlingen mellom kommuner og sykehus.

Skjema for å melde samhandlingsavvik

Skjemaet kan fylles ut elektronisk, – men må skrives ut på papir, signeres og sendes som brevpost til sykehusets postadresse:

 

​St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim


 

 

Fastlegesiden

Fastlegesiden

Arbeidsrettet rehabilitering

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Merete Knudsen, telefon 416 90 967.

Koordinerende enhet

En Koordinerende enhet skal legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Koordinerende enhet ved St. Olavs hospital

Koordinerende enheter i kommunene i Trøndelag

Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge - ReHR (hnt.no)

Individuell plan og koordinator (helsenorge.no)

Retningslinjer for utarbeidelse av individuell plan (PDF)

Regional handlingsplan habilitering

Digital samhandling

Elektronisk samhandling bidrar til rask, god og trygg overføring av informasjon mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. Informasjon som sendes elektronisk er blodprøvesvar, røntgensvar, henvisninger, epikriser og pleie og omsorgsmeldinger. Informasjonen som sendes, sendes trygt igjennom Norsk Helsenett. Elektronisk samhandling understøtter tjenestetilbudet og bidrar til sammenhengende og koordinert tjenester.

Les mer på Norsk Helsenett sine nettsider

Kontakt

Tor Åm
Samhandlingsdirektør
911 12 137

Merete Knudsen
Samhandlingsrådgiver
416 90 967

Gun Ekeberg
Samhandlingsrådgiver
959 24 177

 

Marit Øverås
Prosjektleder
917 42 932

 

Hans Ole Siljehaug
Medisinskfaglig rådgiver
906 18 431

Gisle Meyer
Samhandlingsrådgiver
909 22 845

 

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.