Illustrasjon. Blomster, menne4sker, natur, himmel, skyer

Samhandling


Samarbeidsavtale med underliggende retningslinjer

Samarbeidsutvalg med kommunene

Kommunegrupper

Skjema for å melde samhandlingsavvik

Skjemaet kan benyttes av de instanser i kommunehelsetjenesten som foretrekker dette.

Hovedmålsettingen er å oppnå en mer standardisert kategorisering av samhandlingsavvik, samt angivelse av melders oppfatning av hendelsens alvorlighetsgrad.

Skjemaet er utarbeidet sammen med Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet i samhandlingen mellom kommuner og sykehus.


Skjemaet skal fylles ut elektronisk, – men pga. personvernhensyn må det skrives ut på papir, signeres og sendes som brevpost til sykehusets postadresse:

​St. Olavs hospital HF
<avdeling/enhet>
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Skjema for fakturering av uenighet om utskrivningsklare pasienter

Ved uenighet om utskrivningsklare pasienter kan dette skjemaet fylles ut og sendes til St. Olav:

Skjemaet skal fylles ut elektronisk, – men pga. personvernhensyn må det skrives ut på papir, signeres og sendes som brevpost til sykehusets postadresse:

​St. Olavs hospital HF
<avdeling/enhet>
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Arbeidsrettet rehabilitering

Rapport prioritering helse og arbeid endelig.pdf endelig.pdf.pdf

Koordinerende enhet         

En Koordinerende enhet skal legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Digital samhandling

Elektronisk samhandling bidrar til rask, god og trygg overføring av informasjon mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. Informasjon som sendes elektronisk er blodprøvesvar, røntgensvar, henvisninger, epikriser og pleie og omsorgsmeldinger. Informasjonen som sendes, sendes trygt igjennom Norsk Helsenett. Elektronisk samhandling understøtter tjenestetilbudet og bidrar til sammenhengende og koordinert tjenester.

Les mer om elektronisk samhandling på Norsk Helsenett sine nettsider

Kreftomsorg i kommunene

Kreftkoordinator er et frivillig og gratis kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende. Kreftkoordinatorens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig.

Her finner du kontaktinformasjon til kreftkoordinatorer og kreftsykepleiere (Kreftforeningen.no)

 


Kontakt

Marit Øverås
Prosjektleder
917 42 932

Kristina Sivertsen
Prosjektmedarbeider
468 58 738


Hans Ole Siljehaug
Medisinskfaglig rådgiver
906 18 431

Gisle Meyer
Samhandlingsrådgiver
909 22 845

Fant du det du lette etter?