Illustrasjon. Blomster, menne4sker, natur, himmel, skyer

Samhandling

Samarbeidsavtale med underliggende retningslinjer 2018 - 2019

Samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer inngått mellom St. Olavs hospital og følgende kommuner i Trøndelag, samt samarbeidende kommuner for perioden 2018 – 2019

Samarbeidsutvalg med kommunene

Administrativt samarbeidsutvalg Fagråd barn og unge Fagråd digital samhandling Fagråd forskning og utdanning Fagråd helseberedskap og akuttmedisin Fagråd helsefremmende og forebyggende helsearbeid Fagråd innleggelse og utskrivning Fagråd koordinerte tjenester, re|habilitering og LMS Fagråd kvalitet og pasientsikkerhet Fagråd psykisk helse, rus og avhengighet Fagråd svangerskap, fødsel og barsel Politisk samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalg leger

Kommunegrupper

Skjema for å melde samhandlingsavvik

Skjemaet kan benyttes av de instanser i kommunehelsetjenesen som foretrekker dette.

Hovedmålsettingen er å oppnå en mer standardisert kategorisering av samhandlingsavvik, samt angivelse av melders oppfatning av hendelsens alvorlighetsgrad.

Skjemaet er utarbeidet sammen med Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet i samhandlingen mellom kommuner og sykehus.


Skjemaet kan fylles ut elektronisk, – men må skrives ut på papir, signeres og sendes som brevpost til sykehusets postadresse:

 

​St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Fastlegesiden

Arbeidsrettet rehabilitering

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Merete Knudsen, telefon 416 90 967.

Koordinerende enhet

En Koordinerende enhet skal legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Digital samhandling

Elektronisk samhandling bidrar til rask, god og trygg overføring av informasjon mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. Informasjon som sendes elektronisk er blodprøvesvar, røntgensvar, henvisninger, epikriser og pleie og omsorgsmeldinger. Informasjonen som sendes, sendes trygt igjennom Norsk Helsenett. Elektronisk samhandling understøtter tjenestetilbudet og bidrar til sammenhengende og koordinert tjenester.

Les mer på elektronisk samhandling påNorsk Helsenett sine nettsider

Kontakt

Tor Åm
Samhandlingsdirektør
911 12 137

Merete Knudsen
Samhandlingsrådgiver
416 90 967

Gun Ekeberg
Samhandlingsrådgiver
959 24 177

Kristina Sivertsen
Prosjektmedarbeider
911 12 137

Marit Øverås
Prosjektleder
917 42 932


Hans Ole Siljehaug
Medisinskfaglig rådgiver
906 18 431

Gisle Meyer
Samhandlingsrådgiver
909 22 845

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.