HelsaMi
Norsk hjerteinfarktregister

Ofte stilte spørsmål

Jeg kommer ikke inn til registrering i Norsk hjerteinfarktregister etter oppdateringen til MRS 4.

Det kan være flere grunner til dette. Hvis nettleseren din er Internet Explorer 7 eller lavere støttes ikke dette av plattformen som Norsk hjerteinfarktregister er bygget på. I tillegg er det svært viktig at nettadressen har en / slæsh på slutten; diverse mrs.nhn.no/ eller mrs.nhn.no/hjerteinfarktregisteret/ Hvis denne ikke er der blir du kastet ut av registeret etter innlogging.

Pasienten har ikke norsk fødselsnummer. Hvordan registrerer jeg disse når de ikke kan søkes opp i registeret?

Disse kan ikke registreres i Norsk hjerteinfarktregister. Vår kobling til folkeregisteret gir ikke tilgang til D-nummer eller andre nummer enn norske fødselsnummer. 

Hvis medikamenter gis av fastlege eller legevakt i forbindelse med infarkt, skal dette føres i skjema?

Nei. Dette regnes ikke som spesialisthelsetjeneste og skal ikke føres i skjema. 

Skal det registreres diabetes som tidligere sykdommer dersom diagnosen stilles under dette oppholdet?

Ja.

Er det første BT og puls registrert av helsepersonell på første sykehus, eller første BT/puls registrert overhode f.eks. i ambulansen som skal registreres?

Angi første blodtrykk/puls som er registrert av helsepersonell på første sykehus. 
 

Pasient som fikk brystsmerter og like etter hjertestans utenfor sykehus. Innlegges i live. Hva er hovedsymptom?

Brystsmerter.

Pasient innlagt medisinsk avdeling. Under innleggelse fikk pasienten NSTEMI og fortsetter behandlingen på medisinsk avdeling før overflytting til hjerteavdelingen for hjertekaterisering og PCI. Hvilken avdeling skal registreres?

Brukermanual kapittel 4.3: Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling innen 24 timer fra symptomtidsdebut, skal den avdeling pasienten overflyttes til, registreres som avdeling. Hvis det har gått over 24 timer, registrer den avdeling hvor pasienten ble innlagt primært. 

Vi er et lokalsykehus uten PCI mulighet. De fleste pasienter innlegges med NSTEMI og overflyttes etter noen dager til PCI-sykehus – disse skal registreres med hovedskjema før de sendes, og evt oppfølgingsskjema om de kommer tilbake til lokalsykehuset. Stemmer?

Ja

Pasienten innlegges direkte hjemmefra til PCI-sykehus. Når pasienten kommer tilbake skal det registreres et hovedskjema hos oss, ikke sant?

Ja    

Dersom pasienten har venstre grenblokk – blir det vanskelig å vurdere Q-utvikling: skrive ukjent eller nei?

Ukjent.

Angående røykestatus. Det står bruk av tobakksprodukter – hva gjøres med snus?

Snus skal ikke registreres. 
 

Skjema er ferdigstilt, men jeg har glemt en ting, Hva gjør jeg?

Du kan åpne skjema, legge inn data og ferdigstille på nytt. Har du ferdigregistrert en pasient og blir usikker på om du registrerte noe eller om det var riktig, kan du åpne skjema igjen. Bruk knappen som står til høyre for det lukkede skjemaet for å gjenåpne. Når du har rettet opp trykker du ferdigstill igjen.  

Medikamenter ved innleggelse: regner med at det dreier seg om medikamenter på første sykehus, ikke det de ble overført til PCI-sykehus med?

Medikamenter ved innleggelse gjelder de medikamenter pasienten står på ved første innleggelse, og ikke de medikamenter pasienten overføres med. 

Vi gir alltid en bolus heparin under PCI/angiografi. Skal den registres som "fått heparin" under medikamenter på sykehus?

Ja.


 

Fant du det du lette etter?