HelsaMi
Bilde av papirfigurer som danner en lenke
NORSK REGISTER FOR ALS OG ANDRE MOTONEVRONSYKDOMMER (ALS-registeret)

ALS-registeret

ALS-registeret er et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med ALS og andre motonevronsykdommer som følges opp ved nevrologisk poliklinikk/avdeling i offentlig spesialisthelsetjeneste. Registeret har til hensikt å forbedre og sikre behandlingskvaliteten og bidra til å avdekke forskjeller i diagnostikk, oppfølgning og behandlingsmessige metoder for pasienter med motonevronsykdom i Norge. Registeret skal også gi økt kunnskap om sykdommen og et grunnlag for fremtidig forskning.

Formålet med registeret

  • Bidra til å avdekke og redusere uønsket variasjon, slik at alle pasienter med motonevronsykdom får lik tilgang til utredning og behandling
  • Bidra til å forbedre pasientbehandlingen via kvaliteskontroll av diagnostiske og behandlingsmessige metoder
  • Bidra til å kartlegge og forbedre kvalitet i tverrfaglig/tverrprofesjonell oppfølging av pasienter med motonevronsykdom
  • Bidra til økt kunnskap om sykdommen og gi et grunnlag for klinisk forskning​


Fant du det du lette etter?