Registerfaglig informasjon

Norsk tonsilleregister

For å få tilgang til Norsk tonsilleregister for å registrere inn pasienter må det opprettes en brukerkonto via https://helseregister.no

Du må være pålogget en PC som er tilkoblet Norsk Helsenett for å kunne åpne denne siden. Tilgang til registeret gis ved søknad om opprettelse av bruker.

Hvis du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

Innlogging Norsk tonsilleregister på MRS:

https://mrs.nhn.no/

Utlevering av data fra Norsk tonsilleregister

Norsk tonsilleregister kan levere ut data til forskere og andre etter søknad såfremt vilkårene for utlevering er oppfylt:

  1. Statistikk og anonyme data
    Norsk tonsilleregister kan utlevere data i form av statistikk og anonyme data. Dette er data hvor det ikke er mulig å identifisere eller følge enkeltpasienter, og kan for eksempel være figurer og tabeller med aggregerte data lik det som registeret publiserer i sine årsrapporter. Statistikk og anonyme data er ikke underlagt personopplysningsloven, og kan leveres ut uten godkjenninger fra REK/Datatilsynet.
  2. Individdata som er direkte eller indirekte identifiserbare
    Dersom det er nødvendig for formålet kan Norsk tonsilleregister levere ut personidentifiserbare data til bruk i forskning og kvalitetssikring. Som hovedregel er disse dataene avidentifiserte, det vil si at personentydige kjennetegn er fjernet og fødselsnummer er erstattet med et unikt løpenummer. Slike data er underlagt personopplysningsloven, og utlevering skjer bare dersom relevante godkjenninger foreligger.

Norsk tonsilleregister kan også levere ut data som skal kobles sammen med andre datakilder, i henhold til samtykkeskjemaet. I sjeldne tilfeller kan et prosjekt ha behov for direkte identifiserbare data med fødselsnummer. Dette må prosjektet i tilfelle ha særskilt godkjenning for.

Søknad om utlevering av data:

Ved søknad om utlevering av data fra Norsk tonsilleregister er det ønskelig at søkeren setter seg inn i variabelsettet og beskriver hvilke variabler/sammenstillinger man ønsker utlevert.

Skjemaer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.