Rapporter

Norsk tonsilleregister

​Tonsilleregisteret er under etablering, med gradvis oppstart med registering fra 1.januar 2017, slik at første årsrapport forventes i 2018.