Helsenorge
Norsk tonsilleregister

Pasientinformasjon

Norsk tonsilleregister registrerer pasienter som behandles kirurgisk for infeksjon eller forstørrede halsmandler (tonsiller), uavhengig av indikasjon og bruk av metode. Tonsilleregisteret er et samtykkebasert register. All inklusjon baseres på informerte og frivillige samtykker fra pasientene.

Kirurgisk behandling for sykdom og plager relatert til tonsiller (mandler) er en av de vanligste prosedyrer på barn og unge voksne i Norge. Det blir gjort ca. 10 000 operasjoner med fjerning av mandler pr. år i offentlige sykehus eller hos private behandlere med offentlig refusjon. Det anvendes ulike operative metoder i behandlingen. Mandlene kan fjernes i sin helhet (= tonsillektomi) eller kun delvis (= tonsillotomi). Tonsillektomi er den desidert vanligste metoden i Norge i dag.

Registeret skal være et nasjonalt register som inkluderer alle berørte behandlingsinstitusjoner i landet. Registeret har som mål å øke kvalitet i diagnostikk og behandling av pasienter som tonsilleopereres. En systematisk, nasjonal datainnsamling er en forutsetning for å få ny kunnskap om tonsillektomi/tonsillotomi; hvilke kriterier som ligger til grunn for kirurgisk behandling, valg av operativ teknikk og komplikasjoner til behandlingen.

Alle som arbeider med Norsk tonsilleregister har taushetsplikt, og alle publiserte opplysninger fra registeret vil være i anonymisert form, slik at den enkelte pasient ikke kan identifiseres. Som pasient har du rett til innsyn i alle opplysninger som er registrert om deg.

Informasjonsbrosjyre barn (PDF)

Informasjonsbrosjyre voksne (PDF)

Fant du det du lette etter?