Om oss

Vekommen til Norsk tonsilleregister

Norsk tonsilleregister er et kvalitetsregister for pasienter som får kirurgisk behandling for sykdom og plager relatert til halsmandlene (tonsillene).

Et samlet fagmiljø og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (ØNH-foreningen) står bak opprettelsen av det nasjonale kvalitetsregisteret. Registeret er et av flere planlagte registre innenfor Øre-nese-hals-fagområdet. Registeret er samtykkebasert.

Tonsilleregisteret ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister av Helse - og omsorgsdepartementet i 2016, og startet første registering i januar 2017.

Kontaktinformasjon

 • Databehandlingsansvarlig: St. Olavs hospital HF
 • Databehandler: Norsk Helsenett
 • Hjemmeside: https://stolav.no/norsk-tonsilleregister/
 • Postadresse:
  Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret
  St. Olavs hospital HF
  MTFS
  3250 Torgarden
  7006 Trondheim
 • Besøksadresse: 
  Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest
  St. Olavs hospital 
  Seksjon for medisinske kvalitetsregistre 
  Norsk tonsilleregister
  Professor Brochs gate 2
  7030 Trondheim

 • Faglig leder: 
  Vegard Bugten
  vegard.bugten@stolav.no
  Mobil 478 10 611
   
 • Registerkoordinator:
  Siri Wennberg
  siri.wennberg@stolav.no
  Mobil 476 63 704

Nasjonalt fagråd

Fagrådsgruppen er sammensatt med representanter fra alle regionale helseforetak ved universitetssykehusenes ØNH avdelinger, ØNH-foreningen, private behandlere og en brukerrepresentant. Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret.

Nasjonalt fagråd:

 • Mette Bratt, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim (leder fagråd)
 • Stein Lybak, Haukeland Universitetssykehus
 • Jörg Törpel, Stavanger Universitetssykehus
 • Terje Osnes, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
 • Erik Lie, Akershus Universitetssykehus
 • Torgrim Fuhr, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Harald Miljeteig, leder i Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurg
 • Øivind G Holden, avtalespesialist ØNH
 • Solveig Isabel Taylor, brukerrepresentant

Fant du det du lette etter?