Om oss

Vekommen til Norsk tonsilleregister

Norsk tonsilleregister er et kvalitetsregister for pasienter som får kirurgisk behandling for sykdom og plager relatert til halsmandlene (tonsillene).

Et samlet fagmiljø og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (ØNH-foreningen) står bak opprettelsen av det nasjonale kvalitetsregisteret. Registeret er et av flere planlagte registre innenfor Øre-nese-hals-fagområdet. Registeret er samtykkebasert.

Tonsilleregisteret ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister av Helse - og omsorgsdepartementet i 2016, og startet første registering i januar 2017.

Kontaktinformasjon

 • Databehandlingsansvarlig: St. Olavs hospital HF
 • Databehandler: Norsk Helsenett
 • Hjemmeside: https://stolav.no/norsk-tonsilleregister/
 • Postadresse:
  Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret 
  St. Olavs Hospital HF
  MTFS
  3250 Sluppen
  7006 Trondheim
   
 • Besøksadresse: 
  Medisinsk Teknisk Forskningssenter (MTFS)
  Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, 4. etg.
  Edvard Griegs gate 10
  7030 Trondheim
   
 • Faglig leder: 
  Vegard Bugten
  vegard.bugten@stolav.no
  Mobil 47810611
   
 • Registerkoordinator:
  Siri Wennberg
  siri.wennberg@stolav.no
  Mobil 47663704

Nasjonalt fagråd

Fagrådsgruppen er sammensatt med representanter fra alle regionale helseforetak ved universitetssykehusenes ØNH avdelinger, ØNH-foreningen, private behandlere og en brukerrepresentant. Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret.

 • Mette Bratt, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim (leder fagråd)
 • John-Helge Heimdal, Haukeland Universitetssykehus
 • Jörg Törpel, Stavanger Universitetssykehus
 • Terje Osnes, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
 • Erik Lie, Akershus Universitetssykehus
 • Torgrim Fuhr, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Elin Myrvoll, leder i Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurg
 • Harald Miljeteig, avtalespesialist ØNH
 • Anne Gina Lie-Pedersen, brukerrepresentant
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.