Brukermanual

Norsk tonsilleregister

Brukermanualen inneholder definisjoner av alle variabler i registeret, hvordan etablere brukertilgang og hvordan registeret kan brukes.