Illustrasjonsfoto. Stand/stein/vann.

Norsk hjerneslagregister

Medisinsk kvalitetsregister

Alle pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i sykehus blir registrert i Norsk hjerneslagregister. Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingskvalitet og bidra til å utjevne forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerneslag i Norge, slik at kunnskapsbaserte retningslinjer for slagbehandling blir etterfulgt. Databehandleransvarlig er Folkehelseinstituttet.

Formålet med registeret

Formålet med Hjerte- og karregisteret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer, se https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/hjertekar/om-hjerte--og-karregisteret/

Norsk hjerneslagregister har som formål å måle/sikre kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten for pasienter med hjerneslag gjennom å registrere tjenestene og måle resultater av behandling, prosedyrer og ressursbruk.

Informasjon fra registeret kan:

 • Avdekke om tjenestene er trygge, sikre og virkningsfulle
 • Bidra til å redusere uønsket variasjon
 • Bidra til å få fram pasientenes vurdering og opplevelse av tjenesten
 • Medvirke til at fagmiljøene kan utvikle et godt tjenestetilbud på lokalt og nasjonalt nivå
 • Være et verktøy for at sykehus kan vurdere egen kvalitet og identifisere forbedringspotensial
 • Gi grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning.

Nyheter

 • Virtuell Walk the walk workshop med RKR
  13.03.2020 Sunnaas sykehus
  Skjermbasert workshop på kort varsel

  Da Koronavirus la plutselige hindringer måtte RKR hive seg rundt for å opprettholde opplæring i intensiv gangtrening for fysioterapeuter fra tre deltakende sykehus samt fra Oslo kommune.

 • 29.01.2020
  Desentralisert hjerneslagbehandling gir gode resultater

  Lokalsykehus har like god eller bedre behandlingskvalitet for pasienter med hjerneslag enn universitetssykehus.

 • 02.12.2019
  Registerseminar 2019

  Norsk hjerneslagregister arrangerte 27. november seminar på Gardermoen for 80 deltakere fra 45 sykehus som behandler pasienter med akutt hjerneslag.

 • 03.05.2019
  Evalueringsrapport om den nasjonale kampanjen "Prate, smile, løfte"

  Sekretariatet for Norsk hjerneslagregister har skrevet en rapport om kampanjen som ble gjennomført av Helsedirektoratet i 2016 og -17.

 • 15.02.2019
  – En bauta innen hjerneslagforskning

  LHL Hjerneslags ærespris er tildelt professor, forsker og overlege Bent Indredavik. – En avgjørende person for at Norge er i verdenstoppen for overlevelse og god funksjon etter hjerneslag, fastslår generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

 • Dame står med armene opp. Del av kampanje mot hjerneslag. Foto/Illustrasjon
  06.11.2018 Helse Vest RHF
  Informasjon om hjerneslag nyttar!

  Om lag 12 000 blir kvart år ramma av hjerneslag, og no  vidarefører vi kampanjen Prate, Smile, Løfte. Vi veit det nyttar!

 • Syklist med hendene opp.
  09.04.2018 Helse Førde
  Hjerneslag? Ring 113!

  Plutseleg vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 07.03.2018
  – Én dør inn for alle slagpasienter

  Nevrologer og indremedisinere skal jobbe side om side i St. Olavs nye slagsenter. – Det beste fra to verdener, mener lederne som har jobbet med å få Midtnorsk slagsenter på plass.

Fant du det du lette etter?