Illustrasjonsfoto. Stand/stein/vann.

Norsk hjerneslagregister

Medisinsk kvalitetsregister

Alle pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i sykehus blir registrert i Norsk hjerneslagregister. Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingskvalitet og bidra til å utjevne forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerneslag i Norge, slik at kunnskapsbaserte retningslinjer for slagbehandling blir etterfulgt. Databehandleransvarlig er Folkehelseinstituttet.

Formålet med registeret

Formålet med Hjerte- og karregisteret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer, se https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/hjertekar/om-hjerte--og-karregisteret/

Norsk hjerneslagregister har som formål å måle/sikre kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten for pasienter med hjerneslag gjennom å registrere tjenestene og måle resultater av behandling, prosedyrer og ressursbruk.

Informasjon fra registeret kan:

 • Avdekke om tjenestene er trygge, sikre og virkningsfulle
 • Bidra til å redusere uønsket variasjon
 • Bidra til å få fram pasientenes vurdering og opplevelse av tjenesten
 • Medvirke til at fagmiljøene kan utvikle et godt tjenestetilbud på lokalt og nasjonalt nivå
 • Være et verktøy for at sykehus kan vurdere egen kvalitet og identifisere forbedringspotensial
 • Gi grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning.

Nyheter

 • 02.12.2019
  Registerseminar 2019

  Norsk hjerneslagregister arrangerte 27. november seminar på Gardermoen for 80 deltakere fra 45 sykehus som behandler pasienter med akutt hjerneslag.

 • 03.05.2019
  Evalueringsrapport om den nasjonale kampanjen "Prate, smile, løfte"

  Sekretariatet for Norsk hjerneslagregister har skrevet en rapport om kampanjen som ble gjennomført av Helsedirektoratet i 2016 og -17.

 • 15.02.2019
  – En bauta innen hjerneslagforskning

  LHL Hjerneslags ærespris er tildelt professor, forsker og overlege Bent Indredavik. – En avgjørende person for at Norge er i verdenstoppen for overlevelse og god funksjon etter hjerneslag, fastslår generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

 • 06.11.2018 Helse Vest RHF
  Informasjon om hjerneslag nyttar!

  Om lag 12 000 blir kvart år ramma av hjerneslag, og no  vidarefører vi kampanjen Prate, Smile, Løfte. Vi veit det nyttar!

 • 05.07.2018 Oslo universitetssykehus
  To forslag til slagsenter på OUS

  I 2016 besluttet Helse Sør-Øst at alle Oslos slagpasienter skulle få én dør inn til slagbehandlingen. Nå har en arbeidsgruppe ved Oslo universitetssykehus (OUS) jobbet frem konkrete forslag til to ulike organisasjonsmodeller for å få til dette.

 • 09.04.2018 Helse Førde
  Hjerneslag? Ring 113!

  Plutseleg vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 07.03.2018
  – Én dør inn for alle slagpasienter

  Nevrologer og indremedisinere skal jobbe side om side i St. Olavs nye slagsenter. – Det beste fra to verdener, mener lederne som har jobbet med å få Midtnorsk slagsenter på plass.

Fant du det du lette etter?