Om registeret

NORKAR er et kvalitetsregister for registrering av pasienter som får utført karkirurgisk behandling.

Karkirurgi er en kirurgisk grenspesialitet som omfatter utredning og behandling av sykdommer i blodårene, utenom hjertet og hodet. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser.

Registeret ble etablert av Norsk karkirurgisk forening, NKKF, i 1996 og samler opplysninger om all karkirurgisk virksomhet, komplikasjonsfrekvens, samt status ved kontroller etter én måned og ett år. Overdragelse av eierskap til Helse Midt-Norge RHF ble godkjent i NKKF i 2007 og gjennomført den 7. januar 2010. NORKAR ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2009 og er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret i 2012.

Innen karkirurgi er det tre store pasientgrupper:
  • pasienter med forsnevring av pulsåren til beina (underekstremiteter)
  • pasienter med utposning på hovedpulsåren (abdominalt aorta-aneurisme: AAA)
  • pasienter med forsnevring av halspulsåren (carotisstenose)

Lovhjemmel

Registeret har lovhjemmel i Hjerte- og karregisterforskriften. Forskriften for Hjerte- og karregisteret ble vedtatt 16. desember 2011, og er iverksatt fra 1. januar 2012. 

Kontaktinformasjon

E-post: norkar@stolav.no

Postadresse:
Norsk karkirurgisk register
St. Olavs hospital
MTFS - Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Faglig leder/ Daglig leder
Martin Altreuther
971 54 530

Registerkoordinator/Forsker
Turi Saltnes
(728) 29525 / 900 65 674

Registerkoordinator
Nadia Løkhaug Myrbø
480 43 893

Registerkoordinator
Wenche Rønning
(728) 29932/ 468 89 567

Fagråd NORKAR

Fagrådsmedlemmer og hvem de representerer
Erik Mulder Pettersen (leder)
HSØ, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.
Kirsten Krohg-SørensenHSØ, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Andreas Reite Helse Vest, Helse Stavanger HF, Stavanger sykehus.
Bjørn Håvard WoldHelse Nord, Nordlandssykehuset, Bodø.
Toril RabbenNorsk Karkirurgisk Forening  (NKKF).
Anne Sofie LarsenNorsk forening for Intervensjonsradiologi (NFIR), sykehuset Østfold HF, Kalnes.
Janne DyngelandFolkehelseinstituttet (FHI)
Halvard KjelåsLandsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
John Petter SkjetneHelse Midt-Norge IT (HEMIT)
Registersekretariatet - ikke en del av fagrådet
Martin Altreuther (faglig leder/sekretariat) St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
Turi Saltnes (sekretariat) St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim

Referansegruppa

Referansegruppa består av registeransvarlige ved sykehus som utfører karkirurgiske operasjoner i Norge.

Deltagende sykehus med registeransvarlig
Oslo universitetssykehus, Aker HF
 Toril Rabben
Akershus universitetssykehus HF
 Tonje Berglund
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehusetEspen Tyse Gubberud/
Egil Hafstad Gleditsch
Helse‐Fonna, Haugesund sjukehus HF Helge Espelid
Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus
 Jens Evjensvold
Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus
 Terje Hasselgård
Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sykehus Jan Andreas Weber-Laumann
Nordlandssykehuset HF, Bodø Bjørn Håvard Wold
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
 Kirsten Krohg-Sørensen
St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim Linn Åldstedt Nyrønning
Sykehuset Innlandet HF, Hamar Sven Ross Mathisen
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg Erik Halbakken
Vestre Viken HF, Drammen Sykehus Karsten Myhre
Sykehuset Østfold HF ‐ Fredrikstad Mehdi Sahba
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Zoran Ristic
Universitetssykehuset Nord‐Norge Knut Eivind Kjørstad
Universitetssykehuset i Stavanger HF Andreas Reite
Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger HF Christian Grunewaldt
LHL klinikken, Feiring/Gardermoen sykehus
 Ivar Risnes

Internasjonalt samarbeid

NORKAR er med i Vascunet, en underkomite av European society of vascular surgery (ESVS). Registeret deltar også i europeisk og internasjonalt registersamarbeid innen karkirurgi.  Vascunet står bak en rekke forskningsprosjekter som har ført til publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter og rapporter.

Gruppen har laget en felles variabelliste, som gjør det mulig å sammenligne data fra alle deltagende land. Listen er tatt hensyn til i utviklingen av NORKARs variabelsett. Vascunet har 2 årlige møter hvor felles prosjekter planlegges. Vascunet og Vascular Quality Initiative fra den amerikanske karkirurgiske foreningen Society for Vascular Surgery (SVS) samarbeider i International Consortium of Vascular Registries (ICVR).

Forskning og artikler basert på NORKAR er samlet på denne siden: Forskning og vitenskapelige artiklerFant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.