HelsaMi

Registerfaglig informasjon om registrering i nordisk ryggmargsskaderegister

Tilgang til registeret gis ved opprettelse av bruker på FALK (Felles Autentiseringsløsning for Kvalitetsregistre). Ta kontakt med registersekretariatet for informasjon om hvordan komme i gang.

Inklusjonskriteriet er alle personer med skade i ryggmarg og cauda equina, traumatisk og ikke-traumatisk innlagt til spesialisert rehabilitering ved et av de deltakende sykehus, og som har samtykket til registrering.

Eksklusjonskriteriet er personer som av kognitive eller bevissthetsmessige årsaker ikke er i stand til å gi et informert samtykke om å avgi egne helseopplysninger til registeret, eller pasienter som ikke ønsker å delta.

Det er utarbeidet brukermanual med variabelbeskrivelse. I tillegg er det papirskjema tilgjengelig dersom ønskelig:

Brukermanual Nordisk

Norske skjema

​Svenske skjema

Islandske skjema

Danske skjema

Fant du det du lette etter?