HelsaMi

Registerfaglig informasjon
Tilgang til registeret gis ved søknad om opprettelse av bruker på www.helseregister.no

Ta kontakt med registersekretariatet for informasjon om hvordan komme i gang.

Inklusjonskriteriet er alle personer med skade i ryggmarg og cauda equina, traumatisk og ikke-traumatisk innlagt til spesialisert rehabilitering ved et av de deltakende sykehus, og som har samtykket til registrering.

Eksklusjonskriteriet er personer som av kognitive eller bevissthetsmessige årsaker ikke er i stand til å gi et informert samtykke om å avgi egne helseopplysninger til registeret, eller pasienter som ikke ønsker å delta.

Det er utarbeidet brukermanual med variabelbeskrivelse. I tillegg er det papirskjema tilgjengelig dersom ønskelig:Brukermanual Nordisk 3.0

​​

Norske skjema

​Svenske skjema


Islandske skjema


Danske skjema

​​

Fant du det du lette etter?