HelsaMi

Om oss

Velkommen til Nordisk ryggmargsskaderegister (NordicSCIR). NordicSCIR er et nordisk medisinsk kvalitetsregister for ryggmargsskade. Registeret samler inn strukturerte og kvalitetssikrede data omkring forekomst, medisinsk behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med en ryggmargsskade.

Kontaktinformasjon
Nasjonalt og nordisk registersekretariat (NorSCIR/NordicSCIR) 

Faglig leder: 
Faglig leder Anette Halvorsen
Annette Halvorsen, 
Annette.Halvorsen@stolav.no 
Tlf: 48 00 76 67

Registerkoordinator: 
Registerkoordinator Ann Louise Pettersen
Ann Louise Pettersen, 
Ann.Louise.Pettersen@stolav.no 
Tlf: 47 90 23 34

Andre hjemmesider: 

Adresse
Post- og besøksadresse: 

Oppmøtested
Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest St. Olavs hospital
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre 
Norsk og Nordisk ryggmargsskaderegister
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim
Norge

Postadresse
Norsk og Nordisk ryggmargsskaderegister 
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre 
Fagavdelingen, St. Olavs Hospital HF 
Postboks 3250 Torgarden 
7006 Trondheim
Norge

​​​

Nordisk fagråd og rådgivningsgruppe
Det er opprettet både et fagråd (Executive committee EC) og en rådgivningsgruppe (Advisory council AC) for NordicSCIR. Fagrådet har en representant fra hvert land, i tillegg er sekretariatet ved St. Olavs Hospital og Hemit IT representert. Rådgivningsgruppen er representert med et medlem fra hvert sykehus.
 
 • Fin Biering-Sørensen (Danmark)EC
 • Pall Ingvarsson (Island) EC
 • Wolfram Antepohl (Sverige) EC
 • Tiina Rekand (Norge) EC
 • Annette Halvorsen (Registersekretariat St. Olavs hospital)
 • Ann Louise Pettersen (Registersekretariat St. Olavs hospital)
 • John Petter Skjetne (Hemit IT)
 • Ingrid Njerve (Brukerrepresentant LARS)
 • Rikke Middelhede Hansen AC
 • Ellen E. Schaanning AC
 • Sara Rise Langlo AC
 
Registrerende sykehus
Danmark:
 • Vestdansk Center for Rygmarvsskade,
  Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Viborg Heibergsalle 4
  Postbox 130
  8800 Viborg
 • Afdeling for Rygmarvsskader
  Neurocentret
  Rigshospitalet
  Havnevej 25
  3100 Hornbæk
 
Island:
 • ​Medisinsk Rehabiliteringsklinik ved Grensás
  Landspitali Universitetssykehus
  Landspítali Grensás
  Grensásvegi 62
  108 Reykjavík
Sverige:
 • Rehabiliteringsmedicinska klinikenu
  Universitetssjukhuset i Linköping
  Region Östergötland
  581 85 Linköping
Norge:
 • Avdeling for Ryggmargsskader og multitraumer 
  Sunnaas Sykehus HF
  Bjørnemyrveien 11
  1453 Bjørnemyr
 • Spinalenheten Nevrologisk avdeling
  Haukeland Universitetssykehus
  Helse Bergen HF
  Jonas Lies vei 71
  5053 Bergen
 • Avdeling for ryggmargsskader
  Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 
  St. Olavs Hospital HF 
  Edvard Griegs gate 8
  Trondheim
 
Lovhjemmel
Det foreligger konsesjon fra Datatilsynet, med hjemmel i helseregisterloven § 7,jf. Personopplysningsloven § 33,jf.§34. NordicSCIR er samtykkebasert.


Fant du det du lette etter?