HelsaMi
Barn med høreapparat
Norsk kvalitetsregister Øre - Nese - Hals

Hørselsregister for barn

I dette registeret registreres barn som ikke har godkjent hørselstest som nyfødt, eller barn 0-18 år som får påvist et permanent hørselstap. Formålet med registeret er å kvalitetssikre en hensiktsmessig og trygg behandling for hele pasientgruppen, samt å øke kunnskapen om behandlingen både for den enkelte pasient og for pasientgruppen i sin helhet.


Fant du det du lette etter?