Urinveisinfeksjon

Etiologisk agens
E.coli, andre Gram-neg.staver, S. saprophyticus, S. aureus, enterokokker

Prøvemateriale/Prøvetaking
Urin etter at urinen har stått 2–3 t i blæra. Midtstrømsprøve, evt. etter vask (sengeliggende pasienter). Engangskateterisering, blærepunksjon, poseprøve etter vask hos små barn. Kryss av for riktig prøvetype på rekvisisjonsskjema.

Forsendelse
På glass med borsyre (NB fullt glass for riktig borsyrekonsentrasjon). Prøveholdbarhet inntil 48 timer i romtemperatur. Evt. nedkjølt i sterilt glass. Slike medier må holdes nedkjølt dersom transporttid > 4 timer. Dyppekultur (Uricult, Dipslide) kan benyttes ved lang transporttid (over 48 timer).