Tyfoidfeber

Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

Salmonella Typhi

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodkulturer, fæcesprøver

Forsendelse

Vanlig blodkulturmedium. Fæcesprøver på Cary-Blair transportmedium.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.