HelsaMi
Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Tyfoidfeber

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

Salmonella Typhi

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodkulturer, fæcesprøver

Forsendelse

Vanlig blodkulturmedium. Fæcesprøver på Cary-Blair transportmedium.

Fant du det du lette etter?