Tonsillitt

Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Streptococcus pyogenes, betahemolytiske streptokokker gruppe C og G.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sekret fra tonsillekryptene evt. tett under membraner.

Forsendelse

Pensel i bakteriologisk transportmedium.