Spesialanalyser

Avdeling for klinisk farmakologi

​I tillegg til analysene som inngår i vårt rutinemessige analyserepertoar, kan vi også tilby analyse av en rekke andre stoffer på forespørsel. De vanligste blant disse analysene er listet opp i tabellen under, og kan bestilles på vanlig måte. De fleste av disse kan man finne mer informasjon om i Farmakologiportalen. Vær oppmerksom på at det må påregnes høyere analysekostnader og lengre svartid for disse analysene.

Ved ønske om analyser som verken inngår i vårt standard analyserepertoar eller i tabellen under, må avdelingen kontaktes på telefon 72 82 91 00.

STOFFNAVN

PRODUKTNAVN (eks.)

Alfentanil

Rapifen

Baklofen

Lioresal

Biperiden

Akineton

Bromazepam

Lexotan, Lexotanil (ikke registrert i Norge)

Bupivakain

Marcain

​Dapson​Dapson

Deksklorfeniramin

Polaramin (ikke registrert i Norge)

Difenhydramin

Ikke registrert i Norge

Diklofenak

Voltaren

Diksyrazin

Esucos (ikke registrert i Norge) 

​Edoksaban*​Lixiana
​Etylfenidat​Rusmiddel, sentralstimulerende

Fenazepam

Ikke registrert i Norge

Fenazon

Fanalgin, Fenazon-Koffein

​Fluorfentanyl​Rusmiddel, opioid

Flurazepam

Ikke registrert i Norge

Hydroksyzin

Atarax

Imipramin

Avregistrert

Klometiazol

Heminevrin

Koffein

Koffein NAF Apotek, kombinasjonspreparater

Kotinin

Nikotinmetabolitt

Lidokain

Xylocain

Lorazepam

Temesta (ikke registrert i Norge)

Maursyre

Metabolitt av metanol

Mefedron

Rusmiddel, sentralstimulerende 

Mepivakain

Carbocain, Scandonest

Meskalin

Rusmiddel, hallusinogen

Metformin

Glucophage, kombinasjonspreparater

Metoklopramid

Afipran

Metoksetamin

Rusmiddel, hallusinogen

Pipotiazin

Ikke registrert i Norge

Propofol

Diprivan

Remifentanil

Ultiva

Ropivakain

Naropin

Syklizin

Marzine

Temazepam

Ikke registrert i Norge

Tioridazin

Melleril (ikke registrert i Norge)

Vigabatrin

Sabrilex

Xylazin

Narcoxyl, Rompun (veterinærbruk)


* Må sendes nedkjølt. Prøver uten adekvat kjøling blir ikke analysert. Ta kontakt med avdelingen ved spørsmål.