Spesialanalyser

Avdeling for klinisk farmakologi

​I tillegg til analysene som inngår i vårt rutinemessige analyserepertoar, kan vi også tilby analyse av en rekke andre stoffer på forespørsel. De vanligste blant disse analysene er listet opp i tabellen under, og kan bestilles på vanlig måte. De fleste av disse kan man finne mer informasjon om i Farmakologiportalen. Vær oppmerksom på at det må påregnes høyere analysekostnader og lengre svartid for disse analysene.

Ved ønske om analyser som verken inngår i vårt standard analyserepertoar eller i tabellen under, må avdelingen kontaktes på telefon 72 82 91 00.

STOFFNAVN

PRODUKTNAVN (eks.)

Alfentanil

Rapifen

Baklofen

Lioresal

Biperiden

Akineton

Bromazepam

Lexotan, Lexotanil (ikke registrert i Norge)

Bupivakain

Marcain

​Dapson​Dapson

Deksklorfeniramin

Polaramin (ikke registrert i Norge)

Difenhydramin

Ikke registrert i Norge

Diklofenak

Voltaren

​Etylfenidat​Rusmiddel, sentralstimulerende

Fenazepam

Ikke registrert i Norge

Fenazon

Fanalgin, Fenazon-Koffein

​Fluorfentanyl​Rusmiddel, opioid

Flurazepam

Ikke registrert i Norge

Hydroksyzin

Atarax

Imipramin

Avregistrert

Klometiazol

Heminevrin

Koffein

Koffein NAF Apotek, kombinasjonspreparater

Kotinin

Nikotinmetabolitt

Lidokain

Xylocain

Lorazepam

Temesta (ikke registrert i Norge)

Maursyre

Metabolitt av metanol

Mefedron

Rusmiddel, sentralstimulerende 

Mepivakain

Carbocain, Scandonest

Meskalin

Rusmiddel, hallusinogen

Metformin

Glucophage, kombinasjonspreparater

Metoklopramid

Afipran

Metoksetamin

Rusmiddel, hallusinogen

Propofol

Diprivan

Remifentanil

Ultiva

Ropivakain

Naropin

Syklizin

Marzine

Temazepam

Ikke registrert i Norge

Tioridazin

Melleril (ikke registrert i Norge)

Xylazin

Narcoxyl, Rompun (veterinærbruk)

* Må sendes nedkjølt. Prøver uten adekvat kjøling blir ikke analysert. Ta kontakt med avdelingen ved spørsmål.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.