Sinusitt

Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Akutt: S. pneumoniae, H. influenzae
Kronisk: Gram neg. staver (Enterobacteriaceae), muggsopp (Aspergillus)

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sinussekret evt. sekret fra cavum nasi.

Forsendelse

Aspirat eller skyllevæske på sterilt glass. Nesesekret på pensel i bakteriologisk transportmedium.

Kommentar

Virus er ofte involvert i patogenesen. Behandling er aktuelt ved purulent bakteriell sinusitt, og våre anbefalinger retter seg mot dette.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.