Serumkonsentrasjonsmåling av blodtrykksmedisiner

Avdeling for klinisk farmakologi

​Avdelingen tilbyr nå serumkonsentrasjonsmåling av et bredt utvalg antihypertensiva, som samlet dekker 95 % av bruken av blodtrykksmedisiner i Norge. Finn mer informasjon om dette her.