Sårinfeksjon

Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

S. aureus, S. pyogenes, S. milleri, Pasteurella spp. etter bittskader.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sårsekret fra indurert område etter forutgående forsiktig vask med sterilt saltvann (ikke huddesinfeksjon). Fortrinnsvis under skorper. Det er ikke indisert å ta prøver fra kroniske sår (for eksempel venøse sår, liggesår, etc) uten kliniske tegn til pågående infeksjon. Indikasjonen for prøvetaking må klart fremgå av remissen.

Forsendelse

Pensel i transportmedium. Ved mistanke om anaerob infeksjon anbefales aspirasjon eller dype biopsier (se Dype infeksjoner/anaerobe infeksjoner).

Kommentar

Kolonisering av sår med gramnegative staver er vanlig. Disse har vanligvis ikke patogen betydning. Vask av såroverflaten med saltvann anbefales derfor før prøvetakning for å få tilgang på mer patogene bakterier som befinner seg på sårbunnen.


 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.