Rettstoksikologiske analyser

Avdeling for klinisk farmakologi

​Rettstoksikologi omfatter analyser av medikamenter og andre stoffer der analysesvaret kan brukes i rettsapparatet. I tillegg til selve analysesvaret gjør man også en tolking på bakgrunn av den kunnskap som finnes om de påviste substansene sammenholdt med omstendigheter rundt det som førte til at prøven ble tatt. Virksomheten foregår i nært samarbeid med Avdeling for patologi ved St. Olavs Hospital. Den rettstoksikologiske virksomheten ved laboratoriet er primært knyttet til politisaker (rettslige obduksjoner) og vanlige obduksjonssaker (sykehusobduksjoner). Analysene utføres i blod, urin, øyevæske, vevsprøver og hår.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.