Reaktiv artritt

Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Gram positive: Streptococcus pyogenes.
Gram negative: Salmonella-arter, Yersinia enterocolitica
Virus: Parvovirus B19, hepatitt B

Prøvemateriale

Serum, evt. fæces

Forsendelse

Serum kan sendes i romtemperatur.
Fæces sendes både på Cary-Blair transportmedium. Sendes avkjølt.

Kommentar

Reaktiv artritt kommer oftest såpass langt ut i et sykdomsforløp at antistoffpåvisning vil være eneste diagnostiske mulighet. Dersom gastroenteritt inngår i anamnesen bør fæcesprøve til dyrkning for tarmpatogene bakterier tas. Disse kan påvises i lang tid etter gjennomgått sykdom.
Serologi tilbys for alle nevnte agens, unntatt Salmonella spp.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.