HelsaMi
Avdeling for medisinsk biokjemi

Posteren "Bidrag til forbedring av rutiner rundt urinprøver til urinstrimmel og dyrkning" fikk beste pris

Laboratoriekonsulent Karina Hill Bjerkestrand i Noklus Sør-Trøndelag, ansatt ved Avdeling for medisinsk biokjemi , fikk prisen for beste poster på Bioingeniørfaglig institutts kurs om preanalyse.

​Posteren heter  "Bidrag til forbedring av rutiner rundt urinprøver til urinstrimmel og dyrkning", og presenterer informasjonsmateriell som Noklus har laget for å fokusere på at urinprøver blir tatt korrekt og på rett indikasjon.