Om oss - Klinikkens avdelinger og funksjoner

Klinikksjef er Gilda Susan Opland. 


Laboratoriemedisinsk klinikk tilbyr et bredt spekter av analyser innen de laboratoriemedisinskfaglige områdene immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk farmakologi, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og patologi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolking av analysesvar. 
​​

Pasienten i fokus

Leger tilgjengelig ved øyeblikkelig hjelp

  • Medisinsk veiledning og råd ved prøvetaking hele døgnet
  • Medisinsk tolkning av analyseresultat hele døgnet

Medisinsk rådgiving

  • Faglig spisskompetanse alltid tilgjengelig
  • Trygghet for primærhelsetjenesten

Alle analyseresultat tilgjengelig ved sykehusinnleggelse

  • Sikrer pasienten nødvendig behandling raskere
  • Hindrer dobbeltarbeid, sammenlignbare analysesvar​


Fant du det du lette etter?